Dr. M. (Marco) Langbroek

Dr. M. (Marco) Langbroek

Profiel

Twitter

Op Twitter ben ik hier te vinden: https://twitter.com/Marco_Langbroek

Biografie

Ik kom oorspronkelijk uit een heel ander vakgebied. Ik heb Prehistorie gestudeerd aan de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden (MA, 1998), met als specialisatie het Vroeg en Midden Paleolithicum. In 2003 promoveerde ik in Leiden op een interdisciplinair proefschrift naar de vroegste hominine kolonisatie van Europa en Azie. Vervolgens heb ik als post-doc met een NWO VENI aan de Vrije Universiteit Amsterdam (bij het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie, 2008-2014) onderzoek gedaan naar ruimtegebruik van Neandertalers.
Daarna ben ik andere wetenschappelijke wegen ingeslagen. Ik heb als meteorietonderzoeker gewerkt bij het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden (2015-2017) waar ik de PI was van het Diepenveen Meteorite Consortium, een internationale studie naar de nederlandse Diepenveen CM-an koolstofchondriet. Daarna werkte ik als Space Situational Awareness (SSA) specialist bij de Leidse Sterrewacht (de vakgroep sterrenkunde van de Universiteit Leiden), waar we een basis SSA capaciteit ontwikkelden in opdracht van de Koninklijke Luchtmacht. Sinds juni 2022 ben ik docent optische SSA bij Lucht- en Ruimtevaart aan de TU Delft.
Mijn ervaring met SSA deed ik op over een periode van 20 jaar, waarin ik onderdeel was van een informele internationale groep van satelliet-trackers die zich specialiseren op baanbepalingen aan en karakterisatie van 'classified'  satellieten.

Meer informatie

Meer informatie en achtergronden over mijn activiteiten zijn te vinden op mijn persoonlijke website: http://www.langbroek.org
Daarnaast heb ik een blog over mijn observationele en OSINT activiteiten op het terrein van 'classified' space en missile tests:
http://sattrackcam.blogspot.com

Prijzen

2012 - De Dr. J. van der Bilt Prijs van de Kon. Ned. Ver. voor Weer- en Sterrenkunde, voor mijn werk op het gebied van planetoiden, satellieten en meteoren.
1998 - De W.A. van Es Prijs van de Stichting Nederlandse Archeologie (SNA) voor mijn afstudeer-scriptie.

Publicaties

Zie http://publicaties.langbroek.org

Expertise

Optische Space Situational Awareness (SSA)

SSA is: het in de gaten houden van alles wat er in de ruimte nabij de aarde gebeurt, met satellieten, ruimtepuin en NEA's.  
Het omvat o.a. het volgen van objecten, baanbepaling, analyse van baangedrag, object-karakterisatie, en analyse van dichte naderingen

Projecten

FOTOS 1 & 2:           

Deze projecten behelsten/behelzen feasibility studies naar het opzetten van een eigen SSA capaciteit in opdracht van het Space Security Center van de Koninklijke Luchtmacht. FOTOS 1 (afgesloten eind 2017) werd uitgevoerd door de Leidse Sterrewacht (Univ. Leiden). FOTOS 2 (2019-2022) is een meer uitgebreide vervolgstudie en een samenwerking tussen de Leidse Sterrewacht en Lucht- en Ruimtevaart van de TU Delft.

Fellowship

Fellow van de Stichting Eugène Dubois.

Planetoide (183294) Langbroek

In 2008 vernoemde de Internationale Astronomische Unie (IAU) officieel een planetoide naar mij: planetoide (183294) Langbroek.
Lees er meer over hier: http://asteroid183294.langbroek.org

Lees meer

Publicaties

Media

Meer media

Nevenwerkzaamheden