N. Sanaan Bensi

N. Sanaan Bensi

Publicaties

 • 2020

  On Sea Level Rise

  G.J.M. van der Meulen / R.W. Leung / J.E.A. Storms / N. Sanaan Bensi / T. Kuzniecow Bacchin / Jos Timmermans / F.L. Hooimeijer / Elma van Boxtel / Kristian Koreman

 • 2020

  Panorama New Netherlands

  Jos Timmermans / J.E.A. Storms / Eric-Jan Pleijster / G.J.M. van der Meulen / Jos van Alphen / Marjolein Haasnoot / FLM Diermanse / Kim M. Cohen / Philip Minderhoud / Jasper R.F.W. Leuven / Kari-Anne Gerritsen / Micha├źl van Buuren / Elma van Boxel / Kristian Koreman / N. Sanaan Bensi

 • 2020

  Sustainability of underground hydro-technologies

  From ancient to modern times and toward the future
  Mohammad Valipour / Abdelkader T. Ahmed / Georgios P. Antoniou / Renato Sala / Mario Parise / Miquel Salgot / Negar Sanaan Bensi / Andreas N. Angelakis

 • 2020

  The Qanat System

  A Reflection on the Heritage of the Extraction of Hidden Waters
  Negar Sanaan Bensi

 • 2018

  An Inhabitable Infrastructure

  Rethinking the architecture of the bazaar
  Negar Sanaan Bensi

Media

Prijzen

 • 2021-3-1

  Datapolis

  Nai010 uitgevers doet een aanvraag voor de publicatie van het boek 'DATAPOLIS'. Voor dit boek zullen Paul Cournet en Negar Sanaan Bensi onderzoek doen naar het fysieke en ruimtelijke aspect van data op de samenleving en het milieu en de relevantie ervan voor architectonisch onderzoek en ontwerp. Hierin worden verschillende uiteenlopende gebieden verkend waar data en digitalisering een kritische beoordeling vereisen: van geautomatiseerde fabrieken en distributiecentra tot niet-menselijke architectuur van datacentra, van de veranderende arbeidsomstandigheden tot de integratie van logistieke systemen in de stad. Enerzijds wordt data als een ethisch en politiek fenomeen verkend. Anderzijds wordt er gekeken naar hoe gegevens via apparaten en sensoren macht geven aan dingen die voorheen geen stem hadden. De publicatie bestaat uit vier hoofdstukken, die zich als volgt laten beschrijven: theoretische en historische reflecties in de geschreven vorm van essays; een fotoreportage van data-gedreven ruimtes in Nederland; een atlas van kaarten, diagrammen en collages die de impact van data visualiseert op onze dagelijkse levens; en ten slotte een serie van negen tekeningen van mogelijke scenario's geïllustreerd in architectonische visies.

 • 2021-2-20

  Hidden Waters

  'Hidden Waters' is een interdisciplinaire casestudie naar Nederlandse en Iraanse historische opzichzelfstaande watersystemen en diens infrastructuren. Het doel is adresseren van de noodzaak van ontwerp in relatie tot water en bewoonbaar land. Architect Negar Sanaan Bensi uit Iran en urban designer Jens Jorritsma uit Nederland stellen dat beide contexten, ondanks hun extreem tegengestelde omstandigheden, dezelfde principes en zorgen delen. In beide gevallen is het kunnen bewonen van een gebied afhankelijk van het watermanagement. De geschiedenis van waterbeheer in Iran en Nederland biedt een intrigerende inkijk van verschillende infrastructurele systemen en architecturale entiteiten, die de vorming van de gebieden hebben beïnvloed en de mogelijkheid voor bewoning. In deze startfase van het project verkent het team een longlist van cases in Nederland en Iran via literatuuronderzoek, veldbezoeken en expertmeetings. In de vervolgfase beoogt het team twee exposities te organiseren waarin de resultaten van het onderzoek worden geïllustreerd.

 • 2020-12-1

  Datapolis

  Nai010 uitgevers doet een aanvraag voor de publicatie van het boek 'DATAPOLIS'. Voor dit boek zullen Paul Cournet en Negar Sanaan Bensi onderzoek doen naar het fysieke en ruimtelijke aspect van data op de samenleving en het milieu en de relevantie ervan voor architectonisch onderzoek en ontwerp. Hierin worden verschillende uiteenlopende gebieden verkend waar data en digitalisering een kritische beoordeling vereisen: van geautomatiseerde fabrieken en distributiecentra tot niet-menselijke architectuur van datacentra, van de veranderende arbeidsomstandigheden tot de integratie van logistieke systemen in de stad. Enerzijds wordt data als een ethisch en politiek fenomeen verkend. Anderzijds wordt er gekeken naar hoe gegevens via apparaten en sensoren macht geven aan dingen die voorheen geen stem hadden. De publicatie bestaat uit vier hoofdstukken, die zich als volgt laten beschrijven: theoretische en historische reflecties in de geschreven vorm van essays; een fotoreportage van data-gedreven ruimtes in Nederland; een atlas van kaarten, diagrammen en collages die de impact van data visualiseert op onze dagelijkse levens; en ten slotte een serie van negen tekeningen van mogelijke scenario's geïllustreerd in architectonische visies.

 • 2020-9-20

  Delta Plan X - ZUS

  'Delta Plan X' is een meeslepend en ontwerpgestuurd samenwerkingsproject dat is ontstaan op gezamenlijk initiatief van kennisinstellingen, de academische wereld, gemeenten en experts. Tegen de achtergrond van de huidige klimaatcrisis en onzekerheden die verband houden met een extreme zeespiegelstijging geeft het een visie op een veelheid aan kwesties die van invloed zijn op de toekomst van de Nederlandse ruimtelijke ordening. Het beoogt deze kwesties niet alleen als dreiging te beschouwen, maar eerder als een nieuwe context en mogelijke kans om Nederland te (her)vormen. Hoewel het de bedoeling is om via een reeks openbare evenementen een publiek debat hierover te stimuleren, omvat het onderzoek expertisegebieden als landschapsarchitectuur, stedenbouw, waterbeheer en techniek. Het doel is om vanuit een kritische houding na te denken over de toekomst van Nederland en hier een visie op te construeren, visualiseren en communiceren. Delta Plan X geeft een nieuwe impuls aan 'the making of the Netherlands'. Vanuit een langetermijnperspectief en pan-Europees standpunt worden nieuwe contouren voor Nederland bedacht en gepland. Niet als Pavloviaans antwoord op eerdere rampen, maar om proactief de effecten van latente dreigingen te voorkomen. Anderzijds projecteert Delta Plan X deze grootschalige visie lokaal op specifieke testlocaties. Hiermee plaatst het de lokale sites in een bredere context van het Europese landschap en de wereldwijde klimaatverandering.

Meer prijzen