Dr. R.J. (Reinout) Kleinhans

profiel

Social media

Volg mij op Twitter, LinkedIn, About.me, Google Citations en ResearchGate

Biografie

Reinout Kleinhans is stadsgeograaf en als universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit Bouwkunde. Zijn expertise omvat wijkontwikkeling, sociale effecten van stedelijke herstructurering, gentrification, herhuisvesting en bredere vraagstukken rondom sociale cohesie, sociaal kapitaal, samenlevingsopbouw en empowerment. Ook houdt hij zich bezig met het potentieel van sociale media, ICT en mobiele technologie bij het faciliteren van zelforganisatie van bewoners . Zijn missie is het dichten van de veelbesproken kloof tussen wetenschap en praktijk.

In 2005 promoveerde hij op de dissertatie "Sociale implicaties van herstructurering en herhuisvesting" (IOS Press), een onderzoek naar de impact van herstructurering op de wooncarrières en keuzevrijheid van buurtbewoners, evenals de invloed van de verhuisdynamiek en de gewijzigde bevolkingssamenstelling op het sociale klimaat en sociale kapitaal van de buurt.

Momenteel werkt hij aan enkele meerjarige onderzoeksprojecten over:

  • Stedelijke vernieuwing en sociale mobiliteit op langere termijn
  • De rol van wijkondernemingen en bewonersbedrijven bij zelforganisatie van bewoners in de stedelijke vernieuwing en de consequenties hiervan voor de relaties tussen bewoners en overheden

Als universitair hoofddocent is hij coördinator van het vak SPM4730 Strategies of Restructuring, een onderdeel van de masteropleiding Systems Engineering, Policy Analysis and Management  bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management. Daarnaast doceert hij methoden van empirisch onderzoek in BK4AC2 Academische Vaardigheden. Hij begeleidt afstudeerders vanuit TBM en de faculteit Bouwkunde, alsmede externe master studenten (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Reinout publiceert breed over zijn vakgebied, zowel in internationale wetenschappelijke tijdschriften als Nederlandstalige vaktijdschriften (zie Publicaties). Ook geeft hij regelmatig lezingen en in-company bijdragen aan discussies.

Reinout studeerde sociale geografie met de specialisatie stedelijke planning en volkshuisvesting aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vóór zijn dienstverband bij de TU Delft was hij als onderzoeker werkzaam bij Buro Vijn in Leeuwarden (1998) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (1998-1999).

Volg mij op Twitter, LinkedIn, About.me, Google Citations en ResearchGate

Projecten

Maart 2012 - Juli 2014:
NWO-Platform 31 research “Wat kunnen mensen zelf? Over wijkaanpak, gefaciliteerd loslaten en sociale stijging op lange termijn” (Grant KKS2-2012-02).

Juli 2012 - April 2015:
Project Kennisontwikkeling Experiment Bewonersbedrijven, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) . 

vakken
2008 - Urban Restructuring
2010 - Urban Restructuring
2010 - Urban Restructuring
2009 - Urban Restructuring
2011 - Strategieën in stedelijke herstructurering
2013 - Strategieën in stedelijke herstructurering
2014 - Strategieën in stedelijke herstructurering
2015 - Strategieën in stedelijke herstructurering
2012 - Strategieën in stedelijke herstructurering
2016 - Herontwikkeling van stedelijke woonwijken
2016 - AC2 – Empirische Onderzoekstechnieken voor Bouwkunde
2016 - Herontwikkeling van stedelijke woonwijken
2017 - Social Inequality in the City, Diversity and Design
2017 - Social Inequality in the City, Diversity and Design
2017 - Herontwikkeling van stedelijke woonwijken
2017 - Herontwikkeling van stedelijke woonwijken
2017 - Herontwikkeling van stedelijke woonwijken
2017 - CMSI Engaging with Practice of Spatial Inequality
2017 - CMSI Lecture Series and Review Paper
2017 - CMSI Collaborative Project: Tackling Spatial Inequality
2016 - Herontwikkeling van stedelijke woonwijken
2016 - Social Inequality in the City, Diversity and Design
2016 - Social Inequality in the City, Diversity and Design
2018 - Social Inequality in the City, Diversity and Design
2018 - Social Inequality in the City, Diversity and Design
2018 - Herontwikkeling van stedelijke woonwijken
2018 - Herontwikkeling van stedelijke woonwijken
2018 - Herontwikkeling van stedelijke woonwijken
2017 - CMSI Lecture Series and Review Paper
2017 - CMSI Collaborative Project: Tackling Spatial Inequality
2017 - CMSI Engaging with Practice of Spatial Inequality
2015 - AC2 – Empirische Onderzoekstechnieken voor Bouwkunde
2019 - CMSI Collaborative Project: Tackling Spatial Inequality
2019 - CMSI Engaging with Practice of Spatial Inequality
2020 - Social Inequality in the City, Diversity and Design
2020 - Social Inequality in the City, Diversity and Design
2020 - CMSI Lecture Series and Review Paper
2020 - CMSI Lecture Series and Review Paper
2020 - CMSI Collaborative Project: Tackling Spatial Inequality
2020 - CMSI Collaborative Project: Tackling Spatial Inequality
2020 - CMSI Collaborative Project: Tackling Spatial Inequality
2020 - CMSI Engaging with Practice of Spatial Inequality
2020 - CMSI Engaging with Practice of Spatial Inequality
2020 - CMSI Engaging with Practice of Spatial Inequality
2019 - CMSI Lecture Series and Review Paper
2019 - CMSI Lecture Series and Review Paper
2019 - CMSI Collaborative Project: Tackling Spatial Inequality
2019 - CMSI Collaborative Project: Tackling Spatial Inequality
2019 - CMSI Engaging with Practice of Spatial Inequality
2019 - CMSI Engaging with Practice of Spatial Inequality
2020 - Social Inequality in the City, Diversity and Design
2018 - CMSI Lecture Series and Review Paper
2018 - CMSI Lecture Series and Review Paper
2018 - CMSI Collaborative Project: Tackling Spatial Inequality
2018 - CMSI Collaborative Project: Tackling Spatial Inequality
2018 - CMSI Engaging with Practice of Spatial Inequality
2018 - CMSI Engaging with Practice of Spatial Inequality
2019 - Social Inequality in the City, Diversity and Design
2019 - Social Inequality in the City, Diversity and Design
nevenwerkzaamheden
Geen nevenwerkzaamheden -

2019-01-01 - 2021-01-01