Prof.dr. W.K. (Willem) Korthals Altes

vakken
2005 - Systemen op het terrein van ruimtegebruik en ruimtelijke ontwikkeling
2006 - Systemen op het terrein van ruimtegebruik en ruimtelijke ontwikkeling
2007 - Systemen op het terrein van ruimtegebruik en ruimtelijke ontwikkeling
2007 - Regional Land Development
2008 - Systemen op het terrein van ruimtegebruik en ruimtelijke ontwikkeling
2011 - Grondwaarden en grondbeleid
2014 - Locatieontwikkeling 1: context
2013 - Grondwaarden en grondbeleid
2014 - Grondwaarden en grondbeleid
2015 - Locatieontwikkeling 1: context
2012 - Grondwaarden en grondbeleid
2015 - Grondwaarden en grondbeleid
2012 - Omgevingsfactoren bij ruimtelijke ontwikkeling
2016 - Locatieontwikkeling 1: context
2016 - Locatieontwikkeling 1: context
2017 - Locatieontwikkeling 1: context
2017 - Locatieontwikkeling 1: context
2017 - Vastgoedwaarde bij stedelijke ontwikkelingsstrategieën
2016 - Vastgoedwaarde bij stedelijke ontwikkelingsstrategieën
nevenwerkzaamheden
-Overig - Koninlijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters

2015-11-24 - 2018-11-01

Landbouw, bosbouw en visserij

publicaties
Maatschappelijke kosten-batenanalyse open data

peer reviewed : N

(2017) 128 pagina's , p.

auteurs

 • Frederika Welle Donker
 • Bastiaan van Loenen
 • Willem Korthals Altes
Financiële gegevens bouwgrondexploitaties

peer reviewed : N

(2017) 22 pagina's , p.

auteurs

 • Willem Korthals Altes
Afwijkplanologie

peer reviewed : N

Rooilijn: tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening (2017) 25 pagina's , p. 18

auteurs

 • Willem Korthals Altes
Reactie op 'Maken gemeenten weer winst op hun gronduitgiftes?'

peer reviewed : N

(2016)

auteurs

 • Willem Korthals Altes
Financiële gegevens bouwgrondexploitaties

peer reviewed : N

(2016) 15 pagina's , p.

auteurs

 • Willem Korthals Altes
Reactie op Consultatieversie Aanvullingswet Grondeigendom

peer reviewed : N

(2016) 12 pagina's , p.

auteurs

 • Herman de Wolff
 • Willem Korthals Altes
 • Danielle Groetelaers
Financiële gegevens bouwgrondexploitaties

peer reviewed : N

(2016) 18 pagina's , p.

auteurs

 • Willem Korthals Altes
Ontsluiten handelsregister met open data nader belicht

peer reviewed : N

(2016) 63 pagina's , p.

auteurs

 • Bastiaan van Loenen
 • Willem Korthals Altes
 • Danielle Groetelaers
 • Frederika Welle Donker
Financiële gegevens bouwgrondexploitaties

peer reviewed : N

(2016) 12 pagina's , p.

auteurs

 • Willem Korthals Altes
Accountantscontrole op gemeentelijke grondexploitaties is onvoldoende volgens de AFM

peer reviewed : N

Vastgoedrecht (Zutphen) (2016) 2 pagina's , p. 77-78

auteurs

 • Willem Korthals Altes
Brazilian urban porosity: treat or threat?

peer reviewed : Y

Proceedings of the ICE - Urban Design and Planning (2016) 9 pagina's , p. 47-55

auteurs

 • I Moreno Pessoa
 • MT Tasan-Kok
 • WK Korthals Altes
profiel

Biografie

Willem Korthals Altes (1964) is sinds 1997 hoogleraar Grondbeleid bij de TU Delft bij de sectie Geo-informatie en Grondbeleid en is lid van het dagelijks bestuur van de afdeling OTB Onderzoek voor de gebouwde omgeving. Zijn centrale werkveld is het grondbeleid, mede in samenhang met ruimtelijke ontwikkeling. Hij levert een bijdrage aan het onderwijs op het domein Bouwen & Ruimtelijke ontwikkeling binnen de opleidingen Technische Bestuurskunde (BSc) en Systems Engineering Policy Analysis and Management ( MSc) bij de Faculteit Techniek Bestuur en Management. Tussen 1995 en 2003 werkte hij bij Ecorys-Kolpron als (senior)consultant en later als partner. In 1995 is hij gepromoveerd bij Prof Dr. A. Faludi aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over het nationaal ruimtelijk beleid. Tussen 2003 en 2009 was hij lid (en vanaf 2006 voorzitter) van de wetenschappelijke stuurgroep van het BSIK-programma Vernieuwend Ruimtegebruik van Habiforum.

Expertise

Grondbeleid

Grondexploitatie

Grondbeleidsinstrumentarium

Planning

Relatie interne markt-planning en gebiedsontwikkeling


Links

Pure

ResearchGate

Scholar