Van CO2 naar plastic en laptops

Fossiele brandstoffen (koolwaterstoffen) zijn niet alleen een bron van energie en warmte, maar ook een belangrijke grondstof in tal van industriële processen. Uiteindelijk komen hier onze plastics, laptops en televisies uit voort – tastbare producten waarvoor meer nodig is dan alleen groene elektriciteit. CO2-conversie door middel van elektrokatalyse is waar hernieuwbare elektriciteit, circulaire grondstoffen en CO2-reductie samenkomen.

‘Onze wereld draait op koolstof,’ zegt Tom Burdyny. ‘En de enige manier om hier duurzaam mee om te gaan is het converteren van afgevangen CO2.’ Dat kan bijvoorbeeld met de zogenoemde omgekeerde water-gas-shift-reactie, waarbij CO2 en waterstof worden omgezet in koolstofmonoxide en water. Vervolgens kan deze koolstofmonoxide samen met waterstof worden omgezet in allerlei koolwaterstoffen en zuurstofhoudende stoffen. Het werkt, maar kan beter, vindt ook de industrie. Elektrokatalyse is een veelbelovende alternatieve methode omdat CO2 hiermee in één stap kan worden omgezet naar complexe koolwaterstofverbindingen zoals ethyleen. De chemische omzetting vindt ook nog eens bij een veel lagere temperatuur plaats, waardoor het proces eenvoudig kan worden in- en uitgeschakeld. Tom ziet de mogelijkheden, maar drukt zich voorzichtig optimistisch uit: ‘We moeten nog wel bewijzen dat CO2-elektrokatalyse ook echt beter gaat zijn dan de huidige standaard.’

De enige duurzame manier om met koolstof om te gaan is het converteren van afgevangen CO2.

Dankzij infraroodbeeldvorming kunnen we elektrochemische reacties in de tijd en over een groot oppervlak monitoren.

We willen weten wat de afwegingen bij elektrokatalyse zijn zodra we ook upstream en downstream processen meenemen.

Het e-Refinery symposium vindt op 14 en 15 maart in Delft plaats. Je kan het programma hier vinden. Neem voor persvragen over het symposium contact op met Dave Boomkens via D.J.Boomkens@tudelft.nl.