Publications 2004

Heuvelhof, Ernst ten, en Fred Hobma, 2004,  Ruimtelijke en milieu-inpassing van grote infrastructuurprojecten: het juridische kader, in: H. Priemus (red.) Grote projecten: inzichten en uitgangspunten. Achtergrondstudies in opdracht van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, Tweede Kamer 2004-2005, 29.283 nr. 10, Sdu uitgevers Den Haag, pp 110-127. 

Heuvelhof, Ernst ten, 2004, Voorbereiding en uitvoering van grote infrastructuurprojecten: Lex specialis? in: H. Priemus (red.), Grote projecten: inzichten en uitgangspunten. Achtergrondstudies in opdracht van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, Tweede Kamer 2004-2005, 29.283 nr.10, Sdu uitgevers,Den Haag  pp 91-109

Ernst ten Heuvelhof en Joost Poort,  Breedband: geef markt een kans in Financieel Dagblad, 03 dec 2004, p 9. 

Ernst ten Heuvelhof, Martijn Kuit, Helen Stout, Dilemmas in Smart capacity Management of infrastructures.  (M1) Paper TTE  conference 2004. Innovations in Infrastructures (new solutions to increase reliability of vital infrastructures) pp18-24. 

Michel van Eeten, Ernst ten Heuvelhof & Margot Weijnen , Innovations in infrastructures: New solutions to increase the reliability of vital infrastructures. Issue Paper TTE conference  2004 pp 6-17. 

Ernst ten Heuvelhof, New Regulation on Strategic Behaviour in Network-based Industries; International Conference Proceedings; Catalog Number: 04CH37583C, ISBN 0 7803 8567 5, p 4637-4643 (Session 57, Next Generation Infrastructures).;IEEE SMC 2004, 10-13 oktober 2004, Den Haag. 

Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof en Mark van Twist, Calculeren voorbij de calculus. Identificatie van publieke belangen in het politiek-bestuurlijke debat, in: Kenniscentrum voor Ordeningsvraasgtukken, Essays over de Calculus van het publieke belang, 04ME17, 's Gravenhage 2004, pp. 1-14.  

Wijnand Veeneman, Ernst ten Heuvelhof, Helen Stout, Gemiste Wissels; Beoordeling van de concessie voor het hoofdrailnet, iov ANWB, sept 2004, 20 pp 

Martijn Kuit, Martin de Jong, Ernst ten Heuvelhof, 2004,Gedragingen van spelers in de gassector van  Noordwest-Europa; Onderzoek in opdracht van Gasunie Trade and Supply.

Hans de Bruijn and Ernst F. ten Heuvelhof,  Process Arrangements for Variety, Retention, and Selection, in special issue Knowledge, Technology and Policy ,winter 2004, vol 16, no 4, pp 91-108. 

Ernst ten Heuvelhof, Martin de Jong, Martijn Kuit, Helen Stout; Tussen na├»viteit en paranoia. De overheid en het ongrijpbare fenomeen strategisch gedrag in Beleidswetenschap, nr 2, 18e jaargang, pp 118-136, 2004. 

M.L.C. de Bruijne, M. Kuit en E.F. ten Heuvelhof, Privatisering en veiligheid. Een verkennend onderzoek naar veiligheidsvraagstukken rond de privatisering van de luchthaven exploitant NVLS, Delft, 2004, 120 p.  ISBN 90-5638-119-9 (VACS/04.01.17) 

R.M. Bergkamp, E.F. ten Heuvelhof, M. Hordijk, E. Visser, D.A. van Steensel, Rapport Visitatie Externe Veiligheid, iov ministerie BZK, feb 2004, Den Haag, nr 26073, 21 p.