Publications

1. BOOKS (in English) from 2002 – present

E. Tambouris, A. Macintosh, and Hans de Bruijn (Eds.). (2011). Electronic Participation - Third IFIP WG 8.5 International Conferernce ePart 2011 (Lecture Notes in Computer Science, 6847). Heidelberg, Dordrecht: Proceedings Springer. 

Hans de Bruijn (2010), Managing Professionals, London: Routledge

Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof en Roel in ‘t Veld (2010) Process Management. Why Project Management Fails in Complex Decision-Making Processes, Berlin: Springer Verlag

Hans de Bruijn and Ernst ten Heuvelhof (2008), Management in Networks. On Multi-Actor Decision Making, London: Routledge, 162 pp.

Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof en Marieke Koopmans (2007), Law Enforcement.The Game between Inspectors and Inspectees, Boca Raton: Universal Publishers.

Hans de Bruijn (2007), Managing performance in the Public Sector, 2nd revised edition, London: Routledge.

Hans de Bruijn, Haiko van der Voort, Willemijn Dicke, Martin de Jong and Wijnand Veeneman (2004), Creating System Innovations. How Large Scale Transitions Emerge, London: Balkema Publishers/ Taylor and Francis, 88 pp. 

Hans de Bruijn, Ruben van Wendel de Joode, and Michel van Eeten (2003), Protecting the Virtual Commons, Self-organizing Communities and Innovative Intellectual Property Regimes, Cambridge: Cambridge University Press, 167 pp.

Guinée, J.B., M. Gorree, R. Heijungs, G. Huppes, R. Kleijn, A. Wegener Sleeswijk, H.A. Udo de Haes, J.A. de Bruijn, R. van Duin and M.A.J. Huijbregts (2002), Handbook on Life Cycle Assessment: Operational Guide to the ISO Standards, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers

2. BOOKS (in Dutch) from 2002 - present

Hans de Bruijn Mark de Bruijne, Haiko van der Voort, Bauke  Steenhuisen (2015). Within control: over de organisatie van risico-inschattingen. Den Haag: Boom uitgevers

Hans de Bruijn Haiko van der Voort, Harald Warmelink, Ruben van Wendel de Joode en Nikki Willems (2014). Nieuwerwets Organiseren. Assen: Koninklijke van Gorcum

Hans de Bruijn (2011), Framing. Over de macht van taal in de politiek, Amsterdam: Atlas

Hans de Bruijn (2010), Geert Wilders in debat. Over de framing en reframing van een politieke boodschap, Den Haag: Lemma

Hans de Bruijn (2009), Barack Obama en de kunst van de politieke toespraak, Den Haag: Lemma

Hans de Bruijn (2008), Managers and professionals. Over management als probleem en oplossing, Den Haag: Academic Service.

Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Bill van Mil, Hendrik Visser (2008), Invoering van een nieuw zorgstelsel. Bestuurlijke strategieën en communicatie, Elsevier gezondheidszorg, 63 pp.

Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Roel in 't Veld (2008), Procesmanagement. Over procesontwerp en besluitvorming, 3e herziene druk, Den Haag: Academic Service

Hans de Bruijn en Ernst ten Heuvelhof (2007), Management in netwerken, 3e, geheel herzien druk, Den Haag: Lemma.

Hans de Bruijn (2007), Een gemakkelijke waarheid. Waarom we niet leren van onderzoekscommissies, ’s-Gravenhage: NSOB. Elektronische versie: www.nsob.nl

Hans de Bruijn (2006), Prestatiemeting in de publieke sector. Tussen professie en verantwoording, 2e herziene druk, Den Haag: Lemma, 151p.

Hans de Bruijn en Ernst ten Heuvelhof (2005), Handhaving. Het spel tussen inspecteur en inspectee, Den Haag: Lemma, 200 pp.

Hans de Bruijn, Geert Teisman, Jurian Edelenbos en Wijnand Veeneman (red.) (2004) Meervoudig ruimtegebruik en het management van meerstemmige projecten, Den Haag: Lemma, 450 pp.

Hans de Bruijn, Mark de Bruijne, Ernst ten Heuvelhof, Helen Stout, Kirsten van Zalinge (2002), Samenloop bij toezicht, SDU uitgevers, Den Haag 2002, 132 pp

3. BOOK (in Russian)

Hans de Bruijn (2005), Управление по результатам в государственном секторе (Managing Performance in the Public Sector), Moscow, 192 pages

4. ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS from 2002 – present

Hans Hufen and Hans de Bruijn (2016), Getting the incentives right. Energy performance contracts as a tool for property management by local government. Journal of Cleaner Production, 112, 2717-2729.

Emiel Kerpershoek, Martijn Groenleer and Hans de Bruijn (2016), Unintended responses to DRG performance management in Dutch hospital care: bringing together the professional and managerial perspectives, Public Management Review, 18(3): 417-436.

Rob Schoenmaker and Hans de Bruijn (2016), Embracing complexity in performance-based contracts for road maintenance. International Journal of Productivity and Performance Management, 65(1), 4-24.

Geerten van de Kaa and Hans de Bruijn (2015), Platforms and incentives for consensus building on complex ICT systems: The development of WiFi. Telecommunications Policy, 39(7), 580-589.

Hans de Bruijn, Martijn Groenleer, and Theo van Ruijven  (2015), The dynamics of doping: Lance Armstrong, the United States Anti-Doping Agency and the regulatory governance of professional cycling, in: Regulation & Governance.

Deborah Agostino, Bauke Steenhuisen, Michela Arnaboldi and Hans de Bruijn (2014). Performance Management System development in local public transport: Comparing Milan and Amsterdam. Transport Policy, 33(May), 26-32.

Anne-Lorene Vernay, Karel Mulder, Linda Kamp and Hans de Bruijn (2013), Exploring the socio-technical dynamics of systems integration - the case of sewage gas for transport in Stockholm, Sweden. Journal of Cleaner Production, 44, 190-199.

Martijn Groenleer,  Tingting Jiang, Martin de Jong, and Hans de Bruijn, (2012). Applying Western decision-making theory to the study of transport infrastructure development in China: The case of the Harbin metro. Policy and Society, 31, 73-85.

Jops Koffijberg, Hans de Bruijn and Hugo Priemus (2012),Combining Hierarchical and Network Strategies, in: Public Administration, 90: 262–275. 

Ian P. Leistikow, Cor J. Kalkman and Hans de Bruijn (2011), Why patient safety is such a tough nut to crack, in: British Medical Journal, 342:d347

Efthimios Tambouris, Ann Macintosh and Hans de Bruijn (editors) (2011), Electronic Participation, in: Lecture Notes in Computer Science, nr. 6847

Jos Koffijberg, Hans de Bruijn and Hugo Priemus (2011), Combining Hierarchical and network Strategies. Successful Changes in Dutch Social Housing, in Public Administration, article first published on line: October 17th

Hans de Bruijn and Wijnand Veeneman (2009), Decision-making for light rail, in: Transportation Research Part A: Policy and Practice,  43: 349-359.

Bauke Steenhuisen, Willemijn Dicke and Hans de Bruijn (2009), "Soft" Public Values in Jeopardy: Reflecting on the Institutionally Fragmented Situation in Utility Sectors, in: International Journal of Public Administration, 32:6 491-507 

Haiko van der Voort and Hans de Bruijn (2009), Two competing persspectives on tragedy; the problem of learning from investigation reports after disaster, in: IEEE Technology and Society Magazine 

Hans de Bruijn and Paulien Herder (2009), Systems and Actor Perspectives on Socio-Technical Systems, in: IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics

Hans de Bruijn (2009), Performance, performance, everywhere..., in: International Review of Administrative Science, vol 75, 205-211   

Hans de Bruijn, Mark de Bruijne and Bauke Steenhuisen (2008), Managing infrastructure performance. An empirical study on the use of performance management systems in two networkindustries, in: Competition and Regulation in Network Industries, Volume 9, No. 1

Hans de Bruijn and Martijn Leijten (2007), Megaprojects and contested information, in: Transportation Planning and Technology, Vol. 30 (1), pp. 49-71.

Michel van Eeten, Hans de Bruijn, Mirjam Kars, Haiko van der Voort, Jaap van Till, The Governance of Cybersecurity. A Framework for Policy, in: International Journal of Critical Infrastructures, Vol. 2, No. 4, 2006, pp 357-378.

Hans de Bruijn (2006), One Fight, One Team. The 9/11 Commission Report on Intelligence, Fragmentation and Information, in: Public Administration, vol. 84, no. 2, pp 267-287.

Marieke Koopmans-van Berlo and Hans de Bruijn (2006), Effects of E-enforcement in the Netherlands, IEEE Technology and Society Magazine, vol. 25 nr. 1, 2006, p. 38-47.

Hans de Bruijn and Willemijn Dicke (2006), Strategies for safeguarding public values in liberalized utility sectors, in: Public Administration, vol. 84, number 3, pp. 717-737

Hans de Bruijn and Gerrit Jan van Helden (2006), A Plea for Dialogue-driven Performance-based Management systems; evidence from the Dutch public sector, in: Financial Accountability and Management, Vol. 22, no. 4. pp. 405-424

Hans de Bruijn (2005), Roles for Unilateral Action in Networks, in: International Journal of Public Sector Management, Vol. 18, nr. 4, April 2005, pp. 318-329 

Marieke Koopmans-van Berlo and Hans de Bruijn  (2005). E-enforcement; Lessons Learned from Two Case Studies in the Netherlands, in: Journal of E-Government, vol, 1, nr. 2. pp. 71-92 

Hans de Bruijn and Alan Porter (2004), The Education of a Technology Policy Analyst - to Process Management, in Technology Analysis & Strategic Management, vol. 16, no. 2, pp. 261-274

Marieke Koopmans-van Berlo and Hans de Bruijn (2004), When e-Government is Opposed by Unwilling Clients; Case Studies on e-Enforcement, in: Electronic Journal on E-Government, Vol 1, nr.2, pp. 65-74

Hans de Bruijn and Ernst ten Heuvelhof (2004),  Process Arrangements for Variety, Retention, and Selection, in Knowledge, Technology and Policy, Vol. 16, no.4, pp. 91-108

Hans de Bruijn, Ruben van Wendel de Joode and Haiko van der Voort (2004), Potentials and Risks of Benchmarking, in: Journal of Environmental Assessment Policy and Management, Vol. 6 no.3, pp.289-309

Hans de Bruijn (2003), Output steering in public organizations. About the use of a product approach and a process approach, in: Managerial Accounting Journal, vol 18, no 4, 2003, pp 303-312

Hans de Bruijn and Ernst ten Heuvelhof (2003), Policy Analysis and Decision Making in a Network. How to Improve the Quality of Analysis and the Impact on Decision Making, in: Impact Assessment and Project Appraisal, volume 20, nr 4, pp 232-242.

Hans de Bruijn (2002), Performance Measurement in the Public Sector. Strategies to cope with the risks of performance measurement, in: International Journal of Public Sector Management, (15) nr 6 and 7 pp 578-594

5. ARTICLES IN DUTCH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL JOURNALS – from 2002 - present

Ian P. Leistikow, M.M.P. Kessels-Habraken, Hans de Bruijn (2009), Prospectieve risicoanalyse loont de moeite, in: Medisch Contact 

Hans de Bruijn (2010), De onterechte kritiek op polderen en marktwerking, De Academische Boekengids 

Hans de Bruijn en G.J. van Helden (2007), Effectief Prestatiemanagement bij professionele organisaties in de publieke sector, in: Overheidsmanagement, Jaargang  9, Nummer 1, pp. 20-26.

Hans de Bruijn (2007), Prestatiemeting en ketensamenwerking, in: Tijdschrift voor Veiligheid, Jrg 6, nr 1, pp. 51-63.

Hans de Bruijn (2007),  Waarom we niet leren van onderzoekscommissies. Met dank aan onderzoekscommissies, in: Bestuurswetenschappen, Jrg. 61, nr. 3, pp. 11-29.

Hans de Bruijn (2007), QWERTY De wonderbaarlijke geschiedenis van de typemachine, in: De Academische Boekengids, nr. 66, pp. 20-23.

Haiko van der Voort, Willemijn Dicke, Hans de Bruijn, Mark de Bruijne, Bouke Steenhuisen en Wijnand Veeneman, Het verband tussen liberalisering en publieke waarden. Over de vraag waarom het kan vriezen en dooien, in: Bestuurswetenschappen, Jrg, 61, no. 6, pp. 49-63.

Hans de Bruijn (2006), Management en professionals: tussen beroepseer en beroepszeer, in: Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, pp 433-439.

Hans de Bruijn (2006), Zero tolerance als handhavingstrategie, Bestuurswetenschappen, 60e jrg., nr. 1, p. 6-25.

Hans de Bruijn and Gerrit Jan van Helden (2007), Effectief Prestatiemanagement bij professionele organisaties in de publieke sector, in Overheidsmanagement, Jrg. 20, nr. 1, 20-27.

Hans de Bruijn en Marieke Koopmans-van Berlo (2005),  E-enforcement: kansen en risico’s van waterdichte controles, in Bestuurswetenschappen, nr. 1. pp. 32-51Rene Matthijsse, Hans de Bruijn, Haiko van der Voort, Rene Wagenaar en Ruben van Wendel de Joode (2005), Shared services centers bij de rijksoverheid: Big bang of zachte dwang. Tijdschrift voor Informatie en Management, 6(jan/feb.), 17-25.

Hans de Bruijn (2004), Intelligence in een wereld van fragmentatie en informatie. Het  9/11 Commission Reportover samenwerken en informatie delen in de strijd tegen het terrorisme, in: Management en organisatie (M&O), nr. 6,

Hans de Bruijn (2004), Hoe de Stasi haar eigen val veroorzaakte, in: De Academische Boekengids,

Hans de Bruijn (2004), Meetbaarheid en maakbaarheid. Over de perverse effecten van prestatiemeting, in: De Academische Boekengids (2004), nr. 45, pp. 9-11

Hans de Bruijn (2004), Prestaties in cijfers: pleidooi voor gematigd gebruik, in: Gemeente en Kwaliteit, jaargang 6, nr, 3, pp. 1-3

Hans de Bruijn, Willemijn Dicke en Haiko van der Voort (2003), Procesmanagement in een representatieve democratie. Spanningen en strategieën, in: Beleidswetenschap (17) nr. 4, pp. 320-339

Hans de Bruijn, Willemijn Dicke (2003), De borging van publieke belangen in de nutssectoren, in Bestuurswetenschappen, jaargang 57, nr 6, pp 474-493.

Hans de Bruijn en Mark de Bruijne (2002), Amerikaanse toestanden: Over de kansen en gevaren van gefragmenteerde toezichtstelsels in Bestuurswetenschappen, (56)  nr. 6 pp. 545-549 

Hans de Bruijn(2002), Outputsturing in publieke organisaties. Over het gebruik van een product- en procesbenadering, in Management & Organisatie (M&O), nr. 3,  pp 5-21, 

Hans de Bruijn (2002), Prestatiemeting in de publieke sector, Strategieën om perverse effecten te neutraliseren, in: Bestuurswetenschappen, nr 2, pp. 139-159

Hans de Bruijn (2002), Prestatiemeting: tussen politiek en professie, in: CDVerkenningen, nr 3,  pp 9-15 

6. BOOKCHAPTERS (both in English and Dutch)

à From 2009 on, I no longer accept invitations to publish chapters in books

Haiko van der Voort, Hans de Bruijn, Marijn Janssen, Y.K. Dwivedi (2009), Handbook of Research on ICT-Enabled Transformational Government: A Global Perspective, New York: Information Science Reference (2009)

Hans de Bruijn and Martijn Leijten (2008), Management Characteristics of Mega-projects, in: Hugo Priemus, Bent Flyvbjerg, Bert van Wee (eds), Decision-Making on Mega projects. Cost-Benefit Analysis, Planning and Innovation, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 23-40

Hans de Bruijn en Martijn Leijten (2008), Mega-projects and Contested Information, in: Hugo Priemus, Bent Flyvbjerg, Bert van Wee (eds), Decision-Making on Mega projects. Cost-Benefit Analysis,Planning and Innovation, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 84-105

Hans de Bruijn (2008), In kaart brengen van speelveld, spel en spelers, in Jaap Boonstra (red.), De Verandermanagement Box, Utrecht; Main Press BV, CD, nr. 2Hans de Bruijn and Ernst ten Heuvelhof, EF ten  (2007),  A second generation policy instruments, in: B. Guy  G. Peters and Frans van Nispen (eds.), Public Policy Instruments,  Renmin: China Renmin University Press, in Chinese, Mandarin.

Hans de Bruijn and Hans Hufen, The Traditional Approch in Policy Instruments. in: B. Guy  G. Peters and Frans van Nispen (eds.), Public Policy Instruments,  Renmin: China Renmin University Press, in Chinese, Mandarin.

Ruben van Wendel de Joode, Hans de Bruijn and Michel van Eeten (2007),  Software Development and Coordination Tools in Open Source Communities, in:  SK Sowe, IG Stamelos and IM Samoladas (Eds.), Emerging Free and Open Source Soft Practices, Hershey: IGI Publishing, pp. 96-120

 Hans de Bruijn en Harry Lintsen (2006), Intermezzo: over kwantiteit en kwaliteit, in: Gedreven door nieuwsgierigheid, Jubileumboek 50 jaar TU/e, uitg. TU/e, pp. 203-209.

Hans de Bruijn and Marieke Koopmans-van Berlo (2006), E-enforcement: How opposition can undermine the effects of digital government. In: M. Malkia and A.-V. Anttiroiko (ed.). Encyclopedia of Digital Government, Hershey U.S.A., Idea-Group Inc., pp 460-475. 

Hans de Bruijn, Management and Professionals in Public Service. About the Risk of Fruitless Tension, in: Marcel Veenswijk (ed.), Innovation and the Public Sector, 10. Organizing Innovation. New Approaches to Cultural Change and Intervention in Public Sector Organizations, IOS Press, p. 48-56.

Rene Wagenaar, Rene Mathijsse, Hans de Bruijn, Haiko van der Voort and Ruben van Wendel de Joode (2006), Implementation of Shared Service Centers in Public Administration: Dilemmas and Trade-Offs, In: Victor Beckers, Hein van Duivenboden and Marcel Thaens (eds.), Information and Communication Technology and Public Innovation, Amsterdam, IOS Presse, pp. 141-158.

Hans de Bruijn (2005), Managing performance in firm, in R.M. Verburg, J.R. Ortt, & W.M. Dicke (Eds.), Managing Technology and Innovation. An introduction (2006). Abingdon, UK: Routledge, pp.Hans de Bruijn en M. Leijten (2005), Complex decision-making in multi-actor systems, in R.M. Verburg, J.R. Ortt, & W.M. Dicke (Eds.), Managing Technology and Innovation. An introduction Abingdon, UK: Routledge,

Hans de Bruijn (2005), Management en professionals in publieke dienst. Over het risico van een vruchteloze spanning, in: G. v.d. Brink e.a. (red.), Beroepszeer. Waarom Nederland niet goed werkt. 

Hans de Bruijn en Martijn Leijten (2004), Algemene kenmerken van grote infrastructuurprojecten, in: H. Priemus (red.), Grote projecten: inzichten en uitgangspunten. Achtergrondstudies in opdracht van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, Tweede Kamer 2004-2005, 29.283 nr. 10, Sdu uitgevers,  Den Haag, pp. 11-23   

Hans de Bruijn en Martijn Leijten (2004), Publiekprivate samenwerking bij infrastructuurprojecten, in: H. Priemus (red.), Grote projecten: inzichten en uitgangspunten. Achtergrondstudies in opdracht van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, Tweede Kamer 2004-2005, 29.283 nr. 10, Sdu uitgevers,  Den Haag, pp. 232-248

Noordsij, Rolf A., en Hans de Bruijn (2004), Informatievoorziening aan de Tweede Kamer inzake grote infrastructuurprojecten, in: H. Priemus (red.), Grote projecten: inzichten en uitgangspunten. Achtergrondstudies in opdracht van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, Tweede Kamer 2004-2005, 29.283 nr. 10, Sdu uitgevers,  Den Haag, pp. 208-231

Hans de Bruijn, Prestatiemeting in de publieke secor, in: Peter van der Knaap en Ard Schilder (red.), Resultaatgericht sturen en evalueren. Nieuwe perspectieven op beleidsinstrumenten en beleidsevaluatie, Sdu Uitgevers, Den Haag 2004, pp. 195-203 (geaccepteerd voor publicatie)

7. OTHER PUBLICATIONS from 2002 - present

Martijn van der Steen, Peter van Deventer, Hans de Bruijn, Mark van Twist, Ernst ten Heuvelhof, Kingsley E. Haynes and Zhenhua Chen (2011), Governing and Innovation: The Transition to E-mobility – A Dutch Perspective, in: GMU School of Public Policy Research Paper, No. 2011-23

Haiko van der Voort, Hans de Bruijn and Dave Daas (2009), Intervening in the financial system; Two perspectives on fairness and effectiveness, paper presented at the Annual Meeting of the Law and Society Association (LSA), Denver CO, May 28-31

 Hans de Bruijn, Willemijn Dicke and Bauke Steenhuisen (2008), Public values in infrastructures at risk? Four strategies for the realization of public values under conditions of fragmentation, paper presented at the Public Values Workshop Copenhagen, May 2008Lemstra, W., J.C. Arnbak, Hans de Bruijn, Mark de Bruijne, Aad Correlje, Jolien Ubacht  (2007), Het effect van paradigma-verschuivingen, in: Reflecties op elektronische communicatie, nr. 9, 's-Gravenhage: Ministerie van Economische Zaken.

Hans de Bruijn, Michel van Eeten, Ernst ten Heuvelhof (2006), Energie en telecommunicatie - Twee sectoren onder één dak, In: Reflecties op elektronische communicatie en energie,  nr. 4, 26 pp.,  Den Haag, Ministerie van Economische Zaken.

Michiel Kort, Bastiaan Staffhorst, Ernst ten Heuvelhof en Hans de Bruijn (2006), Sturingsvarianten stedelijke vernieuwing naar een toekomstige rol van het rijk. Den Haag: Berenschot.

Ellen van Bueren, Hans de Bruijn & W. van Dooren (2006), Rijkswaterstaat en prestatiemeting. Paper in het kader van het Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) van Rijkswaerstaat.

Michel van Eeten, Mirjam Kars, Haiko van der Voort, Ronald van der Luit en Hans de Bruijn (2006), Two reliability regimes for cybersecurity and their implications for government. Seminar Infrastructure Reliability, Delft, pp 1-24.

 Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof en Marieke Koopmans (2005), Enforcing the Law: Strategies Used by Regulatees and Enforcement Officials, paper presented at the European Conference on Political Research, Budapest 2005.Hans de Bruijn (2005), Wederzijdse afhankelijkheden en formele verantwoordelijkheid. Strategieën voor een minister die formeel verantwoordelijk is voor overheidsopreden, maar sterk afhankelijk van maatschappelijke spelers. Essay voor het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Delft.

Hans de Bruijn en Jan van Helden (2005), A Plea for Dialogue Driven Performance-based Management Systems; Evidence form the Dutch Public Sector, paper presented at the Scandinavian Academy of Management Conference, Aarhus 2005

Hans de Bruijn, Marcel Hertogh en Niels Kastelein (2005), Balanceren tussen belangen. Procesmanagement Dynamisch Complement van Projectmanagement, in: Projectie (12), oktobernummer, pp. 25-29.

Hans de Bruijn en Ernst ten Heuvelhof (2005), Toegankelijkheid en minimale dienstverlening als publieke waarden in de telecomsector. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken.

Hans de Bruijn, Willemijn Dicke, Bauke Steenhuisen, Wijnand Veeneman, Haiko van der Voort (2005), Verloop van liberalisering in netwerksectoren (sectoren, indicatoren en dilemma's). Delft: Next Generation Infrastructures Foundation.

Michel van Eeten, Hans de Bruijn, Ruben van Wendel de Joode (2005). Naar een procesontwerp voor Nacotel II, Delft: TU Delft.

Michel van Eeten, Hans de Bruijn, Mirjam Kars, Haiko van der Voort and Jaap van Til, The Governance of E-Security. A Framework for Policy, Research commissioned by the Ministry of Economic Affairs, Delft/Amsterdam 2004, 35 pages

J.A. de Bruijn, R.W. Wagenaar, H.G. van der Voort en R. van Wendel de Joode (2004), Shared Services in de overheid, rapport in opdracht van Atos KPMG, 50 pp.

Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof en Mark van Twist (2004), Calculeren voorbij de calculus. Identificatie van publieke belangen in het politiek-bestuurlijke debat, in: Kenniscentrum voor Ordeningsvraasgtukken, Essays over de Calculus van het publieke belang, 's Gravenhage 2004, pp. 1-14. 

Hans de Bruijn (2003), De bestuurlijke structuur bij verkeer en vervoer, in Berenschot Procesmanagement,  Intelligente arrangementen, jaarboek 2003/2004 , Den Haag, 2003, pp 81-85.

Hans de Bruijn, Willemijn Dicke (2003), Wat de NS kan, kunnen andere Nutsbedrijven ook, in NRC, 22 juli 2003

Hans de Bruijn (2003), Rekenkamer denkt te simpel over rijksbeleid, Trouw, 04 juli 2003

Hans de Bruijn (2003), Verander niet de structuur, maar leer het spel beter te spelen in Naar oplossingen met autoriteit bestuurlijke aspecten van het mobiliteitsprobleem in de regio Amsterdam, uitgeverij Connekt, Delft, pp 12-22.

Hans de Bruijn, Haiko van der Voort en Ruben van Wendel de Joode (2003), Inventarisatie van internationale benchmarks naar publieke dienstverlening, rapport iov ministerie BZK.

Hans de Bruijn (2003) Afrekenen op prestatie leidt tot bureaucratie, in: NRC Handelsblad 3 januari 2003.

Hans de Bruijn (2002), Niet alles wordt anders – en dat is maar goed ook, in: Berenschot Procesmanagement, Ruimte voor Reflectie, jaarboek 2002 Den Haag, pp 37-41

Hans de Bruijn (2002), Outputsteuerung in öffentlichen Organisationen, op www.zak.ch, Zwitserland,

Dicke W.M., Hans de Bruijn, J. Schoot Uiterkamp & D. Poos (2002)  Safeguarding of public values in water management. A first inventory of issues, challenges, promising mechanisms and research questions, rapport aan: RIZA, ministerie van V&W, Delft: TBM/TU Delft

Hans de Bruijn (2002), De organisatie van het totstandkomingsproces: dilemma’s bij vroegtijdige private betrokkenheid bij publieke projecten in Hans van Ham en Joop Koppenjan (red.),  Publiek-Private samenwerking bij transportinfrastructuur. Wenkend of wijkend perspectief? Lemma, Utrecht, pp. 95-110

Hans de Bruijn (2002), Normen moeten van burger zelf komen, Trouw, 08 nov 2002, p 19

Hans de Bruijn en Ernst ten Heuvelhof (2002), Terugtred politie en eigen actie burgers, in: NRC Handelsblad 2 november 2002

Hans de Bruijn (2002), Geen einde aan Torentje en gedogen, in: Trouw, 30 juni 2002

Jeroen B. Guineé (eindred), Hans de Bruijn, Robbert van Duin e.a. (2002), Levenscyclus analyse. De iso-normen uitgewerkt in een praktijkgerichte Handleiding, Rapport iov o.a. ministerie VROM ism CML, Den Haag, 121 pp. 

Hans de Bruijn, Willemijn Dicke, Haiko vd Voort, Procesmanagement en politiek-ambtelijke verhoudingen, dilemma's en strategieën van ambtenaren, rapport iov Ministerie VROM, Directie Informatiemanagement & Organisatie, Delft,  30 pp 

Pieter W.G. Bots and Hans de Bruijn, Effective KnowledgeManagement in Professional Organizations: Going by the rules, HICSS 35, 07-10 jan 2002 Hawaii nr DDOML10.doc; 15 pp 0-7695-1435-9/02 (c) 2002 IEEE

Hans de Bruijn (2002), Prestatiemeting in de publieke sector in: Verkenning, Verbreding & Verdieping, Berenschot Procesmanagement B.V. Jaarboek 2001, Den Haag, pp 49-54

8. LIST OF PUBLICATIONS, published before 2002, not categorized

Hans de Bruijn en Wijnand Veeneman, Goudappel Coffeng (2001): Light Rail in de vertraging, rapport aan Tweede Kamer der Staten Generaal, Den Haag, 2001, 52 pp

Hans de Bruijn (2001), Prestatiemeting in de publieke sector. Tussen professie en verantwoording, Lemma BV, Utrecht, 151 pp.

Hans de Bruijn (2001), De bouw en procesmanagementwww.bouwtaak.com.http://www.bouwtaak.com/asp/newsviewfront.asp?ItemID=203 Artikel voor Aan de Stegge, 5 p.

Hans de Bruijn en Ernst ten Heuvelhof (2001), Procesmanagement in Tineke Abma en Roel in 't Veld (red), Handboek Beleidswetenschap, Amsterdam, pp 193-207

Hans de Bruijn (2001), De perfecte evenwichtsoefening, in Business Process Magazine, nr 4, pp 8-13

Hans de Bruijn en Daniëlle Wille (2001): Frequentiemanagement in de mobiele telefoniesector, in Ernst ten Heuvelhof, Kaspar Koolstra Helen Stout (red), Capaciteitsmanagement, beslissen over capaciteit van infrastructuren. Utrecht, pp.211-230

J.A. de Bruijn en M.B. Kort (2001), Omgaan met onzekerheid bij besluitvorming, in Producten, projecten en Processen, Jaarboek 2000, Berenschot Procesmanagement B.V. Den Haag pp 57-62

J.A. de Bruijn en C. de Nerée tot Babberich (2000), Opposites Attracts, an essay on competing values in knowledge management Lemma, Utrecht, 85 pp.

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (2000), Network and Decision Making uitg. Lemma, Utrecht

J.A. de Bruijn, M.J.W. v Eeten, E.M. v Bueren en H.G. v d Voort (2000): Koppelen met water, Samenwerking en samenhang in het stedelijk waterbeheer, Eburon, Delft

J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof (2000): Process Management in O.v Heffen et al (eds), Governance in Modern Society, Dordrecht 2000, pp 313-328

J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof (2000), Procesontwerp Onderzoek Reisgedrag; advies in opdracht van OC&W, NS Reizigers, Streekvervoer en VSV+, TBM, Delft

J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof (2000), Procesbenadering voor Productgericht Milieubeleid, rapport iov VNO-NCW, Delft, 10 pp

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (2000), Procesafspraken voor de onderhandelingen tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en de Openbaar Vervoerbedrijven over een nieuwe reisvoorziening voor studenten, rapport iov ministerie van OC&Wdelft, 28 pp

J.A.de Bruijn, MJW v Twist, L. Geut, MB Kort (2000), Over de organisatie van onderzoek; een bijdrage aan de opzet van het studieprogramma luchthaven in zee. Den Haag, 31 pag

J.A. de Bruijn en H.G. van der Voort (2000), Publiek-private samenwerking bij wetenschappelijk onderzoek, Een kader voor evaluatie. Zoetermeer, ,

J.A. de Bruijn en H.G. van der Voort (2000), Public-private partnership in scientific research, A framework for evaluation, Zoetermeer  /Sdu editon

J.A. de Bruijn en G.J. de Vreede (2000), Exploring the Boundaries for Succesful GSS Application: Supporting Inter-Organizational Policy Networks in Data Base for Advances in Information Systems, nr 3&4, pp 111-131

J.A. de Bruijn,L. Geut, M. B. Kort, M.J.W. van Twist, A.J.M. Verhey (1999),  Procesvoering besluitvorming nationale luchthaven, rapport iov Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Utrecht, 25 pp

J.A. de Bruijn (1999), Informatie als hulpmiddel voor de bestuurder en de manager, in Handboek Besturen en Innovatie, Alphen a/d Rijn, 1999 aanvulling nr 19 pp H0300-1 - H0300-31

J.A. de Bruijn(1999), Van sturing naar proces, R.J. in 't Veld (red.), in Sturingswaan & ontnuchtering, Utrecht, pp. 52-68

J.A. de Bruijnen C.E.F. de Nerée tot Babberich (1999); Competingvalues in knowledge management Ismick '99, 7th annual conference, Knowledge Management. ISBN: 2-913-923-02-X

J.A. de Bruijn, R.J. in 't Veld (1999), Rapport in opdracht projectdirectie Mainport Rotterdam, Den Haag

Henk de Jong, Hans de Bruijn e.a. (1999), De Kwaliteit van het VINEX proces, Rapport in opdracht van het Ministerie van VROM, Utrecht, 100 pag

J.A. de Bruijnen E.F. ten Heuvelhof (1999), Management in Netwerken, uitg. Lemma, Utrecht 1999, ISBN 90-5189-795-2, NUGI 654, 693, 222 pag.

Mark van Twist, Hans de Bruijn en Ernst ten Heuvelhof (1999), Verhandelbaarheid van vergunningen in de telecomsector in ITeR-reeks, ITeRreeks nr 17/1999, Deventer, pp 129-210.

J.A. de Bruijnen E.F. ten Heuvelhof (1999),  Scientific Expertise in Complex Decision-making Processes in: Science and Public Policy, no 3, pp 179-184

J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof, H.I.M. de Vlaam (1999), Interconnection Disputes and the Role of the Government: Between Substance and Process in Communications & Strategies, nr. 34, pp 295-317

M.J.W. van Twist en J.A. de Bruijn (1999), Total Quality Management in the Public Sector; Lessons learned in the Netherlands, in: William Werther jr., Josu Takala en David J. Sumath (ed.), Productivity & Quality Management, Vaasa 1999, pp. 535 -549

M.J.W. van Twist en J.A. de Bruijn (1999), Tradable Licenses in the Telecommunications Sector: Experiences, Questions and Issues Paper presented May 27th 1999 Newark, Rhode Island,

J.A.de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof en M. Kuit (1999), Watermanagement: van projectaanpak naar procesgerichte benadering in tijdschrift voor wetenschap, technologie & samenleving, nr 1, pag 10-14

J.A. de Bruijn, R. Gans et al (1999),  Operationalisering financieel instrumentarium Eindrapportage versie 1; PPS, Rapport iov Ministerie van Financiën, in samenwerking met het Nederland Economisch Instituut en Berenschot, Rotterdam, 110 pp.

Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Martijn Kuit (1999), Sport 7; De opkomst en ondergang van een Nederlandse sportzender,  Uitgeverij Aristos, Rotterdam; ISBN 90 69352141, 152 pag.

J.A.de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1999), Kwaliteitssysteem beleid en beleidsprocessen rapport iov Ministerie van BiZa, Delft, 35 pp.

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1998), Protocol clustering en proces van rapportage in SVM· PACT / Ministerie van VROM, Convenant Verpakkingen II, (15 dec ‘97 ondertekend);. Bijlage II, pag 47 – 58, ook engelstalig J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1998), Package Covenant II: Clustering and process of reporting protocol

J.A. de Bruijn, E.M. van Bueren en E.F. ten Heuvelhof (1998); Grenzen aan Contouren i.o.v. Ministerie van VROM / RPD, Delft, 75 pag.

J.A. de Bruijn and E.F. ten Heuvelhof  (1998), A contextual approach to policy instruments in, B. Guy Peters and Frans K.M. van Nispen (ed.), Public Policy Instruments, Evaluating the Tools of Public Administration, Cheltenham pp. 69 – 84

J.A. de Bruijn, en J.A.M. Hufen (1998), The Traditional Approach to Policy Instruments in B. Guy Peters and Frans K.M. van Nispen (ed.), Public Policy Instruments, Evaluating the Tools of Public Administration, Cheltenham, pp. 11-32

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof  (1998), Procesmanagement, in Bestuurswetenschappen, nr.2, pp. 120 – 134,

J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof en R.J. in ‘t Veld (1998), Procesmanagement, over procesontwerp en besluitvorming, Academic Service, Amsterdam, ISBN 90 5261 263 3, 195 pp.

J.A. de Bruijn, R.J. in ’t Veld en T.J.M. Verhey (1998), Bijdragen tot beleidsvisie funderend onderwijs, rapport aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ‘s-Gravenhage 1998, 49 pp.

J.A. de Bruijn, L. Geut ea. (1998), Procesarchitectuur: Voorbereidings- en besluitvormingsprocessen publiek-private samenwerking, Rapport voor het Ministerie van Financien, Utrecht, 64 pp.

J.A. de Bruijn en R. van Duin (1998), POLCA: Procedurele Organisatie van LCA-studies, rapport aan het Centrum Milieustudies Leiden, Delft 1998

R. Klijn, J.A. de Bruijn e.a. (1998), Positionering van het huidig milieu-instrumentarium voor waterbeheerders, rapport aan het RIZA, Leiden/Delft

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1997), Instruments for Network Management, in W.J.M. Kickert (ed.) Managing Complex Networks,  London, pp. 119-136

H. de Vlaam, J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1997), Interconnection disputes. Sweden, Great Britain and the United States, Samsom, ISBN 90 14 05569 2, Diegem, pp. 167-278

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1997), Bestuurlijke dynamiek en informatieverzorging, in: Handboek Bestuurlijke Informatiekunde, Samsom Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, pp. C 2950-1 tot C2950-21

J.A. de Bruijn en A.B. Ringeling (1997), Normative Notes, in W.J.M. Kickert (ed.) Managing Complex Networks, Sage, ISBN 0-7619-5547-X, London, 152-164

J.A. de Bruijn en M.J.G. van Eeten, L'administration negociee aux Pays Bas. Lecons de quelques recherche empiriques sur le processus de contractualisation dans les reseaux metropolitains de politique, in G. Marcou (ed.), La cooperation contractuelle et le gouvernement des villes, L'Harmattan, Paris, pp. 347-383

J.A. de Bruijn en D. Wille (1997), An Integral Approach to Spectrum Management: Design requirements for Frequency Assignment, in Communications And Strategies (2), pp. 101-124

A.B. Ringeling, J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof e.a., Agendamanagement VROM, Rapport in opdracht van het Ministerie van VROM, Rotterdam/ Delft, 66 pagina's,

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1997), Ontwerp van een protocol voor de toetsing van ALARA-inspanningen, 23 pagina's, in opdracht van de Stichting Merk Artikel

J.A. de Bruijn, M.J.G. van Eeten en E.F. ten Heuvelhof (1997), Quick scan van procesontwerpen voor vervlechting van dialoog, onderzoek en besluitvorming rondom TNLI, 32 pp., in opdracht van TNLI

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1997), Protocol Clustering, Rapportage en Toetsing Convenant Verpakkingen II, 19 pp., in opdracht van de Stichting Verpakking en Milieu

A. Timmermans,  J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1997), Het I.Q. van de handhaving, 1997, in opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord Holland, 36 pagina's

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1996), De implementatie van het Verdrag van Malta. Een ontwerp voor procesmatige sturing, Delft, 13 pagina's

Bestuurlijke dynamiek en de rol van informatie, in: A.J. Boelen (red.), Informatievoorziening tussen bestuurslagen, Alphen aan den Rijn 1996, ISBN 90 14 05326 6, pp. 9-30 (red.), Grote projecten: besluitvorming en management, Alphen aan den Rijn 1996, ISBN 90 6092 846 6, 357 pp.

J.A. de Bruijn e.a. (1996), Technisch-complexe projecten: een verkenning, in: J.A. de Bruijn e.a., (red.), Grote projecten: besluitvorming en management, Alphen aan den Rijn, ISBN 90 6092 846 6, pp. 13-106

J.A. de Bruijn en P.W.G. Bots, (1996), Netwerkplanningstechnieken bij technisch-complexe projecten, in: J.A. de Bruijn e.a., (red.), Grote projecten: besluitvorming en management, Alphen aan den Rijn, ISBN 90 6092 846 6, pp. 259-270

J.A. de Bruijn e.a. (1996), Technisch-complexe projecten: een terugblik, in: J.A. de Bruijn e.a., (red.), Grote projecten: besluitvorming en management, Alphen aan den Rijn 1996, ISBN 90 6092 846 6, pp. 322-329

Bestuursrechtelijke handhaving bij Tank Cleaning Rotterdam, Delft 1996, 107 pp.

J.A. de Bruijn en J.A.M. Hufen (1996), Economische Zaken, in: M.J.W. van Twist e.a. (red.), Kerndepartementen op afstand?, Rotterdam, pp. 105-116

R.J. in ‘t Veld, J.A. de Bruijn e.a. (1996), Justitie: werk in uitvoering, 's-Gravenhage, 54 pp.

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1996), Strategisch gedrag in ketens, sturing door de overheid en verpakkingen van consumentenprodukten, in: Openbaar bestuur, nr. 10, pp. 12-16.

J. A. de Bruijn, M.J.W. van Twist en H. Verheul (1996), Complexity Requires Complexity: Creating Fits Between Technology and Public Decision Making in Large Projects, in: Institute of Electrical and Electronic Engineers, Technical Expertise and Public Decisions, Princeton 1996, ISBN 0-7803-3345-4, pp. 214-224

J.A. de Bruijn, R.E.C.M. van der Heijden, J. Stoop e.a. (1996), Invoering duurzaam veilig verkeersbeleid in Noord-Nederland: gedachten over procesmanagement, Delft 1996, 33 pp.

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1996), Evaluatie Participatie Delft in het Stadsgewest Haaglanden, Delft, 20 pp.

R.J. in ‘t Veld, J.A. de Bruijn, e.a. (1996), Toekomsten voor het funderend onderwijsbeleid, Sdu, 's-Gravenhage, ISBN 90 346 3366 7, 175 pp. Toekomsten voor het funderend onderwijsbeleid, bijlagen, Sdu, 's-Gravenhage, ISBN 90 346 3367 5, 136 pp.

J.A. de Bruijn (1995), Sturing, netwerken en het interstatelijk verkeer na de Koude oorlog, in: Beleidswetenschap (1995), nr. 1, pp. 58-68

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1995), Ontwerp van een strategie naar aanleiding van majeure infrastructurele en bestuurlijke ontwikkelingen. Bestuurlijk-staatkundige positie Albrandswaard, Delft, 26 pp.

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1995), Policy Networks and Governance, in: David L. Weimer (ed.), Institutional Design, ISBN 0-7923-9503-4, Boston,  pp. 161-179

J.A. de Bruijn, R.E.C.M. van der Heijden, J. Stoop e.a.,  (1995), Implementatie van de strategienota Verkeersveiligheid Friesland, Delft 1995, 25 pp.

J.A. de Bruijn (1995), Slimme subsidies, in: Openbaar Bestuur, nr. 5, pp. 26-30

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1995), Ontwerp besluitvormingstraject Maasvlakte II, Delft 25 pp.

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1995), Netwerkmanagement. Strategieën, instrumenten en normen, ISBN 90 5189 524 0, Culemborg, 225 pp.

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1995), Governing: Structure and Process-Contingent Interventions, in W.J.M. Kickert and F.A. van Vught (eds.) Public Policy and Administration Sciences in the Netherlands,  ISBN 0-13-442021-7, pp. 165-178

Risk Evaluation in the Context of Physical Planning. The case of the Mainport Schiphol, in Annual Meeting of the Society of Risk Analysis, Risk Analysis and Management in a Global Economy, Stuttgart 1995, pp. 266-269

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1995),  Analyse Concept-Ministeriele Regeling Verpakkingen, in opdracht van de Stichting Merkartikel en het Centraal Bureau Levensmiddelen, Delft

J.A. de Bruijn en M. Herweijer (1994), Sturing van verkeer. Verkenningen op het vlak van bestuurs- en verkeerskunde, in: Bestuurskunde, nr. 2, pp. 42-82 (redactie themanummer); Sturing van verkeer, in: Bestuurskunde, nr. 2, pp. 42-49

J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof en M.J. de Jong (1994), Het Infrafonds tussen politieke afweging en inhoudelijke norm, 's Gravenhage 1994, ISBN 90-5586-002-6, 59 pp.

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1994), Organisatie-analyse van de Milieudienst Amsterdam, 15 pp.

J.A. de Bruijn (1994), Sturing en goederenvervoer, in: M.J. Venemans (red.). Goederenvervoer over korte afstand, Alphen aan den Rijn, pp. 205-215.

J.A. de Bruijn en J.L.M. Hakvoort (1994), De departementen: organisatie en omgeving, in: Handboek strategie en beleid in de publieke sector, Alphen aan den Rijn, pp. A2310-1-25

J.A. de Bruijn en A.F.A. Korsten (1993), Departementale herindeling: gevaar voor schade, in: Staatscourant (1993), nr. 43, 's-Gravenhage 3 maart 1993

J.A. de Bruijn (1993), Sturen met geld, in: J.Th. Bressers, P. de Jong, P.J. Klok en A.F.A. Korsten (red.), Beleidsinstrumenten bestuurskundig beschouwd, Assen/Maastricht, pp. 55-67

J.A. de Bruijn en J.W.A. van Dijk (1993), Themanummer Beleidsdynamiek en technologiebeleid, in: Bestuurskunde (1993) pp. 109-156 (redactie); Beleidsdynamiek en technologiebeleid, in: Bestuurskunde nr. 3, pp. 110-114

J.A. de Bruijn (1993), Intergatie van Volksgezondheid in WVC, in: W.J.M. Kickert (red.), Veranderingen in management en organisatie bij de Rijksoverheid, Alphen aan den Rijn, pp. 175-183

J.A. de Bruijn (1993), Subsidization of Disadvantaged Regions: An Administrative View, in: J. Mikesell (ed.), International Perspectives on Regional Development and Regional Organization, Bloomington,  pp. 35-51

R.J. in ‘t Veld, J.A. de Bruijn e.a (1993)., Veelvuldig ideaal en Vier scenario's voor de ontwikkeling van de regio Rotterdam, Onderzoek in opdracht van het Overleg Orgaan Rijnmond, Rotterdam

J.A. de Bruijn en A.B. Ringeling e.a. (1993), Stappen verder.... Eindrapport van de Commissie Evaluatie Ontwikkeling Gemeentelijk Milieubeleid, 's Gravenhage, 60 pp.

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1993), Management of Environmental Policy Networks, in: Comittee for the Long Term Environmental Policy, The Environment: Towards A Sustainable Future, Boston/Dordrecht/London, pp. 85-109

(red.) Management van beleidsnetwerken. Een verkenning van sturingsmogelijkheden van netwerken in het openbaar bestuur , 's-Gravenhage 1993, 214 pp.

J.A. de Bruijn en A.B. Ringeling (1993), Normatieve kanttekeningen bij het denken over netwerken, in: J.F.M. Koppenjan, J.A. de Bruijn en W.J.M. Kickert (red.), Management van beleidsnetwerken.Een verkenning van sturingsmogelijkheden van netwerken in het openbaar bestuur, 's-Gravenhage, pp. 153-168

J.A. de Bruijn,  J.F.M. Koppenjan en W.J.M. Kickert (1993), Inleiding: beleidsnetwerken en overheidssturing, in: J.F.M. Koppenjan, J.A. deBruijn en W.J.M. Kickert (red.), Management van beleidsnetwerken. Een verkenning van sturingsmogelijkheden van netwerken in het openbaar bestuur, 's-Gravenhage, pp. 11-27

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1993), Instrumenten en netwerkmanagement, in: J.F.M. Koppenjan, J.A. deBruijn en W.J.M. Kickert (red.), Management van beleidsnetwerken. Een verkenning van sturingsmogelijkheden van netwerken in het openbaar bestuur, 's-Gravenhage, pp. 79-98

J.A. de Bruijn, J.F.M. Koppenjan en W.J.M. Kickert (1993), Netwerkmanagement in het openbaar bestuur: slotbeschouwing, in: J.F.M. Koppenjan, J.A. de Bruijn en W.J.M. Kickert (red.), Management van beleidsnetwerken. Een verkenning van sturingsmogelijkheden van netwerken in het openbaar bestuur, 's-Gravenhage, pp. 177-196

A.B. Ringeling, J.A. de Bruijn e.a. (1993), Interim-advies van de Adviescommissie evaluatie ontwikkeling gemeentelijk milieubeleid, Rotterdam, 5 pp.

R.J. in ‘t Veld, J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof e.a (1992), Processtandaard voor de uitvoering van het Convenant Verpakkingen. Advies aan de Stichting Verpakking en Milieu, Rotterdam, 89 pp.

E.F. ten Heuvelhof, J.A. de Bruijn, L.Schaap en C. Nauta (1992), KAN-tekeningen van Renkum. KAN-tekeningen van Rheden, rapport i.o.v. Renkum en Rheden, Rotterdam 1992, 158 pp.

Instrumenten van overheidsbeleid, in: Beleidswetenschap (1992) no. 1, pp. 69-93

J.A. de Bruijn (1992), Superministeries. Departementale herindeling en departementale organisatie, in: Bestuurskunde (1992), nr. 2, pp. 115-123

J.A. de Bruijn en J. de Vries (1992), Themanummer Departementale Herindeling, in: Bestuurskunde (1992) pp. 67-130 (redactie); De commissie Wiegel en de uil van Minerva, in: Bestuurskunde, nr. 2, pp. 68-69

R.J. in ‘t Veld, J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof e.a (1992), Recommendations for a Process Standard concerning the Environmental and Feasibility Analysis as laid out in the Dutch Covenant for Packaging, Rotterdam, 88 pp.

J.A. de Bruijn (1992). Diverse lemmata, in: J.B.J.M. ten Berge, P.B. Boorsma en A.B. Ringeling (red.), Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur, Alphen aan den Rijn, 443 pp.

J.A. de Bruijn (1992), Sturingsinstrumenten en management in netwerken, in: R. Depré e.a. (red.), Handboek beleidsvoering overheid, Alphen aan den Rijn, aanvulling 1992, M6001, pp. 1-30

R.J. in ‘t Veld, J.A. de Bruijn e.a (1992) , Verbetering beleidsontwikkeling gemeente Eindhoven, Capelle aan den IJssel, 67 pp.

J.A. de Bruijn (1991). Wat heeft Economische Zaken geleerd van RSV?, in: Beleid en Maatschappij, nr. 1, pp. 31-40.

J.A. de Bruijn (1991), Reorganisatie departementen: Wat is de rol van de Tweede Kamer?, in: Namens, nr. 1, pp. 4-11.

J.A. de Bruijn en J.W. Foppen (1991), De Charloisse deelraadsverkiezingen van 6 maart 1991; Aanloop, opkomst en afloop, rapport i.o.v. deelgemeente Charlois, Rotterdam, 44 pp.

Recht en netwerken: een bestuurskundige beschouwing, in: Bestuurswetenschappen, 1991 (45), nr. 2, pp. 105-116.

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1991), Sturingsinstrumenten voor de overheid. Over complexe netwerken en een tweede generatie sturingsinstrumenten, Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen, 191 pp.

J.A. de Bruijn en J.W. Foppen (1991), Rotterdamse voorlichtingscampagne ter bevordering van de opkomst bij verkiezingen: bekend, bemind, maar mager resultaat, in: Binnenlands Bestuur, nr. 21-22, pp. 26-27.

J.A. de Bruijn (1991), De middle manager in de overheidsorganisatie,in: M&O. Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, nr.4, pp. 261-278.

J.A. de Bruijn en J.L.M Hakvoort (1991), De departementen, in: R. Depré e.a. (red.), Handboek Beleidsvoering Overheid, Alphen aan den Rijn, z.j., supplement 1991, M6003, pp. 1-33.

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof (1991), Policy Instruments for Steering Autopoietic Actors, in: R.J. in 't Veld, L. Schaap, C.J.A.M. Termeer, M.J.W. van Twist (eds.), Autopoiesis and Configuration Theory: New Approaches to Societal Steering, Dordrecht, pp. 161-170.

J.A. de Bruijn en H. Mastik (1991), Het HRM-concept. Kritische kanttekeningen bij de ontwikkelingen rond Human Resource Management, in: A.F.A. Korsten, F. Kluytmans, T.W.P.M. van der Krogt en A. Sorber (red.), Overheidsmanagement en de menselijke factor, 's-Gravenhage 1991, pp. 37-46

J.A. de Bruijn (1990), Botte beleidsinstrumenten in complexe sturingssituaties, in: Bestuurswetenschappen, nr. 5, pp. 350-366.

J.A. de Bruijn (1990), Tenderprocedure en stimuleringsbeleid, in: Tijdschrift voor Openbaar Bestuur,  nr. 17, pp. 404-408.

J.A de Bruijn (1990), Sturing door structurering, in: Bestuur, nr. 10, pp. 268-272 en 277.

J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof e.a. (1990), Rijksbeleid in gedecentraliseerde beleidssectoren, rapport i.s.m. NSS, 's Gravenhage 1990, 100 pp.

J.A. de Bruijn (1990), Economische Zaken en economische subsidies; Een instrumentele en organisatorische analyse van de toepassing van economische subsidies, VUGA, 's Gravenhage, 287 pp.

J.A. de Bruijn (1990), Sturing en 'nieuwe' sturingsinstrumenten, in: Beleidswetenschap, nr. 4, pp. 333-355.

J.A. de Bruijn (1989), Economische Zaken, profiel van een ministerie, 's Gravenhage: VUGA, 133 pp.

J.A. de Bruijn (1989), Het Ministerie van Economische Zaken, in: J.N. Breunese en L.J. Roborgh (red.), Departementen van algemeen bestuur, 's Gravenhage, pp. 189-202; 2e druk 's Gravenhage 1992, pp. 247-264.

J.A. de Bruijn (1989), De Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ: instrument noch waarborg, in: Bestuurswetenschappen, nr. 2, pp. 94-102.

J.A. de Bruijn (1989), Een juridische benadering van de departementen, in: J.L.M. Hakvoort en J.M. de Heer (red.), Wetenschap over departementen, 's Gravenhage, pp. 39-62.