Natuursteencollectie in online bibliotheek

Nieuws - 06 december 2018 - Communication BK

Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en TNO heeft BK Bouwkunde TU Delft een digitale lithotheek ontwikkeld. Hierin worden de uitgebreide natuursteencollecties van de RCE en de TU Delft ontsloten. Zo kunnen architecten, restauratoren en onderzoekers natuursteen eenvoudiger identificeren en toepassen.

De digitale lithotheek is ontwikkeld binnen het samenwerkingsproject MonumentenKennis en kan hier worden gevonden. De collecties van de RCE en de TU Delft kunnen worden gebruikt om minder gangbare steensoorten te identificeren. Van de stenen zijn een aantal basiskenmerken opgenomen en daar waar mogelijk zijn bijzonderheden vermeld. De stenen zijn geordend via de gestandaardiseerde terminologie van de Bestekstermen voor Natuursteen. De website is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits. 

De collectie van de RCE bestaat voornamelijk uit bouwstenen die zijn verzameld door Rijksbeeldhouwers als Van der Schaft en Slinger. Later zijn ook toevoegingen gedaan door natuursteenadviseurs van de Rijksdienst, veelal in het kader van restauratieprojecten. Daarnaast zijn er diverse decoratieve stenen in de collectie opgenomen.

De collectie van BK Bouwkunde wordt beheerd door de sectie Heritage & Architecture en bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de collectie bestaat uit bouwstenen, straatstenen en decoratieve stenen. Deze zijn verzameld vanaf het einde van de 19e eeuw door de toenmalige leerstoel Bouwstoffen van professor Van der Kloes. Het tweede deel bestaat uit stenen die zijn overgedragen uit de collectie van het Mineralogisch-Geologisch Museum van de voormalige faculteit Mijnbouwkunde van de TU Delft. Deze stenen zijn (vermoedelijk) verzameld tijdens studiereizen; niet al deze stenen zijn als bouwsteen gebruikt. Het eerste deel is reeds aan de database toegevoegd, het tweede deel volgt in 2019. De volledige collectie kan ook fysiek worden bekeken in BK City, in kamer 01.West.010.

Binnen het samenwerkingsproject MonumentenKennis hebben TNO, de TU Delft en de RCE hun kennis ten behoeve van het in stand houden van monumenten gebundeld. De programmatische samenwerking bestaat sinds 2015. Gezamenlijk wordt onderzoek uitgevoerd om gebouwd cultureel erfgoed nog beter te bewaren. Dit onderzoek is bedoeld om aantasting beter te begrijpen en te komen tot betere conservering en restauraties. De samenwerking is er ook om de gedeelde kennis beter direct toegankelijk te maken voor professionals in het veld.