Afstudeeronderzoekers van de TU Delft wisten altijd al hun weg te vinden naar beveiligingsbedrijf Fox-IT maar sinds kort hebben de Delftse ‘buren’ de intentie uitgesproken hun samenwerking verder te intensiveren. Vanuit een gezamenlijk perspectief; ‘samenwerken aan een veiligere digitale samenleving, en het bedenken van innovatieve oplossingen in cyber security’ hebben de TU Delft en Fox een gezamelijke onderzoeksagenda opgesteld. Door onderzoekers van de TU Delft een vaste plek in het bedrijf te geven kan er gedegen maar vlot en zonder (veiligheids)belemmeringen gewerkt worden aan gezamenlijke onderzoeksprojecten. 

In de praktijk betekent dit dat twee ervaren onderzoekers van de TU Delft een vaste plek hebben bij Fox-IT. Dit geeft ze de mogelijkheid voor langere tijd onderzoek te doen aan een gezamenlijk gedefinieerd project. Daarnaast mogen ze meer met de data van Fox-IT.

Afscheid

Michel van Eeten, hoogleraar Cybersecurity aan de TU Delft, is enthousiast over de samenwerking. ‘We nemen hiermee afscheid van het oude model van afstuderen. Voorheen werkte een student aan een eigen afstudeervraagstuk. Nu is het een doorlopend onderzoek waar meerdere afstudeerders aan kunnen werken. Doordat de begeleiders een screening hebben doorlopen, mogen ze meer doen met de big data die Fox-IT verzamelt. Die kunnen ze dan opschonen en beschikbaar stellen voor de studenten.’

Bescherming

Erik de Jong, Chief Research Officer bij Fox-IT, is eveneens blij met de intensievere samenwerking. ‘Afstudeeronderzoekers waren altijd al welkom bij ons, maar het vergt wel een tijdsinspanning qua begeleiding van de studenten. Door deze onderzoekers eigenlijk te ‘embedden’ in de organisatie verminderen we de werklast voor Fox-IT. Tegelijk kan de kwaliteit van de onderzoeken omhoog omdat de onderzoekers meer mogen met de data van Fox-IT. Uiteraard blijft hierbij altijd de bescherming van de data van onze klanten voorop staan.’

De eerste studenten van de TU Delft zijn al aan de slag bij de Threat Intell afdeling van Fox.