Op dinsdag 15 mei brachten de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender een bezoek aan de TU Delft en Yes!Delft. Het bezoek was onderdeel van een officieel staatsbezoek op dinsdag 15 en woensdag 16 mei aan Nederland. Na diverse presentaties over cybersecurity, kunstmatige intelligentie en autonoom rijden, en ethiek en technologie, bracht de delegatie een bezoek aan de Qutech laboratoria voor quantumtechnologie. Tot slot bezocht de delegatie ondernemerscentrum Yes!Delft.

In zijn welkomstwoord introduceerde voorzitter en rector magnificus van de TU Delft prof Tim van der Hagen het programma, dat in het teken stond van de focus van de TU Delft op maatschappelijke uitdagingen. Ook benadrukte hij de samenwerking met Duitse kennisinstellingen via onder andere de IDEA League, het CESAER netwerk en de vele internationale onderzoeksprojecten en –programma’s.  

Professor Michel van Eeten schetste in zijn presentatie over cybersecurity hoe cybercriminelen te werk gaan, en hoe onderzoek eraan bijdraagt om hen te bestrijden. Professor Dariu Gavrila liet zien hoe moeilijk het voor een autonoom voertuig is om zich op een veilige en effectieve manier in het weerbarstige verkeer te begeven, en hoe het Delftse onderzoek naar interactie tussen mens en machine het autonoom vervoer kan verbeteren. Professor Sabine Roeser illustreerde het belang van ethiek in technologie, waarbij responsible innovation in het hart staat van het onderwijs, onderzoek en ontwikkeling van technologie aan de TU Delft.

QuTech

In de QuTech laboratoria voor quantum computing en quantum internet van de TU Delft en TNO gaf professor Lieven Vandersypen een introductie op de wetenschappelijke uitdagingen en mogelijke toekomstige impact van quantumtechnologie. Dr Menno Veldhorst vertelde de delegatie over het begrip quantum entanglement (de onzichtbare band tussen quantumdeeltjes), en professor Stephanie Wehner begeleidde de delegatie tijdens een tour door de laboratoria, waar professor Leo di Carlo bij een van de koelopstellingen vertelde over de ontwikkeling van de toekomstige quantumcomputer.

Yes!Delft

Directeur van ondernemerscentrum Yes!Delft Evert Jaap Lugt ontving de delegatie en leidde hen rond in het Delftse ondernemerscentrum, dat in de afgelopen tien jaar meer dan 200 startup bedrijven heeft begeleid. Ondernemers van EXO- L , Dental Robotics, Kitepower, Springscan en VSParticle gaven de bondspresident en zijn vrouw een inkijkje in hoe hun product werkt, en hoe het impact kan hebben, of al heeft, op ons leven.

Meer informatie
Persbericht Rijksoverheid ‘Officieel bezoek president Duitsland’
Website van bondspresident Frank-Walter Steinmeier