Rienk van der Slikke heeft een techniek ontwikkeld om met kleine sensoren de individuele rolstoelprestatie (Wheelchair Mobility Performance) te meten. Hij promoveert op vrijdag 25 mei op dit onderwerp aan de TU Delft.

In beeld Bo Kramer, rolstoelbasketbalster van TeamNL. Foto’s: marchollander.nl


Verlengstuk
Maatwerk is bij rolstoelsport nog belangrijker dan bij reguliere sport, stelt onderzoeker Rienk van der Slikke. ‘De interactie tussen atleet, rolstoel en sport is bepalend voor de prestatie in rolstoelsporten. De rolstoel is als het ware een verlengstuk van de atleet en moet meegenomen worden in de prestatiemeting, maar brengt ook weer zijn eigen eigenschappen en effecten op de prestatie mee. Het ontwarren van de interacties tussen rolstoel, atleet en sport, is van waarde voor de rolstoelsport in het algemeen, maar helpt ook de individuele atleet in zijn pogingen om prestatie te verbeteren en overbelasting blessures te voorkomen’, zegt Van der Slikke.

Sensoren
Van der Slikke heeft daarom een techniek ontwikkeld om met kleine sensoren de individuele rolstoelprestatie (Wheelchair Mobility Performance) te meten. De Wheelchair Mobility Performance Monitor (WMPM) is ontworpen om op eenvoudige en objectieve wijze rolstoelactiviteiten te kunnen meten. De methode is vervolgens toegepast bij verschillende rolstoelsporters, van verschillende niveaus, onder verschillende condities en bij drie verschillende rolstoelsporten (tennis, rugby en basketbal). Van der Slikke heeft onder meer gemeten bij de beste teams in rolstoelbasketbal en bij internationale toppers tijdens het ABNAMRO tennistoernooi in 2017.

Inzicht
‘De metingen geven inzicht in de relatie tussen de fysieke beperking van de atleet en de prestatie, in de relatie tussen trainingen en wedstrijden, in de relatie tussen rolstoel-instelling en prestatie en in de verschillen in prestatie tussen de rolstoelsporten’, vervolgt Van der Slikke. ‘De informatie helpt bij het professionaliseren van de rolstoelsporten, want het geeft fundament aan het aanscherpen van de regels, om de sporten zo eerlijk mogelijk te maken. Daarnaast zijn de uitkomsten toepasbaar voor coaches en individuele atleten, om de eigen prestatie beter in kaart te brengen en te optimaliseren door nieuwe trainingen of betere rolstoelinstellingen. Het is volgens mij een kwestie van tijd voordat het gebruik van de WMPM gemeengoed zal zijn in rolstoelsport en -sportonderzoek.’ 
Van der Slikke hoopt bij de Paralympische Spelen van Tokyo 2020 het rolstoeltennis en -basketbal te ondersteunen.

Dagelijks gebruik
De vergaarde kennis is overigens ook goed toepasbaar voor rolstoelgebruikers in het dagelijks leven. Inzicht in de fysieke belasting en belastbaarheid tijdens rolstoel-rijden kan helpen in het revalidatieproces. Uiteindelijk zou iedere rolstoelgebruiker eenvoudig zijn eigen prestatie moeten kunnen meten.
Een ander doel is ook om feedback aan het publiek te kunnen geven over wat een rolstoelsporter allemaal doet tijdens een wedstrijd; kortom het inzichtelijk maken wat een topprestatie rolstoelsport eigenlijk is. 

Het promotieonderzoek van van der Slikke (onderzoeker en docent bij de opleiding Bewegingstechnologie van  de Haagse Hogeschool) is onderdeel van het project ‘de perfecte sportrolstoel’ waarin de TU Delft, de Haagse Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam samenwerkten. Op woensdag 23 mei vindt er op de Vrije Universiteit in Amsterdam ter afsluiting van het project een symposium plaats waar ook van der Slikke zijn onderzoek en ideeën voor de toekomst van de sportrolstoel zal toelichten.

Contact
Rienk van der Slikke, R.M.A.vanderSlikke@hhs.nl, 06 28799311
Claire Hallewas (persvoorlichter TU Delft), C.R.Hallewas@tudelft.nl, 06 40953085