Eerste stap richting mogelijk alternatief antibiotica

Nieuws - 17 december 2018

Onder leiding van dr.ir. Stan Brouns, verbonden aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW), wordt onderzoek gedaan naar een mogelijk alternatief om bacteriële infecties te bestrijden: bacteriofagen, de natuurlijke vijanden van bacteriën. Bacteriofagen zijn piepkleine virussen die bacteriën infecteren, en die de bacteriecel vervolgens gebruiken om zichzelf te vermenigvuldigen. Dankzij alumni van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) en donateurs van het Universiteitsfonds hebben Stan Brouns en zijn team het prachtige bedrag van €144.248 mogen ontvangen ten behoeve van het bacteriofagenonderzoek.

 

Aan de slag met de eerste Fagenbank van Nederland
Er is op dit moment nog veel onbekend over de werking van fagen in het menselijk lichaam, maar Stan ziet een grote potentie voor de behandeling chronische infecties die makkelijk te bereiken zijn. Gesteund door medische partners van het UMCU, heeft hij besloten om zelf een fagenbank op te zetten met fagen tegen de meest voorkomende bacteriële infecties. Met de belofte van de donatie is Stan voortvarend aan de slag gegaan door op 1 september jl. analist Boris Estrada Bonilla te verwelkomen om de fagenbank te realiseren. In het voorjaar van 2019 opent de fagenbibliotheek met de eerste fagen voor in Nederland. Inmiddels zijn de eerste series fagen geïsoleerd en opgeslagen en hiermee is het begin van de eerste fagenbank in Nederland een feit.

Uitbreiding Fagenbank
Het komende jaar zullen Stan en zijn team hard werken om samen met internationale faagbanken de fagenbank uit te breiden. Alleen met isoleren en opslaan zijn ze er echter nog niet. Stan bouwt de bank om uitsluitend samen met artsen en apothekers patiënten tegen kostendekkende tarieven te kunnen behandelen. In het voorjaar van 2019 wil Stan de fagenbank officieel openen en medici de hand reiken om de fagenbank voor experimentele behandelingen open te stellen. Voor de eerste mogelijke behandelingen denkt Stan aan bacteriële huidinfecties. Daarvoor is Stan al in gesprek met ziekenhuizen.

‘We kunnen aan de slag! We staan aan het begin van de eerste fagenbank in Nederland. De fagenbank moet er gewoon komen. Het is een kwestie van doen!’, aldus Stan Brouns.

Het Universiteitsfonds ondersteunt baanbrekend onderzoek met grote maatschappelijke waarde zoals het bacteriofagen onderzoek van Brouns. Meer weten? Kijk op: www.universiteitsfondsdelft.nl/bacteriofagen