Crossover-subsidie NWO: 4 promovendi voor Kitepower

Nieuws - 13 december 2019

Op 12 december maakte NWO bekend dat het NEON consortium, getrokken door de TU Eindhoven, een Crossover subsidie ontvangt van 8,5 miljoen Euro voor innovaties die de energietransitie kunnen versnellen. De Kitepower onderzoeksgroep aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is een van de partners in het consortium. Met de subsidie kunnen 4 promovendi aan de slag op het onderwerp kite power. Deze worden medegefinancierd  door twee start-up bedrijven op het gebied van ‘airborne wind energy’ van de faculteit: Ampyx Power en Kitepower. 

Het NEON project

Het NEON Consortium, geleid door de Technische Universiteit van Eindhoven, is een van vijf consortia die een Crossoversubsidie van NWO ontvangen. Het consortium richt zich op het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken om de energietransitie een flinke duw in de rug te geven. NEON is een multidisciplinair onderzoeksprogramma waarin ingenieurs nauw samenwerken met sociale wetenschappers, NGO’s en bedrijven. Op 12 december maakte NWO bekend dat zij dit programma een crossover-subsidie toekennen van 8,5 miljoen euro.

Airborne Wind Energy

De Kitepower onderzoeksgroep aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft is een van de partners in dit consortium. De subsidie geeft hen de gelegenheid om 4 promovendi aan het werk te zetten op het onderwerp. Deze promovendi worden medegefinancierd door twee start-upbedrijven op het gebied van ‘airborne wind energy’ van de faculteit, Ampyx Power en Kitepower. Onderzoeker Dr.-Ing Roland Schmehl, hoofd van de onderzoeksgroep en universitair hoofddocent bij de sectie windenergie: “In NEON werken we als TU Delft met de twee start-ups nauw samen aan een toekomst die vrij is van fossiele brandstoffen.”

In totaal zijn er 4 Delftse ‘principal investigators’ betrokken bij het NEON project. Naast Schmehl zijn dat prof.dr.ir Pavol Bauer, dr. ir. Gautham Ram en dr. ir. Thiago Batista.

Lees verder over het NEON project op de website van de TU Eindhoven.

Crossover-programma NWO

Het Crossover-programma is nieuw binnen NWO en is onderdeel van de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatie Contract 2018-2019. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren, met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken.  In vergelijking met de 'reguliere' publiek-private samenwerkingen bestrijken de projecten in het Crossover-programma een breder palet van topsectoren en andere onderzoeksagenda's. Lees hier het persbericht van de NWO. 

RELEASE

Ook het Reversible Large-scale Energy Storage (RELEASE)consortium, geleid door prof.dr.ir. Paulien Herder van de TU Delft ontving een Crossover subsidie. Lees hier het persbericht op de website van de TU Delft. https://www.tudelft.nl/2019/tu-delft/miljoenen-voor-onderzoek-naar-grootschalige-energieopslag/