Marcel Reinders nieuwe directeur Delft Bioengineering Institute

Nieuws - 11 januari 2019 - Delft Bioengineering Institute

Het College van Bestuur heeft prof.dr.ir. Marcel Reinders, hoogleraar bioinformatica aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, per 1 januari 2019 benoemd als wetenschappelijk directeur van Delft Bioengineering Institute. Reinders volgt Isabel Arends op, de oprichter van het instituut die in juli 2018 naar Universiteit Utrecht vertrok.

Marcel Reinders is vanaf het begin bij Delft Bioengineering Institute betrokken. β€œDe eerste 2,5 jaar richtten we ons vooral op het faciliteren van interne netwerkbijeenkomsten. Ik wil daar ook in het tweede deel van de eerste termijn veel aandacht aan besteden, en daarnaast wil ik gaan verkennen hoe we ook naar buiten toe nog meer een vuist kunnen maken.

We zijn in Delft van oudsher ontzettend sterk in bioengineering en pakken ingewikkelde problemen aan, zoals afvalwaterzuivering, antibioticaresistentie en de ontwikkeling van biobrandstoffen. Ook dragen we vanuit verschillende disciplines fors bij aan fundamentele kennis van hoe cellen werken, bijvoorbeeld via onderzoek aan de synthetische cel, en ontwikkelen we de hooggespecialiseerde onderzoeksinstrumenten die nodig zijn voor life sciences en biologie.

Dat moeten we als universiteit wel vertellen. Ik heb er veel zin in om dat de komende jaren met het instituut te doen, en nodig iedereen die mee wil bouwen van harte uit om zich te laten horen.” 

Prof.dr.ir. Marcel Reinders (Foto: Thierry Schut)