Luchtvaart vermindert de luchtkwaliteit. Hoeveel hangt af van waar je woont en wie je buren zijn.

Nieuws - 20 oktober 2020

De uitstoot van een vliegtuig bestaat voor het overgrote deel uit CO2. Maar het kleine aandeel in die emissies die bestaan uit verbrandingsresten, zoals NOx en fijnstofdeeltjes, kan de luchtkwaliteit sterk aantasten. In een recente publicatie in Environmental Research Letters laten onderzoekers Flávio Quadros, prof.dr. Mirjam Snellen en dr. Irene Dedoussi zien dat de mate waarin de luchtvaart de luchtkwaliteit verslechtert, afhangt van waar je je in de wereld bevindt.

Dit heeft te maken met circulatiepatronen in en de samenstelling van de atmosfeer. Regionale verschillen in de samenstelling van de atmosfeer, bijvoorbeeld veroorzaakt door emissies van andere sectoren, bepalen hoeveel invloed een bepaalde eenheid brandstofverbrandingsmassa daadwerkelijk heeft op de luchtkwaliteit. De onderzoekers hebben bijvoorbeeld berekend dat de impact van verbrandingsresten veel erger is boven Europa dan boven Noord-Amerika of Azië. Om het nog complexer te maken, zeker voor beleidsmakers die de lokale luchtkwaliteit willen verbeteren, vindt het merendeel van gezondheidseffecten van de luchtvaart plaats buiten het emissiegebied. 

Quadros, Snellen en Dedoussi zijn onderzoekers in de sectie Aircraft Noise and Climate Effects (ANCE) aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, TU Delft. 

Lees het hele artikel open access online: iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abb2c5

Bezoek voor meer informatie en contactgegevens de

ANCE website.