Bertus Beaumont: “Ik geloof in de kracht van persoonlijker onderwijs”

Nieuws - 17 april 2020 - Communication TNW

“Ik leer alle namen van mijn studenten uit mijn hoofd en spreek ze bij het college aan. Ja, zelfs van de tachtig studenten die mijn bachelorvak volgen!” lacht Bertus Beaumont. Hij is gespecialiseerd in evolutiebiologie en geeft vanuit BN/Bionanoscience drie vakken. “Met een persoonlijke en multidisciplinaire aanpak zet ik me in om het onderwijs te vernieuwen.” Dit interview is onderdeel van een artikelenserie over innovatie in het onderwijs en werd afgenomen voor de start van de coronacrisis.

Contact maken
“’Mohammed, wat vind jij hiervan?’” Bertus onderbreekt zijn verhaal tijdens het bachelorvak Evolution regelmatig om studenten te laten meedenken over het onderwerp dat die dag centraal staat. “Met die persoonlijke benadering zeg ik direct ‘ik ben hier voor jou’. Ik stel me open en hoop dat studenten dat ook doen. De meeste studenten waarderen het maken van contact, ik laat het wel van de persoon afhangen. De feedback achteraf is zeer positief en ik denk dat met deze aanpak de inhoud van het vak beter overkomt.”  

Multidisciplinaire aanpak
De persoonlijke aanpak trekt hij door bij het keuzevak biologie voor niet-biologen dat inmiddels twee keer is gegeven. Na de collegeserie geeft een student feedback: “Bertus is exceptional! Coming from a very limited Biology education (and somewhat of a phobia for Biology jargon), I (surprisingly) thoroughly enjoyed the course, so thank you!” De docent vindt het wenselijk om techneuten vaker uit te dagen met een dergelijke multidisciplinaire aanpak en draagt met dit vak bij aan die onderwijsvernieuwing. “Universiteiten zijn ingericht volgens vakgebieden, maar kruisbestuiving is juist nuttig. Ik merk dat steeds meer studenten als echte homo universalis hun studie het liefst breed inrichten. Ze kiezen voor dit keuzevak omdat ze interesse hebben in duurzaamheid, groene productie of cyclische productieprocessen. Het is mooi dat er na dit keuzevak twintig ingenieurs bij zijn gekomen die niet bang zijn om op zoek naar inspiratie de biologie te duiken.”

Keuzevak persoonlijke vaardigheden
Enthousiast vertelt de evolutiebioloog dat hij nu werkt aan de opzet van een langlopend keuzevak persoonlijke vaardigheden, bedoeld voor alle TU-studenten. “Het blijft wonderlijk dat dit geen kernvaardigheid is in het universitair onderwijs. Iedereen heeft er namelijk baat bij de persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, zoals zelfreflectie, motivatie, authenticiteit en stressmanagement. Want met alleen excellente technische vaardigheden ben je nog niet op je best. Persoonlijk ontwikkelen is nodig om productief en blij te zijn en het heeft impact op het studiesucces. Ik denk dat de tijd rijp is voor zo’n keuzevak, we hebben te maken met een hele andere generatie studenten, ik merk dat ze hier interesse in hebben.”

Autoriteit, niet autoritair
De reacties op vernieuwingen die hij doorvoert in zijn vakken motiveren Bertus om steeds weer nieuwe dingen te proberen. Heeft hij adviezen voor andere docenten? “Het is mooi als je als een autoriteit voor de zaal staat, maar niet autoritair. Lesgeven kan om allerlei redenen spanend zijn en soms triggert dit bij docenten een gesloten en meer autoritaire manier van interacteren.  Dat is jammer want de grap is juist dat openheid en feilbaarheid bijdragen aan een veilige sfeer waarin studenten hun kunnen werkelijk durven te exploreren. Hoe menselijker je bent, hoe inspirerender je bent voor studenten.”


Meer weten en contact
Wil je meer weten over online mogelijkheden bij jouw vak? Als TNW-docent kun je de hulp inschakelen van faculty coördinator online & blended onderwijs Carola van der Muren.

Bekijk ook het Education Innovation platform op Brightspace voor meer informatie. Hier kun je ook met andere docenten in contact komen om ervaringen uit te wisselen. Heb je een korte vraag of wil je (straks) starten met blended onderwijs voor jouw vak? Stuur dan een e-mail aan het ondersteuningsteam via EI-AS@tudelft.nl.

Bertus Beaumont