TU Delft leidt nieuw Europees project rondom membraanloze redox flow-batterijen

Nieuws - 07 mei 2020 - Communication TNW

De EU heeft recentelijk 4 miljoen euro toegekend aan het MELODY-consortium, voor de ontwikkeling van goedkope, innovatieve batterijen voor grootschalige energieopslag, als onderdeel van het Horizon 2020-programma 'Advanced Redox Flow Batteries for stationary energy storage'.  Het MELODY-consortium bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen (Elestor, PV3 Technologies, Vertech), de industrie (Shell) en academische leiders (TU Delft, Technion, Universiteit van Exeter, ETH Zürich), met coördinatiesteun van Hezelburcht. Het samenwerkingsproject is in januari 2020 van start gegaan en zal 4 jaar duren, wat zal leiden tot een pilot-faciliteit die de praktische toepassing demonstreert, waarbij elke partner de benodigde kennis en capaciteiten inbrengt om het project te voltooien.

Het wereldwijde energiesysteem maakt een revolutie door. Door steeds meer intermitterende opwekking is het voor de deskundigen uit de industrie duidelijk geworden dat er wereldwijd vraag is naar effectieve en economisch haalbare energieopslag. Aangezien de vraag naar duurzame energie zoals wind- en zonne-energie iets mondiaals is geworden, zal de vraag naar opslag wereldwijd spelen, wat enorme mogelijkheden biedt voor die bedrijven en landen die kunnen innoveren en nieuwe soorten opslag in batterijen kunnen leveren. MELODY streeft naar de ontwikkeling van een duurzame redox-batterijtechnologie die de kosten van elektriciteitsopslag effectief kan verlagen ter ondersteuning van grootschalige, wereldwijde inzet.

Economisch levensvatbaar
De grootschalige introductie van redox flow-batterijen op de markt wordt belemmerd door uiteenlopende factoren - materiaalkosten, beperkte levensduur van de katalysator, kosten van het membraan, complexiteit van het systeem en veiligheidskwesties. Er wordt dan ook reikhalzend uitgekeken naar de ontwikkeling van een economisch levensvatbaar en duurzaam opslagsysteem voor redox-flow-batterijen (RFB). Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hanteert MELODY een unieke drievoudige kostenreductiestrategie:

- Een membraanloos redox flow batterijconcept;
- Het gebruik van het volop aanwezig zijnde waterstof en broom;
- Een vereenvoudigd systeemontwerp.

Innovatie stimuleren
Projectleider, dr. David Vermaas van de Technische Universiteit Delft: "We zien een enorme toename van de vraag naar energieopslagtechnologie, maar een groot deel van de bestaande batterijtechnologie blijft duur en afhankelijk van zeldzame metalen. Het MELODY-project zal innovatie op het gebied van redox flow batteries stimuleren door gebruik te maken van het membraanloze concept voor de veelbelovende H2-Br2-chemie, dat de kosten zal drukken en de afhankelijkheid van zeldzame en dure materialen zal verminderen. Dit project biedt een grote kans voor universiteiten en bedrijven in de EU om de koolstofarme energietransitie te stimuleren en een enorme nieuwe markt en de nieuwe banen die daarmee gepaard gaan te bedienen."