Masterstudenten TU Delft starten initiatief om beademingsapparatuur te ontwikkelen

Nieuws - 19 maart 2020 - Webredactie Communication

Masterstudenten Technical Medicine onder leiding van prof. dr. ir. Jaap Harlaar, opleidingsdirecteur Technical Medicine, zijn deze week het initiatief OperationAIR gestart met als doel zo snel mogelijk een simpel en relatief goedkoop beademingsapparaat te ontwikkelen. De groep studenten hoopt een bijdrage te kunnen leveren, in het geval er een capaciteitsprobleem ontstaat door een tekort aan beademingsapparatuur in de Nederlandse ziekenhuizen. 

De studenten die zich op vrijwillige basis aan dit initiatief hebben verbonden, werken momenteel aan de ontwerpeisen voor een snel te realiseren beademingsapparaat. Op basis van de ontwerpeisen wordt gewerkt aan een design. Of het uiteindelijke prototype in productie genomen wordt en beschikbaar komt voor de zorg in Nederland hangt nog af van veel factoren. ‘Wij hebben nauw contact met intensivisten uit het LUMC en het Erasmus MC over de actuele situatie op de Intensive Care afdelingen. Daarnaast proberen we, ook met hulp van de TU Eindhoven, de verwachte groei van het aantal Corona patiënten en de bezettingsgraad op de IC in kaart te brengen. Ook werken we samen met verschillende bedrijven en instanties om de ontwikkeling van een beademingsapparaat te versnellen,’ aldus Jaap Harlaar.

Meer informatie, recente updates en contact

Lees meer over OperationAIR op hun website.

Dimmy van Ruiten

Wetenschapsvoorlichter TU Delft