TU Delft en Koninklijke Bibliotheek lanceren Future Libraries Lab

Nieuws - 06 februari 2020 - Webredactie Communication

In een snel veranderende informatiesamenleving moeten bibliotheken hun dienstverlening steeds opnieuw uitvinden. De TU Delft en de Koninklijke Bibliotheek lanceren daarom vandaag het Future Libraries Lab, waar ontwerpers en computerwetenschappers nadenken over de bibliotheek van de toekomst. Welke nieuwe vormen van dienstverlening kunnen bibliotheken ontwikkelen? En hoe kunnen ze hun fysieke en digitale collecties op vernieuwende manieren blijven aanbieden? Deze en andere onderwerpen worden in het Lab onderzocht.

Design Lab voor de bibliotheek

Door een boek bladeren, informatie opzoeken, een verhaal dat van de pagina’s tot leven komt: de bibliotheek is de plek waar je in contact komt met bronnen van informatie, kennis en cultuur. Digitale technologieën veranderen hoe we omgaan met deze bronnen. Denk bijvoorbeeld aan hoe artificial intelligence ons helpt om informatie te cureren, maar ook aan hoe we met virtual reality kennis en cultuur op andere manieren kunnen aanbieden.

Voor de bibliotheek is het belangrijk om de mogelijkheden van een digitaliserende samenleving te verkennen. Dat vraagt om een multidisciplinaire aanpak: het bundelen van kennis op het gebied van bibliotheken en informatie, computerwetenschap en expertise in het ontwerpen van organisaties en hun dienstverlening. Voor zulke multidisciplinaire verkenningen heeft de TU Delft het concept Delft Design Labs geĂŻnitieerd. Het Future Libraries Lab is daarvan de nieuwste toevoeging.

Digitalisering maakt nieuwe en gepersonaliseerde vormen om inhoud over te brengen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan luisterboeken, podcasts en virtual reality. In het Future Libraries Lab onderzoeken we de behoeften van bibliotheekbezoekers, zodat we nieuwe, informatieve interacties en ervaringen voor hen kunnen ontwerpen.

Alessandro Bozzon, hoogleraar aan de faculteit Industrieel Ontwerpen TU Delft

Verbinden en kennis delen

In het Future Libraries Lab gaan masterstudenten en onderzoekers van de faculteiten van Industrieel Ontwerpen (IO) en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) een concept bedenken voor de bibliotheek van de toekomst.

Alessandro Bozzon, hoogleraar aan de faculteit Industrieel Ontwerpen TU Delft: “Digitalisering maakt nieuwe en gepersonaliseerde vormen om inhoud over te brengen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan luisterboeken, podcasts en virtual reality. In het Future Libraries Lab onderzoeken we de behoeften van bibliotheekbezoekers, zodat we nieuwe, informatieve interacties en ervaringen voor hen  kunnen ontwerpen.”

Martijn Kleppe, hoofd Onderzoek KB: “Nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkelen is een noodzaak, maar ook een grote kans voor de bibliotheeksector. Wij kijken ernaar uit om met studenten en onderzoekers van de TU Delft nieuwe technologieën voor bibliotheken te gaan verkennen.”

Eerste projecten

Parels van Drenthe en Describing Images zijn de eerste twee projecten die in het lab worden uitgevoerd. In Parels van Drenthe wordt onderzocht hoe nieuwe technologieën als augmented reality ervoor kunnen zorgen dat Drentenaren een beter beeld krijgen van bijzondere historische verhalen en voorwerpen uit hun eigen provincie.

In het project Describing Images wordt onderzocht hoe afbeeldingen in kranten, tijdschriften en boeken toegankelijk kunnen worden gemaakt voor mensen met een visuele beperking. In dit project zullen de mogelijkheden van beeldherkenning en Crowd Computing worden verkend en toegepast.

De TU Delft en de KB willen met het Future Libraries Lab bijdragen aan de innovatiekracht in de bibliotheeksector. De ambitie van het Future Libraries Lab is daarom ook om gezamenlijk met openbare bibliotheken en universiteitsbibliotheken aan oplossingsrichtingen te werken. Bibliotheken zijn uitgenodigd om aan te sluiten bij het Future Libraries Lab.

Meer informatie
Bezoek de website van het Future Libraries Lab
Luister naar de Bieb-a-palooza podcast met een interview met Alessandro Bozzon

Voor meer informatie en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met:
Lode Kulik (Corporate Communicatie KB), lode.kulik@kb.nl, 06-29063634
Ilona van den Brink (persvoorlichting TU Delft), i.vandenbrink@tudelft.nl, 015-2784259