Veertien Delftse onderzoekers ontvangen Veni

Nieuws - 05 november 2020 - Webredactie Communication


NWO heeft veertien veelbelovende jonge wetenschappers aan de TU Delft een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeƫn verder ontwikkelen.

De Delftse Veniā€™s:

Betrouwbare programmeertalen voor betrouwbare software
Dr. J. Cockx

Computers zijn alomtegenwoordig, en de correctheid van de software die erop draait is van cruciaal belang. Bepaalde programmeertalen kunnen correctheid van software garanderen, maar zijn die programmeertalen zelf wel correct? Dit project beoogt de ontwikkeling van een kleine maar betrouwbare core-taal die de correctheid van de programmeertaal zelf kan controleren.

Majorana deeltjes detecteren met een enkele elektron
Dr. F.K. Malinowski (QuTech)

Majorana deeltjes kunnen quantum berekening mogelijk maken dankzij hun intrinsieke bescherming tegen informatie verlies. Deze bescherming maakt het echter ook moeilijk om deze deeltjes te bestuderen. Onderzoekers willen een enkel elektron gebruiken, die precies kan worden gemanipuleerd, als gevoelige sensor voor de eigenschappen van Majorana deeltjes.

Inzoomen op sterfabrieken in het jonge heelal
Dr M. Rybak

Maakt het voor een ster verschil of hij vandaag geboren wordt in de Orionnevel, of 10 miljard jaar geleden in een stofrijke ā€˜sterfabriekā€™? In dit project gebruiken sterrenkundigen nieuwe nanotechnologie-gedreven telescopen en de vergroting door de zwaartekracht om te begrijpen hoe nieuwe sterren in het jonge heelal worden gevormd.

Het mogelijk maken van nauwkeurige computersimulaties door het ontwikkelen van de wiskunde van splines
Dr. ir. D. Toshniwal

Computersimulaties zijn van vitaal belang om het gedrag van complexe fysische processen te voorspellen en doorslaggevende beslissingen te nemen in de wetenschap. ā€œSplinesā€ zijn wiskundige functies die dit soort zeer nauwkeurige computersimulaties mogelijk maken. Dit onderzoek zal wiskundige theorie ontwikkelen voor het begrijpen en efficiĆ«nt gebruiken van spline-functies in 3D-simulaties.

Haar kantoor: een historische analyse van de rol van gender in het ontwerp van bedrijfsgebouwen en interieurs, 1950-heden
Dr. A.R. Thomas

Kantoren zijn van oudsher ontworpen voor en door mannen. Dit architectuurgeschiedenis project onderzoekt hoe werkplekontwerp de ongelijkheid op de werkplek beĆÆnvloedt en hiermee het welzijn, de gezondheid, de status en de loopbaanontwikkeling van vrouwen onevenredig benadeeld.     

Ontrafelen van de aerodynamica van parende muggen
Dr. A-J. Buchner

Het paren van ziekte dragende muggen vereist synchronisatie van hun vliegdynamiek. Door middel van metingen aan vliegende muggen, in combinatie met geavanceerde robotica en stromingsdiagnostiek, zal dit onderzoek een model ontwikkelen wat dit fysieke proces omschrijft. Dit levert een belangrijke bijdrage aan toekomstige strategieƫn om de ziekte dragende muggenpopulatie te verminderen.

Ontwerpen voor de toekomst: verbetering van technologische en beleidsbeslissingen voor duurzame luchtvaart
Dr. I.C. Dedoussi

Wanneer we nieuwe vliegtuigen, motoren en milieubeleid ontwikkelen doen we dat zonder rekening te houden met toekomstige vervuilingsniveaus en klimaat. Dit project berekent de effecten van deze toekomstige omstandigheden op de impact van luchtvervuiling door de luchtvaart en hoe de ze op te nemen in besluitvorming over duurzame luchtvaart.         

Ontwerp en effectanalyse van digitale crowd management oplossingen voor voetgangersruimten
Dr. ir. D.C. Duives

(Semi-)automatische digitale crowd-managementsystemen hebben de potentie om de veiligheid van drukke voetgangersruimten sterk te verbeteren mits men de impact van digitale stimuli op het loop- en keuzegedrag van voetgangers kan kwantificeren en modelleren. Dit onderzoek modelleert de impact van meerdere digitale crowd-managementsystemen door middel van veldstudies.

HARMONIA: Betrouwbare Mobiele Robotica
Dr. L. Ferranti

Stel je een wereld voor met autonome auto's, drones, boten etc. in onze steden, uitgerust met technologie waardoor zij dichtbij ons met elkaar samen kunnen werken zonder onze veiligheid of privacy aan te tasten. Met HARMONIA zal ik deze technologie ontwikkelen om Betrouwbare Mobiele Robotica mogelijk te maken.

Samenwerkende autonome drones voor zoek-en-reddingsmissies 
Dr. A. Jamshidnejad

Ik ga autonome zoek-en-reddingsdrones maken die optimaal presteren in situaties die gevaarlijk zijn voor reddingswerkers. Optimale prestaties en autonome besluitvorming in onzekere situaties zijn open uitdagingen van zoek-en-reddingsdrones, die ik zal aanpakken door missieplanningssystemen te ontwikkelen op basis van een innovatieve integratie van stochastische optimale besturing en kunstmatige intelligentie.

Alledaagse sensoren wijzen binnenshuis de weg
Dr. ir. drs. M. Kok

Buiten wijst GPS ons de weg, maar er is nog geen algemeen beschikbare technologie die dat binnenshuis kan. Dit onderzoek ontwikkelt een nieuwe methode waarbij metingen van beweging en het magnetisch veld, gemeten door sensoren zoals die in iedere smartphone zitten, worden gecombineerd om tot een driedimensionale positiebepaling te komen. 

Compenseren kan je (af)leren.
Dr. ir. E. van der Kruk

Ouderdom en neuromusculaire aandoeningen zorgen voor toenemende structurele veranderingen in ons lichaam. Verkeerde of onvoldoende compensatie voor deze veranderingen leiden tot dagelijkse bewegingsproblemen en versnelde slijtage. Tijdige trainingsinterventie en hulpmiddelen kunnen bewegingsproblemen uitstellen of zelfs voorkomen. De onderzoeker ontwikkelt computersimulaties die kunnen voorspellen welke bewegingsproblemen zullen optreden.

Een benadering van toekomstige weginfrastructuur op meerdere schalen: Hoe ontwerp je duurzame verhardingsmaterialen?
Dr. A. Varveri

Duurzame infrastructuur vereist circulaire materialen die lang meegaan. Maar hoe ontwerp je klimaatbestendige materialen voor meervoudig hergebruik en recycling, zonder dat de prestaties verslechteren? Dit onderzoek richt zich op de interactie tussen veranderende  samenstellende materialen en het effect op macroniveau, om te komen tot goed presterende, circulaire wegenbouwmaterialen.

Modelleren van vastestofbatterijen, het maken van een brug op verschillende schalen tussen computerberekeningen en experimenten voor superieure elektrochemische energie opslag
Dr. ir. A. Vasileiadis

Realisatie van niet-brandbare vastestofbatterijen zou een revolutie in veiligheid en prestaties betekenen voor mobiele toepassingen, echter de implementatie wordt belemmerd door slechte vaste stof contacten. In dit onderzoek wordt op verschillende lengte schalen deze vastestofelectroliet-electrode contact gesimuleerd, waarmee essentiƫle fundamentele kennis en ontwerp strategieƫn voor superieure vastestofbatterijen zal worden verkregen.

Over Veni 
Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.