De afgelopen 8 jaar is er onderzoek gedaan naar slimme energiesystemen. Inmiddels is de eindpublicatie opgeleverd van het URSES*-onderzoeksprogramma. Een interdisciplinair onderzoek. TU Delft was een van de 51 partners die meewerkten aan het onderzoeksprogramma. Waaronder het project PMU, geleid door Marjan Popov, docent en onderzoeker bij de TU Delft, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). Hij onderzocht een manier om het elektriciteitsnetwerk te monitoren.

*URSES = Uncertainty Reduction of Smart Energy Systems

Betrouwbare energievoorziening

Alternatieve energiebronnen zoals wind- en zonne-energie winnen terrein, maar brengen ook onzekerheid met zich mee. Ze zijn afhankelijk van veranderende weersomstandigheden waardoor het aanbod niet constant is en de mogelijkheid om te plannen wordt beperkt. Daarom is er behoefte aan meer intelligentie in het elektriciteitsnet. Slimme energiesystemen (SES) zijn van groot belang voor een betrouwbare energievoorziening en om elektriciteit uit nieuwe energiebronnen betaalbaar te houden.

Voorkomen black-outs in toekomstige elektriciteitssystemen

 â€śDe huidige controle- en monitoringsystemen zullen toekomstige betrouwbaarheidsproblemen van het net niet ontdekken. Onverwachte storingen en inadequate bewaking zullen storingen en black-outs veroorzaken. Het PMU-project effent de weg naar beveiligings- en veiligheidstoepassingen in real-time monitoring door gebruik te maken van synchrofasoren om de betrouwbaarheid en veiligheid te vergroten van de elektriciteitsvoorziening in toekomstige elektriciteitssystemen”, aldus Marjan Popov. De onderzoekers van het PMU-project ontwierpen een nieuw controleschema. In bestaande en toekomstige elektriciteitsnetwerken richtten zij zich op het elimineren van frequentie instabiliteit, cascade onderbrekingen, en catastrofale black-outs.

Meer details over het PMU-project en de aanpak is te lezen op pagina 32 van de eindpublicatie URSES Eindpublicatie 2021.pdf (nwo.nl)  In deze story of science legt Marjan Popov uit hoe we het elektriciteitsnet van de toekomst kunnen beveiligen.

Over programma URSES

NWO, AMS Institute for Advanced Metropolitan Solutions, TKI Urban Energy en Shell publiceerden de gezamenlijke eindpublicatie over de onderzoeksprogramma’s URSES en URSES+. Dit vormt een rijk en toegankelijk overzicht van wetenschappelijke opbrengsten. De resultaten dragen eraan bij om de transitie naar een betrouwbaar, schaalbaar en duurzaam energiesysteem te versnellen. Binnen het onderzoek URSES stond een aantal vragen centraal: Welke onzekerheden zijn er? Wat zijn de effecten van onzekerheden op gebruikers? En hoe kunnen deze onzekerheden worden verminderd?

Het onderzoek werd uitgevoerd door 19 onderzoeksprojecten, waarvan 8 zijn gecoördineerd door de TU Delft. Dit in samenwerking met in totaal 51 partners uit het maatschappelijke veld.

Meer info: https://www.nwo.nl/nieuws/eindpublicatie-onderzoeksprogramma-uncertainty-reduction-smart-energy-systems-urses-en-urses