Samen werken aan de toekomst

Nieuws - 08 maart 2021

Steden veranderen, en zo ook de mobiliteit. Daarbij zijn nieuwe ideeën en werkwijzen nodig om stad en snelweg met elkaar te verknopen. Interdisciplinaire en cross-sectorale benaderingen bieden daarbij toekomstwaarde.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat belicht in “Samen werken aan de toekomst” -een korte film toegespitst op gebiedsontwikkeling rondom de A2 in Maastricht - hoe door samen te werken de gebruikswaarde, belevingswaarde en leefomgeving sterk verbeterd kon worden.

De film is mede tot stand gekomen door inzet van professor Margot Weijnen en het Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative (DIMI).

Margot Weijnen is hoogleraar Proces- en Energiesystemen  bij de faculteit TBM en wetenschappelijk directeur van de stichting Next Generation Infrastructures (NGinfra). 
NGinfra, deelt en creëert kennis, kunde, wetenschappelijke onderzoeken, visies, werkwijzen en opinies, samen met wetenschappers en maatschappelijke partners.

DIMI houdt zich bezig met maatschappelijke kwesties en vraagstukken verbonden aan water- en transportsysteem en de kwalitatieve inrichting en gebruik van de natuurlijke en bebouwde omgeving. Gezamenlijkheid staat daarbij centraal. DIMI brengt multidisciplinaire teams van wetenschappers en studenten, van de TU Delft met maatschappelijke belanghebbenden samen, om hun opgaven te helpen beantwoorden. Daarbij concentreren wetenschappers van de TU Delft zich bijvoorbeeld via (ontwerp)studies op de ontwikkeling van concepten en noties. Studenten van de TU Delft worden voorbereid op hun rol als ingenieur van de toekomst die in gezamenlijkheid kan denken en handelen, via bijvoorbeeld workshops, cross-domain-studios, en het bachelor minor programma “Integrated Infrastructure Design”.

TU Delft - Samen werken aan de toekomst