Samenwerken met China: op zoek naar balans

Nieuws - 07 december 2021 - Webredactie Communication

“Samenwerken met China heeft voor- en nadelen, het is geen zwart-witkwestie”, zei Tim van der Hagen, voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft, tijdens het symposium, dat 9 november jongstleden werd gehouden. “Er zijn risico’s, mensen zijn bang dat kennis wordt gestolen, of wordt gebruikt voor militaire doeleinden. Het is belangrijk dat we samen en in dialoog met externe partijen en deskundigen onze onderzoekers helpen de juiste balans te vinden voor specifieke gezamenlijke projecten. Een symposium zoals dit en het document ‘China Tools’, dat eerder dit jaar door de universiteit is ontwikkeld en regelmatig wordt bijgewerkt, zijn echte, concrete hulpmiddelen voor onderzoekers die hun weg moeten vinden in de academische samenwerking met China.”

Roderick Wols, plaatsvervangend ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in China, sloot zich aan bij de standpunten van Van der Hagen over het belang van het vinden van een balans tussen deuren dichtgooien en er gewoon het beste van hopen: “Het is essentieel dat we zeer goed geïnformeerd zijn en passende maatregelen nemen om de risico’s te beperken. China heeft de ambitie om zelfvoorzienend en technologisch leider worden, daar is het land heel duidelijk over. Natuurlijk zijn er zorgen. Wat betekent bijvoorbeeld het gebrek aan academische vrijheid in China voor een samenwerkingsproject?” stelde hij. “Anderzijds biedt China kansen voor innovatie, voor het testen en opschalen van nieuwe concepten, en voor samenwerkingsverbanden die Nederlandse universiteiten kunnen helpen hun leidende positie als onderzoeksinstelling te behouden.”

Een belangrijke dialoog

Er volgden presentaties door gastsprekers van de ambassade en het consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden in China, die allemaal benadrukten dat we de dialoog moeten blijven voeren en ons inzicht in het onderwerp moeten blijven vergroten:

  • Roderick Wols, plaatsvervangend ambassadeur, hield een presentatie met de titel: “Waarom de balans zoeken noodzakelijk is (voor de TU Delft)”.
  • David Bekkers, Senior Innovation Officer bij het Nederlandse consulaat in Shanghai, weidde uit over de vraag: “Welke onderzoekskansen kunnen waardevol zijn voor de TU Delft en Nederlandse academische instellingen?”.
  • Esmé Cartens, attaché onderwijs en wetenschap in Beijing, behandelde de vraag: “Wat zijn de mogelijke risico’s van samenwerking met China voor de TU Delft en Nederlandse academische instellingen gezien de kernwaarden van Nederlandse academische instellingen (mensenrechten, academische vrijheid, onderzoeksintegriteit, diversiteit, kennisveiligheid)?”.

Er waren drie break-outsessies over Balans, Mogelijkheden en Risico’s, respectievelijk gemodereerd door facultair vertegenwoordigers voor Greater China van de TU Delft professor Daan van Eijk (Industrieel Ontwerpen), professor Zheng Bing Wang (Civiele Techniek en Geowetenschappen) en Integrity Officer professor Ibo van de Poel.

Een praktisch kompas voor samenwerking

Dit tweede symposium over het onderwerp, georganiseerd door Peter Gill, senior beleidsadviseur  China samen met het Greater China Faculty Representative team van de TU Delft, volgt op de verschijning eerder dit jaar van Partnering with China – Concrete Tools for TU Delft (‘China Tools’), een praktische gids waarin onderzoekers en ondersteunend personeel van de TU Delft antwoorden op vragen kunnen vinden, en die ze helpt om de mogelijke risico’s van samenwerking met China in te schatten.

Het document begeleidt onderzoekers tijdens het hele samenwerkingstraject: van het eerste idee in de initialisatiefase via onderhandeling en projectuitvoering tot en met evaluatie. Behandelde onderwerpen zijn onder meer due diligence, contracten, intellectueel eigendom, culturele verschillen op ethisch gebied, juridische aspecten, communicatie, projectbeheer en projectuitvoerbaarheid.

De toolkit is gebaseerd op de uitgebreide kennis over wereldwijde partnerschappen die beschikbaar is binnen de TU Delft, en is het resultaat van samenwerking met interne en externe deskundigen. Het document wordt regelmatig bijgewerkt, zodat het up-to-date blijft.

Goede timing

De China Tools en de symposia komen in een tijd waarin publiek en overheid steeds meer belangstelling aan de dag leggen voor het debat over de wenselijkheid van onderzoekspartnerschappen met China. Met name in het licht van de landelijke richtlijnen voor kennisbeveiliging die naar verwachting eind januari 2022 worden gepubliceerd, speelt de TU Delft een actieve rol in zowel de ondersteuning van de eigen academische gemeenschap als het stimuleren van een open en waardevolle dialoog met andere universiteiten en deskundige partners.

Het China Tools-document werd afgelopen augustus gepresenteerd bij de lancering van het Nederlandse Kennisnetwerk China, georganiseerd door denktank Clingendael. Ook zijn de China Tools gedeeld met de Universiteiten van Nederland (UNL) en met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Met de recente benoeming van Peter Weijland tot programmadirecteur Kennisveiligheid geeft de universiteit bovendien aan dat ze wil inzetten het optimaal afwegen van kansen en risico’s.

Aftermovie

Kijk hier voor de aftermovie van het symposium: https://bit.ly/TUDChinaSymposiumNov2021.

Vervolgstappen

Voor april 2022 staat een vervolgsymposium gepland. Neem voor meer informatie hierover en over de China Tools van de TU Delft contact op met Peter Gill, senior beleidsmedewerker China (E.P.Gill@tudelft.nl).