TU Delft ontwikkelt slimme gebouwen

Nieuws - 01 februari 2021

Een groot consortium, getrokken door de TU Delft, zal de komende jaren werken aan de ontwikkeling van slimme gebouwen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 6,9 miljoen euro toegewezen aan het Brains 4 Buildings project. Het doel van het project is het ontwikkelen van slimme methodes en algorithmes, die bijdragen aan de operationele intelligentie van gebouwen. Hierdoor worden de gebouwen niet alleen energie-efficienter, maar bijvoorbeeld ook comfortabeler. Professor en wetenschappelijk coƶrdinator Laure Itard: "De energiesystemen van gebouwen worden zo complex, dat de traditionele methodes niet meer volstaan. We hebben een betere aanpak nodig, waarbij we gebruik gaan maken van machine learning en kunstmatige intelligentie."

Zelfs in de meest moderne gebouwen gaat 10 tot 30 procent van de energie verloren, door haperende installaties of onjuist gebruik van de systemen. Daarbij is het binnenklimaat vaak ondermaats en zijn de operationele kosten hoog. Door gebouwen een 'brein' te geven, kan data van slimme meters, klimaatbeheersingssystemen en het 'Internet of Things' gebruikt worden om betere beslissingen te maken. Zo kan de energie-efficientie worden geoptimaliseerd, het comfort verhoogd, onderhoudskosten bespaard en kan het systeem flexibeler omgaan met het gedrag van de gebruikers en vraag en aanbod van duurzame energie. De technieken zijn veelbelovend, maar zijn momenteel nog onderontwikkeld en worden nog weinig toegepast. De huidige modellen en algoritmes zijn nog niet snel en efficiĆ«nt genoeg om gebouwen daadwerkelijk slimmer te maken, en het toepassen gaat moeizaam. 

Living labs
De implementatie van de techniek is complex, waardoor een multidisciplinaire aanpak en samenwerking tussen partners vereisten zijn bij de verdere ontwikkeling van slimme gebouwen. Het consortium is daarom opgebouwd met partijen uit de hele keten, waaronder gebruikers, beheerders en eigenaren van gebouwen, installatie- en onderhoudsbedrijven, leveranciers en kennisinstituten. Laure Itard: "We zullen in dit project met een 'open source' aanpak werken, waardoor we kunnen werken aan schaalbare en goed geĆÆntegreerde systemen voor de hele installatiesector." 
Het 'Brain 4 Buildings' project wordt georganiseerd rondom zes 'living labs', gebouwen waarin de prototypes in een beschermde omgeving kunnen worden gevalideerd, getest en geevalueerd. De resultaten uit de open source database kunnen dan worden gevalideerd door de partijen uit het consortium, waarna verder kan worden gewerkt aan de opschaling van de technieken. Itard: "Met dit project hopen we de ontwikkeling van slimme gebouwen een belangrijke duw te geven, zodat de techniek uiteindelijk breed kan worden ingezet."

Het MOOI subsidieprogramma
'Brains for Buildings' is gesponsord door het subsidiesprogramma for Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Het doel van dit programma is om klimaatgerelateerde ontwikkelingen te versnellen en te implementeren. De ontwikkelingen moeten leiden tot producten en diensten die operationeel zijn in 2030. 


Meer informatie
Project website
Projectleider: Mirjam Harmelink, m.g.m.harmelink@tudelft.nl 
Persvoorlichter: Dimmy van Ruiten, d.m.vanruiten@tudelft.nl 

Prof.dr. Laure Itard

Mirjam Harmelink

Projectleider