Max Mulder ontvangt Leermeesterprijs 2021

Nieuws - 06 september 2021

Op maandag 6 september is de Leermeesterprijs 2021 uitgereikt aan prof.dr.ir. Max Mulder, hoogleraar Control & Simulation van de afdeling Control & Operations bij de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR). Het Universiteitsfonds Delft reikt sinds 1994 jaarlijks de prestigieuze Leermeesterprijs uit aan een hoogleraar verbonden aan de TU Delft. Mulder is voorgedragen door prof.dr. Henri Werij (decaan van de Faculteit LR), collega’s in zijn vakgebied, studievereniging VSV ‘Leonardo Da Vinci’ en voormalige masterstudenten en promovendi. 

Dat ik nu een Leermeester ben, straalt ook af op de mensen in mijn omgeving. Hun inspanningen hebben me in deze positie gebracht en ervoor gezorgd dat ik deze bijzondere prijs mag ontvangen.

Prof.dr.ir. Max Mulder
Van links naar rechts: Cindy de Visser, Directeur Universiteitsfonds Delft, prof.dr.ir. Fred van Keulen, Voorzitter selectiecommissie Leermeesterprijs, ir. Michael Wisbrun, Voorzitter bestuur Universiteitsfonds Delft, Prof.dr.ir. Max Mulder, Leermeester 2021 en Prof.dr.ir. Tim van der Hagen, Rector Magnificus/Voorzitter College van Bestuur TU Delft.

Professor Mulder ontvangt de Leermeesterprijs voor zijn bijzondere rollen in het onderwijs, onderzoek en de organisatie. In Professor Mulder herkent de jury een echte Leermeester, een vakman die naast zijn uitmuntende kwaliteiten als onderzoeker ook excelleert in de brede coaching van studenten, promovendi en collega’s.

Prof. van Keulen, Voorzitter jury Leermeesterprijs 2021.

Take-home message

Prof. Mulder sluit zijn speech tijdens de uitreiking af met een speciale take-home message voor iedereen: "Ik geloof dat het allemaal te maken heeft met toewijding; de zorg en aandacht voor de dingen die je doet. De zorg die je aan je onderwerp besteedt, zodat mensen kunnen zien dat, wanneer je les geeft over dat onderwerp, je er echt van houdt. En dat de studenten het gevoel hebben dat er voor hem/haar gezorgd wordt tijdens de reis die ze maken op deze universiteit. En hetzelfde geldt voor iedereen met wie je samenwerkt in je team. Leermeester zijn gaat dus niet alleen over de geest en de materie; de dingen die we zien. Het gaat erom dat je alles met je hart en ziel doet!

Over Max Mulder

Professor Mulder is in december 1999 als universitair docent begonnen aan de Faculteit LR van de TU Delft, waar hij in 2005 een Vidi beurs wist te verkrijgen. Tien jaar later, in 2009, is hij door het toenmalige College van Bestuur benoemd tot voltijds hoogleraar op de leerstoel Aerospace Human Machine Systems. Prof. Mulder heeft in de afgelopen 12 jaar als hoogleraar circa 300 studenten begeleid in hun afstuderen. Hij is een aantal keren uitgeroepen tot ‘lecturer of the year’ van de Faculteit LR. Ook heeft hij inmiddels als supervisor en promotor meer dan 40 promovendi naar een succesvolle afronding van hun promotie-onderzoek begeleid.

‘Professor Mulder staat onder studenten bekend voor zijn hoge kwaliteit van onderwijs en zijn exceptionele toewijding voor de studenten binnen, en buiten de collegezaal. Tijdens de COVID-19 pandemie heeft hij veel tijd geïnvesteerd in het begeleiden van zijn studenten. En wist hij zelfs virtueel zijn enthousiasme over te brengen aan de studenten. Daarnaast heeft professor Mulder zich afgelopen jaren veelvuldig ingezet voor extra curriculaire activiteiten van de vereniging zoals begeleider bij de Study Tour en spreker tijdens het VSV Symposium. Als u iemand vraagt wat zij vinden van professor Mulder, zult u praktisch elke keer een positieve reactie krijgen, gepaard met een memorabel verhaal, zowel binnen als buiten de collegezaal.’

Jaime Aalders President VSV ‘Leonardo da Vinci’

Max motiveert en geeft credits aan zijn team. Max is een man met enorme vakkennis. Dat is merkbaar als hij met zijn peers spreekt, aan zijn consistente output van grote kwaliteit, en ook aan de vele prijzen die hij wint voor zijn onderzoek

Prof.dr.ir. D.A. Abbink (TU Delft)

Max is een uitermate vriendelijke en benaderbare hoogleraar. Hij is zeer begaan met zijn studenten en medewerkers. Hij is niet alleen geïnteresseerd in het gepresenteerde werk, maar ook in de persoon erachter. Hij spoort aan en geeft vrijheid waar daar ruimte voor is, stelt gerust en stuurt bij waar dat nodig is.

Dr.ir. Joost Venrooij, voormalig promovendus onder begeleiding van prof. Mulder

Professor Mulder inspireert, is deskundig en ook altijd zelf weer op zoek naar nieuwe kennis. Hij bevordert ontwikkeling van zijn onderzoek en studenten, maar is niet gefixeerd op vooruitgang alleen en heeft een natuurlijk talent om te doen wat juist is. Dat is wat professor Mulder uniek maakt en waarom hij wat mij betreft de Leermeesterprijs verdient.

Ir. Annemarie van den Hoed. Voormalig MSc. Student onder begeleiding van prof. Mulder

Alle activiteiten die professor Mulder ontplooit op het gebied van onderwijs, het begeleiden van afstudeerders en promovendi, onderzoek en management, hebben als kenmerk dat ‘top’ kwaliteit voorop staat. Dit alles doet hij op een kritische maar bijzonder mensgerichte manier. Hij is een mentor in hart en nieren voor diegenen die hij opleidt. Ook het creëren van samenwerking staat bij hem hoog in het vaandel. Zowel in het geven van onderwijs, bij het begeleiden van afstudeerders en promovendi, als in zijn contacten met anderen, ook externe partijen, is hij altijd op zoek naar consensus en cohesie. Door zijn werkwijze en aandacht voor mens en omgeving weet hij velen te motiveren in hun activiteiten.

― Pof.dr. H.G.C. Werij

Het beste van de TU Delft

Sinds 1994 reikt het Universiteitsfonds Delft jaarlijks de prestigieuze Leermeesterprijs uit aan een hoogleraar verbonden aan de TU Delft. Een Leermeester blinkt uit in onderzoek én onderwijs. Leermeesters behoren tot de top van de TU Delft en weten de volgende generatie Delftse ingenieurs te inspireren en te motiveren. Leermeesters worden niet verkozen op basis van rendementscijfers of impactscores, evenmin worden ze van bovenaf aangewezen. Leermeester kun je alleen worden op voorspraak van je collega’s en je studenten die jou als hun Leermeester beschouwen.

De prijs

De Leermeester ontvangt de zilveren Leermeesterpenning en een bijbehorende cheque van €15.000. Ook stelt KLM twee vliegtickets voor een bestemming naar keuze ter beschikking aan de Leermeester.