Nieuwe ruimte DIMI-studio op Bouwcampus

Nieuws - 21 maart 2022

Eind december 2021 is de nieuwe ruimte voor de DIMI-studio in gebruik genomen op de Bouwcampus. De oorspronkelijke ruimte die DIMI al vanaf het allereerste begin van de Bouwcampus in 2015 in gebruik had wordt onderdeel van het Science Center dat ook op de Bouwcampus wordt gevestigd. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van CRE, FM van CiTG en het AVC van ICT is het toch gelukt om een nieuwe ruimte met alle nodige faciliteiten in te richten op de Bouwcampus. Nu op de vijfde verdieping in het hoogbouwdeel met een uitzicht op de skyline van Rotterdam. De gemeente waarvoor al jaren de nodige ontwerpen zijn gemaakt.  De studio wordt vooral in het eerste onderwijssemester zeer intensief gebruik door de Minor Integrated Infrastructure Design en het Delta Futures Lab. De studio biedt een groep van maximaal 30 studenten werkruimte waarbij zij ook buiten de contacturen intensief kunnen samenwerken aan hun projecten. Een dergelijk faciliteit draagt bij aan de interactie en co-creatie die nodig is om de verschillende projecten tot een goed einde te brengen waarbij er ook vriendschappen worden gesmeed. Het werken in multidisciplinaire teams op ‘een eigen’ werkplek wordt als zeer stimulerend ervaren en motiveert studenten om elkaar als team te ontmoeten. DIMI koestert deze studio als een belangrijke asset voor diverse programma’s en initiatieven waarbij multidisciplinaire samenwerking de didactische kern vormt..