Hoe Computational Science kan bijdragen aan een duurzame toekomst

Nieuws - 05 oktober 2022 - Webredactie Communication

Van het omgaan met wateroverlast vanwege klimaatverandering tot het optimaliseren van energie uit duurzame bronnen: uitgebreide rekenmodellen en computersimulaties kunnen onmisbare handvatten bieden in het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Daarom reikte Kees Vuik op 5 oktober officieel de Nationale Agenda Computational Science uit aan de directeur van Innovatie en Kennis van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Michiel Sweers. Vuik is hoogleraar Numerieke Wiskunde bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). In dit visiestuk zetten experts uit de wetenschap en het bedrijfsleven uiteen hoe revolutionaire computertechnieken en rekenmodellen kunnen helpen bij het oplossen van de vragen van deze tijd. De kern van de agenda bestaat uit een routekaart en aandachtspunten voor de toekomst en toepassing van Computational Science. 

Met rekenkracht tot de meest duurzame oplossing komen

“De problemen van onze tijd, zoals de transitie naar een duurzame toekomst, zijn zo complex dat het onmogelijk is om ze op te lossen op basis van alleen theorie of experimenten”, legt Vuik uit. “Sterker nog; om in deze complexe materie tot een oplossing te komen, moet je talloze modellen en voorspellingen doorrekenen, en dat kan alleen met (super-)computers. Neem bijvoorbeeld het verloop van onze rivieren bij een veranderend klimaat, dat kun je niet testen of theoretiseren, daar heb je modellen en simulaties voor nodig. Met andere woorden: Computational Science.”

De problemen van onze tijd kunnen we alleen oplossen met computermodellen en -simulaties.

De versterking van het Nederlandse kennis- en innovatie-ecosysteem rondom Computational Science staat bovenaan de agenda. Ten eerste zouden alle verschillende partijen en netwerken in Computational Science met elkaar in verbinding moeten komen. Zo kunnen ze elkaar versterken, kennis uitwisselen en samen innovaties realiseren. Een ander belangrijk punt op de agenda is versterking van de Nederlandse computationale infrastructuur. Dat wil zeggen: meer investeringen in hardware, zoals nieuwe supercomputers, maar ook in de ontwikkeling van de benodigde software. Het laatste agendapunt is het opleiden, aantrekken Ă©n behouden van (internationaal) talent. Nederland zou een broeiplaats van talent in Computational Science kunnen worden.

De kracht van Nederland zit in onze productieve manier van samenwerken en De Nationale Agenda Computational Science is daar een perfect voorbeeld van.

Michiel Sweers, directeur Innovatie en Kennis van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Supercomputers in Delft

Ook bij de TU Delft staan supercomputers centraal in het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Afgelopen vrijdag vond de officiĂ«le opening plaats van de DelftBlue supercomputer, en werd tevens het vijfjarig bestaan van het TU Delft Institute for Computational Science & Engineering gevierd, waar Kees Vuik directeur van is en ook een van de initiatiefnemers. “We hebben supercomputers nodig – voor het ontwerpen van vliegtuigvleugels tot aan het doen van klimaatvoorspellingen”, voegt Martin van Gijzen toe, hij is als hoogleraar betrokken bij DCSE. In dit artikel legt ook Gijzen uit waarom supercomputers steeds belangrijker worden bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. 

MEER INFORMATIE:
Op 18 oktober wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd om de Computational Science-gemeenschap bij elkaar te brengen. De bijeenkomst wordt ondersteund met financiering van NWO, CCER, TU DELFT DCSE en de Radboud Universiteit. Meer informatie over de netwerkbijeenkomst: www.dutchcomputational.science 
Bekijk de Nationale Agenda zelf via de volgende link: https://www.dutchcomputational.science/national-agenda/