TU Delft wil met nieuwe serie MOOCs de energietransitie helpen versnellen

Nieuws - 04 februari 2022 - Webredactie Communication

Op 8 februari 2022 lanceert TU Delft een serie van vier nieuwe massive open online courses over “Intelligent and Integrated Energy Systems”. De vier cursussen bieden inzicht in energiesystemen vanuit een industrieel, technologisch, sociaaleconomisch en bedrijfsgericht perspectief. Het programma, dat wordt aangeboden op het wereldwijd toegankelijke e-learning platform edX, is een samenwerking tussen TU Delft en de Rotterdam School of Management.

TU Delft zet in het kader van het 180-jarig bestaan in op het versnellen van de energietransitie. Om de energietransitie te laten slagen, moeten wetenschap, bedrijfsleven, beleidsmakers en samenleving de handen ineenslaan. Daarom gaat de universiteit verder dan het opleiden van nieuwe generaties ingenieurs en deelt zij haar energie-expertise met de hele wereld. Het nieuwe programma biedt deelnemers kennis op expertniveau en toegang tot nieuw onderzoek en recente ontwikkelingen op het gebied van de digitale transitie van energiesystemen.

Digitalization of Intelligent and Integrated Energy Systems – vanaf 8 februari 2022

Onder leiding van Peter Palensky, hoogleraar Intelligent Electric Power Grids, TU Delft.

‘De digitalisering van het energiesysteem gaat de energietransitie versnellen. Een energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen moet stabiel en betrouwbaar zijn, maar ook flexibel. Digitalisering verschaft ons de gegevens en inzichten die we daarvoor nodig hebben. High performance computing en machine learning kunnen binnen een geïntegreerd energiesysteem helpen bij de besluitvorming onder onzekere omstandigheden. Tegelijkertijd is een gedistribueerde digitale infrastructuur zeer complex, en kan het uitdagingen met zich meebrengen waarmee we in de energiesector nog niet eerder te maken hebben gehad, zoals cyberveiligheid,’ zegt professor Palensky. ‘Op dit moment hebben we niet veel professionals die gespecialiseerd zijn in zowel het energiesysteem als digitalisering. Toch kunnen we niet wachten tot de huidige generatie studenten het werkveld betreedt, dus moeten we ook ingenieurs en andere professionals opleiden die er nu al mee aan de slag kunnen.’

Een energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen moet stabiel en betrouwbaar zijn, maar ook flexibel. Digitalisering verschaft ons de gegevens en inzichten die we daarvoor nodig hebben. De cursus van Peter Palensky (zie trailer hierboven) staat stil bij de allernieuwste digitale technologieën die nodig zijn om een revolutie van het elektriciteitsnet te bewerkstelligen.

Intelligent and Integrated Energy Systems in Transition: een inleiding voor besluitvormers – vanaf 22 maart 2022

Onder leiding van Zofia Lukszo, hoogleraar Smart Energy Systems, TU Delft.

‘Om een complexe transitie als de energietransitie te realiseren, moeten we rekening houden met veel aspecten die allemaal van invloed zijn op elkaar. We moeten daarom niet alleen kijken naar de fysieke en operationele aspecten, maar ook naar de cyberveiligheid, en naar de economische, beleidsmatige en sociale dimensies. Heel vaak worden zulke vraagstukken in zuilen aangepakt, maar als je alleen naar een deel van het systeem kijkt, kun je nooit tot een optimale oplossing komen. Daarom introduceren wij het concept van comprehensive systems engineering,’ zegt professor Lukszo. ‘We moeten onze krachten bundelen als we een mondiaal probleem als de energietransitie willen oplossen. Met deze MOOC kunnen we mensen van over de hele wereld bereiken, bijdragen aan een breder begrip en op die manier echt een verandering teweegbrengen. Dat maakt deze cursussen zeer waardevol voor zowel deelnemers als docenten.’

Technology of Intelligent and Integrated Energy Systems – vanaf 26 april 2022

Onder leiding van Milos Cvetkovic, universitair docent aan de afdeling Electrical Sustainable Energy van de TU Delft.

‘Om de energietransitie tot een goed einde te brengen, moeten we gebruik maken van de synergie tussen verschillende technologieën voor opwekking, transport, omzetting en verbruik van energie. Neem bijvoorbeeld elektrische auto's. Op dit moment neemt het aantal elektrische auto's sneller toe dan wij onze elektriciteitsnetten kunnen aanpassen. We kunnen dit oplossen door via slimme aansturing te regelen wanneer ze opladen of ontladen, of door ze bijvoorbeeld te combineren met zonnepanelen van woningen om de belasting van het net te verminderen. We kunnen ze ook gebruiken als mobiele opslageenheden, zodat ze op het juiste moment op de juiste plaats in het elektriciteitsnet zijn om te reguleren tussen vraag en aanbod,’ aldus Dr. Cvetkovic. ‘Nieuwe energietechnologieën in combinatie met digitale intelligentie en digitale connectiviteit bieden steeds meer van dit soort mogelijkheden.’

Business Implication of Intelligent and Integrated Energy Systems – vanaf 7 juni 2022

Onder leiding van Yashar Ghiassi-Farrokhfal universitair hoofddocent aan het Department of Technology and Operation Management, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit.

‘De energiesector verandert van een traditionele, grote koolstofuitstotende sector in een duurzame, economisch efficiënte en gedigitaliseerde sector. Dit brengt zowel nieuw opkomende als verdwijnende bedrijfsmodellen met zich mee, dus de bedrijfskundige invalshoek is een belangrijke in de energietransitie,’ zegt Ghiassi-Farrokhfal. ‘We horen vaak uit de sector dat er wel genoeg ingenieurs of economen zijn, maar dat het ontbreekt aan mensen die het grotere plaatje zien. Met deze cursus nemen we het voortouw om hier iets aan te doen. Bedrijven zouden graag zien dat hun werknemers al zo'n uitgebreide achtergrond hebben, want het duurt jaren om dat ad hoc te ontwikkelen. Ik zou zelf veel tijd bespaard hebben als er zo'n cursus was geweest toen ik in dit vakgebied terecht kwam. Ik zet me nu in om deze informatie te delen met mensen die er nog maar net in beginnen.’