NWO Open Technologie Programma financiering voor Rudolf Saathof

Nieuws - 07 december 2023

Rudolf Saathof heeft financiering toegekend gekregen van NWO in het kader van het Open Technologie Programma voor zijn onderzoeksvoorstel DAILSCOM, dat tot doel heeft om een geografische kaart te maken die de kwaliteit van laser-satellietcommunicatiekanalen beschrijft.


DAILSCOM: Atmospheric Turbulence Informed Machine Learning for Laser Satellite Communications


Laser-satellietcommunicatie is een veelbelovende technologie om wereldwijde toegang tot telecommunicatiediensten te ondersteunen.

Saathof: “Door het gebruik van lasersatellietcommunicatie willen we de wereldwijde toegang tot breedbandinternet verbeteren en voldoen aan de blijvende vraag naar meer databandbreedte en betere gegevensbeveiliging”.

Hiervoor moet een manier gevonden worden om de invloed van de atmosfeer op de laserbundels te verminderen. Deze atmosferische storingen kunnen namelijk de kwaliteit van het communicatiekanaal beïnvloeden. Dit kan worden verbeterd door gebruik te maken van adaptieve optiek, een technologie waarbij faseverstoringen van de laserbundel real-time worden gecompenseerd met behulp van een vervormbare spiegel. Een andere oplossing is het verspreiden van de laser-communicatiestations op de grond over verschillende locaties, zodat vanaf de locatie met minimale atmosferische verstoring gecommuniceerd kan worden. Dit laatste is precies waar het DAILSCOM-project zich op richt.

Door een geografische kaart te maken die de kwaliteit van de communicatiekanalen beschrijft wordt het mogelijk om een netwerk van grondstations te ontwerpen en de beschikbaarheid van communicatiediensten te voorspellen. Bovendien zorgt het ervoor dat duidelijk wordt aan welke eisen de laser-satellietcommunicatiesystemen moeten voldoen. Omdat het maken van deze geografische kaart veel rekenkracht vergt, worden er in dit onderzoek nieuwe machine-learningmodellen ontwikkelt die gebaseerd zijn op natuurkundige principes. Zo kan er efficiënt een gedetailleerde kaart gemaakt worden.

Het Open Technologie Programma

Het Open Technologie Programma biedt financiering voor excellent onderzoek, met het oog op mogelijke toepassing van de resultaten. Het programma geeft bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om aan te haken bij wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot toepasbare kennis. In totaal financiert NWO zeven onderzoeksprojecten met een totaalbedrag van 5,8 miljoen euro. Betrokken bedrijven en andere organisaties investeren ongeveer 950 duizend euro in de projecten.