Manon van Beek benoemd tot lid Raad van Toezicht TU Delft

Nieuws - 15 mei 2023 - Webredactie Communication

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Manon van Beek benoemd tot lid van de Raad van Toezicht TU Delft voor een periode van vier jaar.

Manon van Beek is voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO) van TenneT Holding B.V.
TenneT is als toonaangevende Europese netbeheerder één van de grootste investeerders in de energietransitie in Noordwest-Europa met als doel een duurzame, betrouwbare en betaalbare energie-toekomst. Van Beek heeft in haar loopbaan bewust besloten om actief te werken aan duurzaamheid en het versnellen van de energietransitie, dit maakt haar een uitstekend lid voor de Raad van Toezicht van de TU Delft met ambities in duurzaamheid en de energietransitie. Haar interesses en visie op een duurzame samenleving gaan verder dan alleen klimaat en energie. Zij is tevens een gepassioneerd pleitbezorger van gendergelijkheid en diversiteit op de werkvloer. Vanwege haar functie bij TenneT heeft zij ook een goed netwerk opgebouwd in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid.

Manon van Beek wordt per 1 juni 2023 het lid dat conform artikel 9.7 van de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek, in het bijzonder het vertrouwen van de medezeggenschap geniet. Zij volgt daarin Carolien Gehrels op, die de Raad van Toezicht per 1 juni verlaat vanwege het einde van haar tweede en laatste benoemingstermijn.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is per 1 juni 2023:

•    Ir. T.J.G. Collot d’Escury, voorzitter
•    Prof. dr. L.L.G. Soete, vicevoorzitter
•    Ir. H.L. Wachters
•    Drs. M.J.J. van Beek

De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Raad heeft een aantal in de wet genoemde specifieke taken, waaronder de aanstelling van leden van het College van Bestuur, de goedkeuring van het bestuurs- en beheersreglement, het instellingsplan, de keuze van het medezeggenschapsstelsel, de begroting en het jaarverslag.