Onthulling ontwerp aardbevingsbestendig huis

Nieuws - 23 november 2023

Op donderdag 23 november presenteert het Architectural Recovery Team, ontstaan vanuit de TU Delft , het ontwerp voor een betaalbaar en aardbevingsbestendig huis voor de getroffenen van de aardbevingen in Turkije. Op basis van dit ontwerp zal in het voorjaar van 2024 een prototype worden gebouwd in een dorp in Turkije. Daarna zal het ontwerp in productie worden genomen, om Turkse inwoners die tot op heden nog geen goede woning hebben gevonden, aan een veilige en betaalbare woning van hoogwaardige kwaliteit te helpen. 

Negen maanden na de zware aardbeving hebben veel Turkse getroffenen nog steeds geen goede langetermijnoplossing. Zij verblijven nog steeds in tenten, maken gebruik van onveilige gebouwen voor elektriciteit en om te koken, of ze wonen gedwongen op plekken waar ze zich niet thuis voelen. Vooral op het platteland is de nood hoog aan goede woningen. Juist voor deze rurale gebieden heeft  het team van studenten en architecten een veilig en betaalbaar huis ontworpen, dat rekening houdt met de wensen van de gemeenschap, de beschikbaarheid van lokale materialen en met culturele factoren. 
 

Pre-fab, modulair, flexibel

Architect Hena Micoogullari van Alphen die bij het Architectural Recovery Team betrokken is, vertelt erover: “We hebben een innovatieve variatie gemaakt op de traditionele dorpshuizen. Hiervoor hebben we eerst grondig veldonderzoek en sociologisch onderzoek gedaan, en gekeken: wat hebben de mensen echt nodig? De uitdaging was om de woningen zodanig te ontwerpen dat ze flexibel zijn: dat ze aangepast kunnen worden aan verschillende soorten gezinssamenstellingen. Sommige gezinnen hebben bijvoorbeeld ook grootouders of andere familieleden in huis. Een andere uitdaging was de woningen rolstoeltoegankelijk maken: omdat er veel mensen blijvend gehandicapt zijn geraakt door de ramp. Daarnaast moeten de woningen op verschillende soorten grond gebouwd kunnen worden.” 

Het ontwerp dat wordt gepresenteerd, is geschikt om op lange termijn in te wonen. Micoogullari van Alphen zegt: “Er zijn andere soort post-aardbeving-huizen gebouwd maar die zijn vaak voor een korte periode tot maximaal vijf jaar. In onze woning kunnen de mensen blijven.” Ook is het ontwerp mogelijk aan te passen aan andere locaties of ander soort natuurrampen in de toekomst. “We gaan uit van een kern-unit met elektriciteit en water: dat zijn de belangrijkste voorzieningen die mensen na een natuurramp missen.” 

Team, prototype en productie

Het Architectural Recovery Team is ontstaan op initiatief van TU Delft masterstudenten Leyla van der Waarde en Meriç Kessaf en docent Job Schroën. De afgelopen maanden spraken zij lokale overheden en inwoners in de zwaarst getroffen regio Antakya, deden ze onderzoek en organiseerden ze ontwerpsessies. En nu presenteren ze samen met architecte Hena Micoogullari van Alphen het ontwerp voor hun aardbevingsbestendige, modulaire, pre-fab en betaalbare woning, die voldoet aan de behoeften van deze lokale gemeenschap.

In het voorjaar van 2024 wordt een 1:1 prototype gebouwd in een getroffen dorp in Antakya, dat is met de lokale overheid vastgesteld. Een Turkse familie zal er twee maanden in wonen om het prototype te testen en verbeteringen aan te dragen. Vanaf mei zal een lokale fabriek de pre-fab woningen in productie nemen.

Leyla van der Waarde en Meric Kessaf in Antakya, Turkije

Crowdfunding

Er loopt op dit moment crowdfundingscampagne die moet zorgen voor de benodigde financiën. Er kwamen al enkele duizenden euro’s binnen. ,,Maar we hebben voor het bouwen van een prototype en het beschikbaar stellen ervan voor 1 gezin in Turkije zo’n 40.000 euro nodig. Daarom doen we graag een beroep op een ieder die ons project een warm hart toedraagt”, aldus Meriç Kessaf. Kijk voor meer informatie over het project en een donatie op de website van ART: https://architecturalrecoveryteam.com/

Deze activiteiten zijn mede gesponsord door de TU Delft | Global Initiative, het platform en aanjager van Science and Technology for Global Development voor Delftse wetenschappers en studenten. Het initiatief wordt breed ondersteund door andere docenten en werknemers van de faculteit en universiteit.

Meer informatie

Voor eventuele interviewverzoeken, neem contact op met de persvoorlichter:

Wetenschapsvoorlichter Resilient Cities & Mobility

Karlijn Spoor