Stefan Aarninkhof benoemd als decaan CiTG

Nieuws - 14 december 2023 - Webredactie Communication

Het College van Bestuur van TU Delft heeft prof.dr.ir. Stefan Aarninkhof benoemd als decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) met ingang van 1 januari 2024.

Stefan Aarninkhof studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft. Zijn afstudeerwerk bij het toenmalig Waterloopkundig Laboratorium (nu Deltares) zou de basis vormen voor zijn proefschrift ‘Morfologie van de Brandingszone afgeleid uit Videowaarnemingen’, waarmee hij in 2003 promoveerde.  Na zijn promotie bleef Aarninkhof nog een aantal jaren bij Deltares om in 2006 in dienst te treden bij Boskalis, een van de bedrijven die aan de wieg stonden van het ‘Building with Nature’-programma. In 2016 keerde hij terug bij TU Delft en werd hoogleraar Kustwaterbouwkunde bij CiTG. Sinds 2020 is hij voorzitter van de afdeling Hydraulic Engineering.

 

Eén van de speerpunten van Aarninkhof’s onderzoek is de verkenning van adaptatiestrategieën voor kustsystemen onder invloed van klimaatverandering. Sinds 2022 is hij directeur van de stichting EcoShape, een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en NGO’s dat zich richt op de ontwikkeling en implementatie van ‘Building with Nature’-oplossingen voor waterbouwkundige vraagstukken. Daarnaast is hij onder meer lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK), voorzitter van de werkgroep Kust van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) en kwartiermaker/lid van de Raad voor Civiele Techniek.

Stefan Aarninkhof volgt Jan Dirk Jansen op, die zich na meer dan vijf jaar als decaan weer intensief gaat toeleggen op onderzoek en onderwijs in zijn vakgebied: het begrijpen van processen in de ondergrond ten behoeve van nieuwe ondergrondse technologie als geothermie.