TU Delft wint 2022 edX Prize voor innovatief online onderwijs over duurzame stedelijke ontwikkeling

Nieuws - 01 maart 2023 - Webredactie Communication

Hoogleraar Dick van Gameren en zijn team (Faculteit Bouwkunde) wonnen de prijs voor het vernieuwende Global Housing Design, een gratis MOOC op edX.org. Deze cursus, die zich richt op het ontwerpen van duurzame, voor iedereen beschikbare huisvesting, speelt direct in op de grote wereldwijde vraag naar expertise op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Wereldwijd leven bijna een miljard mensen in ondermaatse woningen.

De edX Prize wordt jaarlijks uitgereikt aan faculteitsmedewerkers of docenten die als beste laten zien welke mogelijkheden online onderwijs biedt voor de transformatie van onze onderwijssystemen, en die cursisten inspireren hun kennisdoelstellingen te behalen. Daarnaast is het een erkenning van de innovatieve methoden die docenten gebruiken om de lerenden betrokken te houden en om connecties tot stand te brengen waardoor kennis daadwerkelijk kan worden toegepast. Van Gameren: “Door online onderwijs te geven kan ik duizenden mensen uit de hele wereld bereiken, en hen zo in staat stellen positieve actie te ondernemen op het gebied van het milieu en de gebouwen waarin ze wonen en werken. Als team kunnen we onze passie en deskundigheid inzetten om anderen te onderwijzen over het ontwerp en de bouw van goede woningen voor een duurzame toekomst. En cursisten kunnen kennis en vaardigheden opdoen op een plek en een moment die past in hun drukke leven – terwijl we intussen gezamenlijk een steentje bijdragen aan een betere wereld”.

Global Housing Design

Van Gameren ontwikkelde samen met zijn collega’s Nelson Amorin Mota, Frederique van Andel, Rohan Varma, Ramona Scheffer en Stephany Knize een boeiende cursus waarin cursisten onderwijs krijgen over de uitdagingen en kansen op het gebied van betaalbare huisvesting in zowel mondiaal als lokaal perspectief. De cursus nodigt uit tot kritische bespreking van het ontwerpproces en de sociale, economische en milieutechnische factoren die daarop van invloed zijn. Daarnaast bevat de collegereeks een op de persoon toegesneden component, waarbij deelnemers de opdracht krijgen om een nieuw plan te bedenken voor de huisvesting in hun eigen omgeving, om zo inzichtelijk te maken hoe een duurzamere toekomst eruitziet. Die ontwikkelingsvoorstellen worden vervolgens bijeengebracht in een doorzoekbare database, waardoor deelnemers kunnen kennismaken met nieuwe ideeën en elkaar feedback kunnen geven. Zo ontstaat een wereldwijd netwerk van enthousiaste, betrokken cursisten die daadwerkelijk een verandering willen bewerkstelligen.   

Online onderwijs

“Van Gameren en zijn collega’s tonen met hun vernieuwende aanpak welke mogelijkheden online onderwijs biedt om geïnteresseerden te bereiken die graag kennis willen opdoen, maar die niet in staat zijn te voldoen aan de eisen van een traditionele opleiding", aldus Rob Mudde, Vice-Rector Magnificus van de TU Delft. “Het team biedt een nieuwe generatie daarmee de kennis en het netwerk om een duurzame toekomst tot stand te brengen, die is gebaseerd op betaalbare woningen voor iedereen”. 

Over edX

TU Delft biedt online MOOC-cursussen aan via het edX platform. edX is een non-profitplatform voor online onderwijs en wordt sinds 2012 door universiteiten als MIT en Harvard gebruikt om onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen met een internetaansluiting, waar ter wereld diegene zich ook bevindt. De cursussen zijn gratis door iedereen te volgen, ongeacht vooropleiding. Er hoeven geen toelatingstests voor te worden gedaan. De TU Delft was in 2013 de allereerste Europese universiteit die zich aansloot en cursussen aanbood op het platform..

Succes

De TU Delft is zeer succesvol met de ruim 220 online cursussen die de universiteit aanbiedt. De eerste MOOC, Solar Energy van Arno Smets, kreeg in 2016 de eerste edX Prize ooit. In 2020 kon de universiteit de 3 miljoenste MOOC aanmelding registreren en stond de universiteit wederom op de eerste plaats op de World University Rankings by MOOC Performance 2020. Daarnaast wonnen Andy van den Dobbelsteen, Eric van den Ham en Tess Blom (alle drie van de Faculteit Bouwkunde) dat jaar ook de  2020 edX Prize met hun online cursus Zero-Energy Design: an approach to make your building sustainable. Andrew Hermalyn, President of Partnerschips bij 2U, de onderneming die edX in het leven riep, zegt: “Deze prijs is een erkenning voor het voortdurende streven naar optimale kwaliteit en innovatie van de TU Delft, edX-partner van het eerste uur. De TU Delft, die onder meer als een van de eerste edX-partners een MicroMasters ® programma aanbood en nu voor de derde keer de edX Prize in ontvangst neemt, weet cursisten uit de hele wereld steeds weer kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke leermogelijkheden te bieden”.

Dick van Gameren