TU Delft Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek neemt maatregel voor 30% vrouwelijke instroom in de bacheloropleiding

Nieuws - 26 januari 2024 - Webredactie Communication

Het percentage vrouwelijke studenten dat start in de bachelor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft groeit al een aantal jaren eigenlijk niet meer. Het percentage ligt op dit moment rond de 20%. “Dat is wat ons betreft niet genoeg. We willen het aandeel daarom in een keer laten groeien tot 30% bij de instroom van het komende studiejaar”, aldus Directeur Onderwijs Joris Melkert.

De faculteit heeft daarom na lang wikken en wegen besloten om een voorkeursbeleid te gaan toepassen voor de instroom van de bacheloropleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, startend in het studiejaar 2024/2025. Daarmee zal de faculteit het instroompercentage van vrouwelijke studenten ophogen naar 30%.

Op dit moment zijn er bijna 3.000 aanmeldingen voor 440 plekken. Na de selectieprocedure blijven er ongeveer 1.000 studenten over die geschikt worden geacht voor de studie en ook behoren tot de top 30% van alle aanmeldingen. Uit deze 1.000 studenten worden de toewijzingen gedaan op basis van ranking. In de procedure wordt nu 30% voor vrouwen gereserveerd.

Die 30% is gebaseerd op (inter)nationale wetten over streefgetallen van vrouwen in topposities in het bedrijfsleven en op de theorie dat een minderheid van 30% een kritieke massa heeft bereikt en daarmee impact kan maken in een grote groep.

Een meer evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen is belangrijk voor de inclusieve en diverse leeromgeving, die de faculteit aan studenten wil bieden.

“We hebben al veel gedaan om het aantal vrouwelijke studenten te laten toenemen. Zo hebben we gewerkt aan meer rolmodellen en hebben we in de communicatie en in de selectie de tone of voice aangepast, zodat die beter past bij een diverse doelgroep. De overheid is ook al heel lang bezig om het aantal vrouwen in de techniek te vergroten. Dat heeft resultaat gehad, maar in onze ogen niet voldoende. Dit terwijl de vrouwelijk studenten het bij ons gewoon heel goed doen. Een aanvullende maatregel is dus nodig”, aldus Joris Melkert.

De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR) van TU Delft is de eerste Nederlandse faculteit die een voorkeursbeleid voor vrouwen invoert maar internationaal gebeurt het al wel vaker.

De maatregel is een pilot en wordt vooralsnog alleen bij de faculteit LR ingevoerd voor de toelating tot het academische jaar 2024/2025. De aankomende studenten Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek krijgen op 15 april de uitslag van de selectie.