Werk van studenten: ‘Beyond the Current’

Op de faculteit Bouwkunde vinden onderzoeks- en onderwijsactiviteiten parallel plaats; op die manier beïnvloeden en inspireren onderzoekers, docenten en studenten elkaar en geven ze elkaar feedback. In dit project heeft een aantal studenten gewerkt aan het ontwikkelen van ontwerpoplossingen voor de grondige renovatie van representatieve delen van de meer gecompliceerde woningvoorraad om de energie-efficiëntie en architectonische kwaliteit daarvan te verbeteren. De voortgang en resultaten van de studenten zijn beoordeeld door een groep postdocs die met hetzelfde onderwerp bezig zijn.

Huidige woningcomplexen missen programmatische, technische en esthetische kwaliteit. Het vinden van nieuwe wooninterpretaties in bestaande gebouwen was het onderwerp van deze afstudeerstudio. De belangen van bewoners vormen het uitgangspunt voor projecten op het gebied van duurzame woningtransformatie. De centrale vraag is hoe op duurzame en betaalbare wijze aan de behoeften van bewoners kan worden voldaan. De studenten hebben nieuwe opvattingen van kwaliteit onderzocht: kwaliteiten voor de gebruiker (luxe), verbeteringen op milieugebied (energie) en sociale aspecten en haalbaarheid (economie). 


Heritage & Architecture Graduation studio

Re-Housing, Luxury, Energy and Economy, Selected projects Fall semester 2016-2017

House as a mediator
Heejin Chung

Reducing the energy demand and creating quality for the users with observance of (historical) values in renovation
Rick Hoofd


Architectural Engineering Studio (Intecture)

Selected projects 2016-2018

Fortune Seekers Welcome: Rethinking the housing for status holders
Dincer Ercel

Vibrant Elderly Housing; Regenerating post-war apartments with the addition of a greenhouse.
Xiaoyi Yao

Camera Obscura; Influence of architectural interventions for post-war housing on energy performance
Ruben van den Boom