Beyond the Current

Het wordt steeds duidelijker dat de energie-efficiëntie van onze woningvoorraad een van de grootste uitdagingen in verband met de bebouwde omgeving is – een uitdaging die in Nederland en in veel andere landen met beide handen is aangegrepen. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, moet energie-efficiënte renovatie niet alleen als een technologisch maar ook als een architectonisch en maatschappelijk vraagstuk worden gezien.

In dit ‘Research through Design’-project (RTD) genaamd ‘Beyond the Current’ zijn ontwerpoplossingen ontwikkeld om de energie-efficiëntie van flatblokken van vier verdiepingen te vergroten. Deze oplossingen zijn getoetst op de voorkeuren van huurders door de huurders virtuele ontwerpmodellen in 3D voor te leggen. De resultaten stelden woningcorporaties en architecten in staat om renovatiemaatregelen te ontwikkelen die niet alleen rekening houden met het milieu en met architectonische waarden, maar ook met de voorkeuren van de huurders van deze woningen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers en ontwerpers van de faculteit Bouwkunde van TU Delft (zie het overzicht met medewerkers), in samenwerking met Hogeschool Utrecht.

Housing Management, Management in the Built Environment Heritage & Design, Architectural Engineering & Technology Architectural Engineering, Architectural Engineering & Technology
Prof.dr.ir. V.H. Gruis Prof. ir. W. de Jonge Prof. ir. M.F. Asselbergs
C.J. van Oel L.G.K. Spoormans T. Konstantinou
S. El Messlaki L.M. Oorschot  
Utrecht University of Applied Science
T. de Jonge

De ontwerpoplossingen en huurdersenquêtes zijn in nauwe samenwerking met de volgende architecten, woningcorporaties en brancheorganisaties ontwikkeld: De Alliantie, Mitros, Haag Wonen, Eigen Haard, Stadgenoot, Van Schagen Architecten, INBO, FARO, BNA, NRP en Huren met Energie.

De projectresultaten en projectervaringen hebben geleid tot een aantal publicaties van het onderzoeksteam.

Wetenschappelijke publicaties (peer-reviewed)

Conferentiebijdragen

Vakpublicaties