Artikelen

123 resultaten

Ondergronds

Voorwoord

Hoe Shell en Delft elkaar vonden

Wat was de TU Delft geweest zonder Koninklijke Olie/Shell? Nederlands grootste onderneming heeft altijd zijn stempel gezet op het technische...

Lichamen lokaliseren

Zoeken naar vuurwapens of menselijke resten tot wel meters diep in de grond. Makkelijker gezegd dan gedaan.

Hoe onderstroming dijken bedreigt

Het is de nachtmerrie van iedere dijkgraaf. Na een week hoog water verzakt een rivierdijk opeens en breekt hij door.

Radioactief afval veilig onder de grond

Nederlands radioactief afval kan veilig diep in klei- of steenzoutlagen worden opgeslagen. Stralingsgevaar voor de mens levert dat op de...

Heel Nederland zakt

Onderzoekers onder leiding van prof. Ramon Hanssen (CiTG) hebben een interactieve kaart gemaakt die de bodemdaling van Nederland toont.

Aardbevingen beter voorspellen

Aardbevingen kunnen in kaart worden gebracht door infrageluid uit de atmosfeer te analyseren, ontdekten Delftse onderzoekers. Hun vondst zou...

Online leren - Ondergronds

De TU Delft besteedt in het online onderwijs veel aandacht aan nieuwe en duurzamere vervoermiddelen.

Ondergrondse opslag van groen gas

Een volledig duurzaam geproduceerde energie-voorziening kan niet zonder grootschalige energieopslag.

Campus schakelt over op aardwarmte

Eind 2020 worden er twee leidingen geboord vanaf de campus naar een warmwaterreservoir op ruim twee kilometer diepte onder de A13.

Bruiswater voor meer st(r)oom

Delftse geofysici nemen deel aan het internationale onderzoek Succeed naar de effecten van opslag van CO2 in geothermische geisers. Wat is...

Expeditie onder de campus

In het meer dan zeven kilometer lange tunnelstelsel onder de campus vind je verwarmingsleidingen, kabels en eens per jaar een inspecteur....

De visie van Timo Heimovaara

Hoogleraar milieu-geotechnologie Timo Heimovaara (CiTG) werkt aan een wereld waarin de winning van grondstoffen zonder afval en emissies...

‘Ik leer veel van mijn promovendi’

Hoogleraar Jenny Dankelman is tijdens de opening van het academische jaar onderscheiden met de Leermeesterprijs 2019. “Ik had nooit gedacht...

Toevalstreffer wordt topmateriaal

Delftse onderzoekers ontdekten een veelzijdige nieuwe grondstof die ontstaat tijdens het zogeheten Nereda-zuiveringsproces van rioolwater.