Request and procedure students

Informatie voor studenten

Vanaf vrijdag 10 januari 2014 kunnen aanvragen voor ondersteuning worden ingediend. Aanvragen worden 2 keer per jaar in behandeling genomen. Een aanvraag dient te bestaan uit een korte omschrijving van het project (ca. 1 A4), een Curriculum Vitae alsmede het gespecificeerde bedrag, waarvoor financiĆ«le ondersteuning wordt gevraagd. Aanvragen die niet voldoen aan de genoemde criteria worden afgewezen. De aanvragen worden beoordeeld door een commissie bestaande uit de voltijds-hoogleraren van de afdeling Watermanagement van de TU Delft. FinanciĆ«le bijdragen worden beschikbaar gesteld, zolang het budget dit toelaat. Ontvangers van bijdragen uit het fonds dienen achteraf een verantwoording van kosten, een verslag en een samenvatting met foto te overleggen.

Contact/aanmelden bedrijf

Prof.dr.ir. Luuk Rietveld