Nieuws & Agenda

08 februari 2024

Hoe sociale wetenschappen kunnen bijdragen aan een eerlijker energietransitie

Hoe sociale wetenschappen kunnen bijdragen aan een eerlijker energietransitie

'Mensen die rond een testlocatie voor vliegerenergie in Duitsland wonen ervaren daarvan dezelfde geluids-, milieu- en veiligheidseffecten als van het dichtstbijzijnde reguliere windmolenpark. Het vliegersysteem scoort wel beter op visuele effecten.' Dit zijn de belangrijkste conclusies van een vernieuwend onderzoek naar de sociale gevolgen van vliegerenergie door promovenda Helena Schmidt van de TU Delft, in samenwerking met de Medical School Hamburg.

07 februari 2024

Intreerede: ‘Warmte verhandelen voor een duurzame toekomst’

Intreerede: ‘Warmte verhandelen voor een duurzame toekomst’

Warmte kopen en verkopen. Dat is het ultieme doel van TU Delft hoogleraar Heat Transformation Technology Kamel Hooman. In de toekomst kunnen consumenten de warmte die ze niet gebruiken opslaan en weer verkopen in een markt. Op deze manier kan het totale energieverlies gehalveerd worden. Cruciaal hierbij is dat warmte efficiënt opgeslagen en getransporteerd kan worden. Hoe Hooman dat wil bereiken licht hij toe in zijn intreerede op 7 februari.

05 februari 2024

Professor Axelle Viré brengt frisse wind in energietransitie

Professor Axelle Viré brengt frisse wind in energietransitie

"Met drijvende windenergietechnologie getest in hybride labs kunnen we het gebruik van offshore windenergie in de energietransitie radicaal opschalen en versnellen," zegt Axelle Viré, Full Professor of Floating Wind Energy aan de TU Delft in haar inaugurele rede op 16 februari 2024.

01 februari 2024

Minder contrails door het aanpassen van vlieghoogte van vliegtuigen

Minder contrails door het aanpassen van vlieghoogte van vliegtuigen

Op 30 januari 2024 werd het onderzoek van promovenda Esther Roosenbrand naar contrails en luchtverkeersbeheer gepubliceerd in een artikel van de New Scientist, waarin een eenvoudige maar effectieve operationele oplossing wordt gepresenteerd om de invloed van de luchtvaart op het klimaat te verminderen.

30 januari 2024

Peter Palensky in EenVandaag over netcohesie

Peter Palensky in EenVandaag over netcohesie