Gebruikservaring OV-toegangspoorten

Gebruikservaring en doorstroom toegangspoorten

Ontwerp van een gebruiksgerichte gesloten betaalgrens voor openbaar vervoer

Probleemstelling
Toegangspoorten voor openbaar vervoer met een suboptimale interactie kunnen opstoppingen, en stress en discomfort voor reizigers veroorzaken, wat een negatief effect kan hebben op de populariteit van openbaar vervoer.

Doel
Het ontwerpen van een gebruiksgerichte toegangspoort voor openbaar vervoer.

Aanpak
Er is veldonderzoek uitgevoerd in het Nederlandse openbaar vervoer, om inzicht te krijgen in de ontwerpcontext, en gebruik en gebruiksproblemen van de zogenaamde gesloten betaalgrens (OV-toegang uitgerust met poorten). Door ook een veldstudie uit te voeren van het gebruik van gesloten betaalgrenzen in Londen, Hong Kong en Tokyo zijn ontwerpoplossingen geĆÆdentificeerd die betaalgrenzen in Nederland kunnen verbeteren.

Probleemstelling
Toegangspoorten voor openbaar vervoer met een suboptimale interactie kunnen opstoppingen, en stress en discomfort voor reizigers veroorzaken, wat een negatief effect kan hebben op de populariteit van openbaar vervoer.

Doel
Het ontwerpen van een gebruiksgerichte toegangspoort voor openbaar vervoer.

Aanpak
Er is veldonderzoek uitgevoerd in het Nederlandse openbaar vervoer, om inzicht te krijgen in de ontwerpcontext, en gebruik en gebruiksproblemen van de zogenaamde gesloten betaalgrens (OV-toegang uitgerust met poorten). Door ook een veldstudie uit te voeren van het gebruik van gesloten betaalgrenzen in Londen, Hong Kong en Tokyo zijn ontwerpoplossingen geĆÆdentificeerd die betaalgrenzen in Nederland kunnen verbeteren.

De inzichten uit beide deelonderzoeken vormden de inbreng voor deeloplossingen welke geclusterd werden tot vier ontwerpconcepten. Deze concepten zijn geƫvalueerde met belanghebbenden, aan de hand van 3D-geprinte schaalmodellen en digitale renderings. Uiteindelijk is ƩƩn concept geselecteerd en uitgewerkt. Met behulp van een 1-op-1 interactief prototype en een virtual reality model is feedback verzameld van reizigers, welke werd verwerkt in het uiteindelijke ontwerp.

Inzichten uit veldonderzoek

  • Ruimte aanbrengen tussen de paslezer en het display heeft een positief effect op de doorstroom van reizigers;
  • Het gebruik van kleur op de poorten geeft reizigers meer feed forward over bij welke vervoerder ze in gaan checken;
  • Wanneer er geen duidelijke visuele koppeling is tussen de paslezer en de deur kunnen reizigers bij de verkeerde poort inchecken;
  • Een paslezer die verlicht is en waar geen afleidende elementen omheen zijn geplaatst helpt reizigers om de sensor snel te vinden;
  • Door het feedbackscherm tussen twee reizigers door te verversen wordt het reizigers duidelijk voor wie de feedback bedoeld is (voor voorganger of reiziger zelf).

Ontwerp
Het nieuwe ontwerp voor de gesloten betaalgrens verkent de voordelen van een open betaalgrens in combinatie met een groot aantal nieuwe ontwerpelementen in de user interface, feedback en feed forward.

  • Gekleurde lichtbak aan de voorzijde die informatie geeft over voor bij welke vervoerder er wordt ingecheckt en de directionele status van de poort (ingang of uitgang);
  • Rode en groene pijlen die laten zien welke zijde van de poort kan worden gebruikt (en welke niet);
  • Een digitale user interface die verder van het scherm is geplaatst en die met het scherm is verbonden door een lichtlijn, waardoor het mogelijk is zonder trager te lopen de feedback op het scherm te lezen;
  • Een paslezer met een contrasterende verlichting laat zien dat de paslezer gebruiksklaar is en geeft feedback via licht en geluid bij inchecken;
  • Afgeschuinde voor- en bovenzijde leidt de reiziger naar de juiste doorgang.

Video: uitleg ontwerp

Download rapporten (ENG)

Analysis report

Design report