Open betaalgrens voor de OV-chipkaart

De open betaalgrens

Een vloeiende in- en uitcheck bij vrij toegankelijke stations met OV-chipkaartpalen

Doel
Het in- en uitchecken in de drie reisdomeinen (trein, tram/bus, metro) vloeiender te maken: het verlagen van de cognitieve belasting die in- en uitchecken vergt en het (daarmee) verlagen van het aantal gemiste in- en uitchecks.

Veldstudie: analyse van gebruik
Er is een analyse uitgevoerd van de functies, user interface van, en interactie met alle apparatuur waar OV-chipkaartgebruikers mee interacteren. Tevens is een overzicht gemaakt van de voornaamste gebruiksproblemen per interactiepunt. Daarnaast is tijdens observatiestudies in de drie reisdomeinen gekeken naar de opbouw van de incheck/uitcheckzone en het gedrag van gebruikers daarin. Tenslotte heeft de onderzoeker gedurende zes maanden zijn persoonlijke interacties met poorten en palen gefilmd en geanalyseerd.

Op basis van deze analyse is een overzicht gecreëerd van de fasering en alle handelingen (op micro-niveau) die plaatsvinden tijdens het in- en uitchecken: de ‘check-in en check-out flow’. Het karakter van de interacties met palen en poorten is gevangen deze video: hoe zou een mens zijn als hij zich zou gedragen als de OV-chipkaart paal? Ook is een vriendelijker versie gemaakt, die als metafoor geldt voor het gewenste gedrag van toekomstige palen en poorten.

Doel
Het in- en uitchecken in de drie reisdomeinen (trein, tram/bus, metro) vloeiender te maken: het verlagen van de cognitieve belasting die in- en uitchecken vergt en het (daarmee) verlagen van het aantal gemiste in- en uitchecks.

Veldstudie: analyse van gebruik
Er is een analyse uitgevoerd van de functies, user interface van, en interactie met alle apparatuur waar OV-chipkaartgebruikers mee interacteren. Tevens is een overzicht gemaakt van de voornaamste gebruiksproblemen per interactiepunt. Daarnaast is tijdens observatiestudies in de drie reisdomeinen gekeken naar de opbouw van de incheck/uitcheckzone en het gedrag van gebruikers daarin. Tenslotte heeft de onderzoeker gedurende zes maanden zijn persoonlijke interacties met poorten en palen gefilmd en geanalyseerd.

Op basis van deze analyse is een overzicht gecreëerd van de fasering en alle handelingen (op micro-niveau) die plaatsvinden tijdens het in- en uitchecken: de ‘check-in en check-out flow’. Het karakter van de interacties met palen en poorten is gevangen deze video: hoe zou een mens zijn als hij zich zou gedragen als de OV-chipkaart paal? Ook is een vriendelijker versie gemaakt, die als metafoor geldt voor het gewenste gedrag van toekomstige palen en poorten.

Conceptontwikkeling: de betaalgrens
Het voorgaande vormde de inbreng voor een conceptvoorstel van de betaalgrens: een ontwerp voor de transitiezone waarin reizigers de grens overgaan van publieke naar (betaalde) reisruimte en zich dus moeten identificeren en betalen (inchecken of uitchecken). De transitie is opgebouwd uit drie fasen (zie ook afbeelding in de kantlijn):

  1. Oriëntatie en herkenning;
  2. Informatie en ondersteuning;
  3. Validatie (het daadwerkelijke in-/uitchecken).

Overzicht van verschillende validators

Concept toepassen in een ontwerp
De principes van het betaalgrensconcept kunnen worden toegepast op open betaalgrenzen (palen), gesloten betaalgrenzen (poorten) en in voertuigen. Omdat de ontwerpuitdaging bij de open betaalgrens het grootst was is ervoor gekozen om het ontwerp hiervoor verder uit te werken. Het concept is geëvalueerd met gebruikers door middel van een maquette, interactief fysiek prototype en schermafbeeldingen, naar aanleiding waarvan het ontwerp is geoptimaliseerd.

Het ontwerp
Het resultaat is een open betaalgrens (zie onderstaande afbeelding) die:

  • Gemakkelijk op afstand herkend wordt door het aangebrachte portaal, de consistente plaatsing binnen stations en de OV-chipkaart branding;
  • De validatiestap makkelijker maakt door aanpassing van de afmetingen en vormgeving van de palen en poorten;
  • Duidelijke feedback geeft door aanpassing van scherm-layout en berichtgeving op de palen en poorten;
  • De spelregels van de OV-chipkaart duidelijk communiceert middels borden aan de zijkant;
  • Gebruikers in geval van een probleem een duidelijke omschrijving geeft en reizigers helpt bij het vinden van een oplossing.

Video: interactie met de OV-chippaal vertaald naar menselijk gedrag.

Gebruiksfasen van in-/uitchecken.

Download rapport (ENG)

Beelden (hoge resolutie)

Hoe gebruikers hulp en aanwijzingen kunnen krijgen van een slimme betaalgrens.
Voorstel voor een consistent scherm lay-out voor OV-chipkaart palen en poorten.