Over de kaartenkamer

In de kaartenkamer vind je een uitgebreide collectie van Nederlandse topografische en thematische kaarten.
De collectie geeft een compleet beeld van de ontwikkeling van Nederland van ca. 1850 tot heden.
Naast de papieren collectie bezit de Kaartenkamer een collectie digitale kaarten.
Een deel van het digitale kaartmateriaal is online beschikbaar een ander deel is beschikbaar op de servers van de kaartenkamer. Het materiaal wat niet online beschikbaar is kun je opvragen met het aanvraagformulier digitale kaarten of je komt hiervoor langs in de kaartenkamer.
De Kaartenkamer is ondergebracht in de faculteit Bouwkunde in een ruimte boven de bibliotheek.
De beheerders kunnen al je vragen over kaarten en GIS beantwoorden.

De Kaartenkamer is op alle werkdagen geopend van 9.00 – 13.00 uur.

Contact

 Campusplattegrond