Naast de kaarten bevindt zich in de Kaartenkamer ook een grote collectie atlassen. Deze collectie bestaat o.a. uit historische en moderne topografische atlassen, stedelijke atlassen, thematische atlassen en alle verschenen edities van de Bosatlas. En natuurlijk de op TU Delft bodem vervaardigde atlassen zoals de "Polderatlas van Nederland" en de "Atlas van de verstedelijking in Nederland" behoren tot de collectie !

 

Trésor

Voor oude originele werken van voor 1900 kun je terecht in het Trésor (bijzondere collecties) van de TU Delft Library. Hier bevinden zich o.a. landmeetkundige werken zoals ‘Practijck des Landmetens’ van Sems en Dou (1600) tijdschriften, prenten, foto's en oud kaartmateriaal zijn ook te vinden in deze schatkamer. Kaarten zoals de Delfland kaart door Nicolaes en Jacob Kruikius van 1712 zijn b.v. te bekijken in de leeszaal van het Trésor op afspraak. 

klik hier voor de bijzondere collecties, Trésor.