De Kruikius (“Cruquius”) kaart is een kaart van het hoogheemraadschap van Delfland. De kaart bestaat uit 25 gegraveerde kaartbladen. Het geheel beslaat een oppervlak van 230 x 280 cm. Niet door het formaat, maar door de kwaliteit van de cartografie waarmee op de "gevoelige" schaal 1:10.000 gewerkt is overtreft de kaart alles wat er in de 17e en 18e eeuw in de categorie waterschapskaarten gemaakt is.

Voor de originele kaartbladen van 't Hooge Heemraedschap van Delflant kun je terecht bij het Trésor  van de TU Delft Library.

 


De digitale kaart is beschikbaar gesteld door het Hoogheemraadschap van Delfland.

Bronvermelding 't Hooge heemraedschap van Delflant / Nicolaes en Jacob Kruikius (1712) Vindplaats Hoogheemraadschap van Delfland te Delft inv.nr. OAS 726