Aanmeldproces

De eerste stap is om je v贸贸r 15 januari aan te melden via Studielink. Je bent pas officieel ingeschreven, zodra je hebt voldaan aan de toelatingseisen voor de betreffende track van de opleiding en de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld is verwerkt. Je ontvangt dan een bewijs van inschrijving.

Aanmeldprocedure

Heb je een Nederlands diploma?

Studenten met een Nederlands diploma doen een verzoek tot inschrijving bij TU Delft via Studielink. Hiervoor heb je je DigiD nodig. Moet je deze nog aanvragen? Dan raden wij je aan om dit tenminste 3 weken voor de inschrijfdeadline aan te vragen en te activeren.

Volg het stappenplan om je in te schrijven voor deze bachelor met een Nederlands diploma.


Heb je een internationaal diploma?

Studenten met een niet-Nederlandse (internationale) vooropleiding doen een verzoek tot inschrijving bij TU Delft via Studielink. Vervolgens ontvang je een email met de instructies om je aanmelding te vervolgen in het TU Delft aanmeldsysteem Osiaan. Voor numerus fixusstudies geldt een deadline van 15 januari, voor de overige studies geldt een aanmelddeadline van 1 april.

 

Bereid je voor op deze bachelor

Wanneer je je wil inschrijven voor deze bachelor, raden we je aan om ter voorbereiding op deze opleiding het volgende te doen: