QuTech is een missie-gedreven onderzoeksinstituut van de Technische Universiteit Delft en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Samen werken we aan een radicaal nieuwe technologie met wereld-veranderend potentieel. Onze missie: het ontwikkelen van schaalbare prototypes van een quantumcomputer en een inherent veilig quantuminternet, op basis van de fundamentele wetten van de quantummechanica. 

Om deze ambitieuze doelen te bereiken, brengen wij wetenschappers, ingenieurs en de industrie bijeen in een inspirerende omgeving. Samen bouwen we aan de quantum toekomst, omdat wij geloven dat quantumtechnologie een ‘gamechanger’ kan zijn in tal van sociale en economische sectoren, waaronder gezondheid, landbouw, klimaat en veiligheid.  

QuTech is momenteel gehuisvest in de B- en E-vleugels van het TNW gebouw. Op de TU Delft Campus Zuid wordt een nieuw QuTech gebouw ontwikkeld.

  • De samenwerking QuTech ging op 1 juni 2015 van start, met het tekenen van een partnerconvenant door TU Delft, TNO, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en TKI Holland High Tech.
  • QuTech is aangewezen als Nationaal Icoon door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vanwege het baanbrekende en innovatieve karakter, het economische potentieel voor Nederland en de mogelijke bijdrage aan grote maatschappelijke uitdagingen.
  • De onderzoeks- en engineeringactiviteiten van QuTech worden uitgevoerd in drie divisies: Quantum Computing, Quantum Internet en Qubit Research.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via social media: