Dr.ir. G.J.P. (Geert) Ravenshorst

Dr.ir. G.J.P. (Geert) Ravenshorst

Profiel

Na zijn afstuderen heeft hij 5 jaar in de praktijk gewerkt als all-round constructeur bij verschillende ingenieursbureaus. Hierbij heeft hij constructies in beton, staal, steen en hout ontworpen en berekend. Daarna heeft 7 jaar als onderzoeker op het gebied van houtconstructies gewerkt bij het onderzoeksinstituut TNO Bouw in Delft. Zijn activiteiten bij TNO Bouw besloegen grofweg 2 terreinen. Aan de ene kant de directe advisering, waaronder schade adviezen en begeleiden van beproevingen. Aan de andere kant grotere onderzoeksprojecten met een langere duur met betrekking tot bijvoorbeeld het nat verlijmen van hout en sterktesortering van hout. Sinds oktober 2007 is hij in dienst van de TU Delft waar hij onderwijs combineerde met onderzoek. Hij is in 2015 gepromoveerd op onderzoek naar houtsoortonafhankelijke sterkesortering van naald- en loofhout voor constructiedoeleinden. Hij geeft onderwijs op het gebied van houtconstructies en brandveiligheid.
Hij is actief in een aantal nationale en internationale commissies.

Onderzoek

Onderzoek op het gebied van hout en houtconstructies. Dit richt zich op de sterktesortering van hout, zowel visueel als machinaal, en zowel voor naaldhout als loofhout. Hierbij wordt experimenteel onderzoek verricht evenals naar het optimaliseren van voorspellingsmodellen. Bij het lijmen van loofhout worden de parameters die van invloed zijn op de verlijming van lengtelassen onderzocht.
Op het gebied van brandveiligheid wordt de toepassing van hout in constructies en de consequenties hiervan op de brandveiligheid onderzocht.

Lees meer

Publicaties

Media

Prijzen

Nevenwerkzaamheden