Facultaire Studentenraad

FSR 2019 - 2020

 • Voorzitter: Isabelle Llaneza
 • Secretaris: Niels Walrave
 • Commissaris Bachelor AES: Frederiek Tutuarima
 • Commissaris Bachelor Civiel: Steven Brouwers
 • Commissaris Faciliteiten: Rens van Lierop
 • Commissaris Promo: Emmy Sukchaiwan
 • Commissaris Master: Mo de Jong
 • Commissaris Extern: Marja Machielse

FSR staat voor Facultaire Studentenraad en is hét inspraakorgaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. De FSR wordt ieder opnieuw gekozen en bestaat uit vijf studenten Civiele Techniek en drie studenten Technische Aardwetenschappen. De FSR is er voor alle bachelor- & masterstudenten op de faculteit en vertegenwoordigt hen tegenover het bestuur van de faculteit.

Het geeft advies aan en heeft inspraak op de gang van zaken van verschillende organisaties en diensten van de faculteit en werken nauw met ze samen waar nodig. Voorbeelden hiervan zijn Onderwijs- & Studentenzaken (O&S), Facilitair Management en Vastgoed (FMVG) en ICT.

Met deze activiteiten heeft de FSR uiteindelijk met name op de beleidsvorming van de faculteit invloed en probeert hierin altijd de studentenbelangen zo goed mogelijk mee te nemen.

Als FSR kom je in ieder geval één keer per week in de lunchpauze bij elkaar tijdens de interne vergadering. Hierin bespreekt het alle lopende zaken. Dit zijn bijvoorbeeld de eigen beleidspunten, gemelde klachten van studenten of ingekomen (beleids)stukken van de faculteit die de FSR mag inzien. Voorbeelden van beleidsstukken zijn:

 • Het Onderwijs- & Examenreglement (OER) en Uitvoeringsreglement (UR);
 • Het faculteitsreglement;
 • Cijfers over BSA-slagingspercentages of nieuwe bacheloraanmeldingen;
 • Het strategisch kader/meerjarenplan van de faculteit en CvB;
 • Notulen van vergaderingen het managementteam (MT).

Naast de interne vergaderingen heeft de FSR ook vergaderingen met de decaan, het hoofd van onderwijs en studentenzaken en de faculteitssecretaris:

-        Tijdens de overlegvergadering één keer in de zes weken worden onderwerpen, aangedragen door de FSR én de faculteit, op formele wijze behandeld. De FSR brengt bijvoorbeeld advies uit over het faculteitsreglement of mag al dan niet instemmen met delen uit de OER en UR. Hierbij is ook altijd de secretaresse van de FSR, afkomstig uit het faculteitssecretariaat aanwezig om te notuleren.

-        Tijdens de lunchvergadering wordt er niet genotuleerd en is er ook geen agenda. Deze vergadering is bedoeld om op een informelere manier met de faculteit te overleggen en wordt vaak gebruikt om samen te brainstormen. Deze vergadering is ook één keer in de zes weken en tijdens de vergadering, die plaatsvindt in de pauze, wordt er samen geluncht.

Naast deze vergaderingen is er op andere momenten ook genoeg contact met de staf van de faculteit. Daarnaast zijn er ook vergaderingen buiten de deur. Zo is er een maandelijks overleg met alle FSR’en van de TU Delft en de Centrale Studentenraad, het Facultair Overleg, en kunnen vergaderingen van de Centrale Studentenraad met het College van Bestuur bijgewoond worden.

Er is in de jaren voor ons al een heleboel bereikt door de FSR. Echter, er kunnen nog steeds dingen beter op onze faculteit. Dit zijn de punten die de FSR van het collegejaar 2017-2018 prioriteit geeft:

 • Evaluatie motivatie / studiecultuur en struikelblokken (in het name het eerste jaar bachelor)
 • De hoeveelheid opnamen op Collegerama in de bachelor van Technische Aardwetenschappen verhogen.
 • Betere communicatie en meer duidelijkheid over de beschikbare studiefaciliteiten op de faculteit.
 • Evalueren van de leerlijn ethiek, welke vorig jaar is ingevoerd en uitzoeken waarom een ethiekleerlijn bij de master TIL ontbreekt.
 • Het evalueren en waar nodig verbeteren van de stagebegeleiding in de masteropleidingen.
 • Het in kaart brengen van de kwaliteit van de thesis die uitgevoerd wordt op de TU en deze vergelijken met de thesis uitgevoerd bij een bedrijf. 
 • Zorgen dat het programmeren in de master afgestemd wordt op het programmeren in de bachelor.
 • De jaarindeling van herkansingen evalueren en waar nodig minder laten conflicteren met de reguliere tentamens.

De FSR heeft als inspraakorgaan in de faculteit een aantal rechten. Deze rechten worden door de FSR als middel gebruikt om “medezeggenschap” te hebben op het beleid van de faculteit.

 • Informatierecht: De FSR moet door de decaan en bestuur van de faculteit op de hoogte gehouden worden van alle zaken die spelen in de faculteit.
  Voorbeeld
  : Tijdens de overlegvergadering krijgt de FSR de postlijst van de decaan ter inzage.
 • Adviesrecht: De FSR heeft het recht om advies te geven op (veranderingen in) het beleid van de faculteit.
  Voorbeeld
  : Bij het benoemen/ontslaan van de decaan en het jaarlijkse begrotingsplan
 • Instemmingsrecht: De FSR heeft op een aantal besluiten binnen de faculteit het recht van instemming. Dit betekent dat de FSR, indien het een gegronde reden heeft, een voorgenomen besluit van de faculteit kan blokkeren en niet door laten gaan.
  Voorbeeld:
  Op onderdelen van het Onderwijs- & Examenreglement (OER).
 • Initiatiefrecht: Als de FSR een goed idee heeft, kan het een voorstel indienen bij de decaan. De decaan moet hier dan binnen geruime tijd op reageren en hier in overleg mee gaan met de FSR.
  Voorbeeld:
  Een plan voor extra studieplekken in de faculteit of het herinrichten van een ruimte op de faculteit.

 Zie hieronder wat de FSR heeft in het verleden al heeft bereikt. Lees een aantal van deze punten, geordend per collegejaar, hieronder:

Collegejaar 2016-2017

 • 33 extra zelfstudieplekken in StuDoc gerealiseerd en nog eens 48 zelfstudieplekken op de begane grond tussen collegezaal A en B.
 • Vervanging van bureaustoelen in de Bouwplaatszaal.
 • Beter contact met de opleidingscommissies, ondernemingsraad en masterdisputen.

Collegejaar 2015-2016:

 • Verbeteren van de beschikbare informatie omtrent de verschillende masters.
 • Verbeteren bestaande studieplekken met extra stopcontacten en de vervanging van kapot meubilair.
 • Deelgenomen in het overleg over de catering op de faculteit.

Collegejaar 2014-2015:

 • Extra geld voor vakken waar de kwantiteit/kwaliteit van studentassistenten en begeleiding voor de studenten onder de maat was.
 • Zitting genomen in de werkgroep die de verbouwing van CiTG vormgeeft.
 • Inspraak geleverd op nieuwe automatencatering waaronder koffieautomaten.

Ieder jaar wordt in mei tijdens de studentenraadsverkiezingen een nieuwe FSR gekozen. Dus:

 • Wil jij alle studenten van de héle faculteit CiTG vertegenwoordigen tegenover o.a. de decaan?
 • Vind jij de koffie te duur of niet lekker en wil je hier iets aan doen?
 • Kunnen de studiefaciliteiten of andere faciliteiten zoals catering verbeterd worden?
 • Wil jij meer te weten komen over hoe grote organisaties zoals de faculteit werken?
 • Heb jij een visie op het onderwijs op onze faculteit?

Stel jezelf dan verkiesbaar door een mailtje te sturen naar fsr-citg@tudelft.nl

P.S.: Ben je specifiek geïnteresseerd in het onderwijs op onze faculteit? Misschien is een opleidingscommissie wat voor jou. Hier vind je meer informatie.

Heb jij een klacht over iets op onze faculteit? Zijn er bijvoorbeeld computers kapot of erg traag of vind je dat er te weinig studieplekken zijn op de faculteit? Laat het de FSR dan weten, want zij gaan graag met jouw input aan de slag.

De FSR is bereikbaar via de mail: fsr-citg@tudelft.nl

Ook kun je de FSR een bericht sturen via Facebook: https://www.facebook.com/fsr.citg.tudelft/ 

Benieuwd waar we allemaal mee zijn? LIKE onze Facebookpagina!

Daarnaast heeft de FSR ook een secretaresse in dienst van de faculteit. Neem hiervoor contact op met:

Marloes van der Krogt- van Lier  marloes.vanderkrogt@tudelft.nl