Projects


Groen en Gemak onder een dak: verminder de gedoe factor

Ondanks de moeite die publieke en private instanties doen om huishoudens te verleiden tot groen gedrag, blijven investeringen achter. Een reden hiervoor is dat de meeste prikkels van technische of financiële aard zijn, terwijl vooral psychologische factoren een grote rol lijken te spelen bij het nemen van groene maatregelen. Een belangrijke psychologische belemmering is bijvoorbeeld dat mensen opzien tegen het gedoe dat gepaard gaat met een groene maatregel. Deze ‘gedoe-factor’ is de focus van dit onderzoek. Het wegnemen of verminderen van de gedoe-factor, is mogelijk een effectief middel om huishoudens te verleiden of ‘nudgen’ tot het nemen van groene maatregelen.

Het doel van het project is dus om bewoners verleiden tot het nemen van groene beslissingen in en om het huis door ontzorging: het eigenaren én huurders makkelijker maken een groene maatregel te nemen door een Groen & Gemak concept aan te bieden dat rekening houdt met één of meer psychologische factoren. Een voorbeeld hiervan is een concept zoals het aanbieden van een opruimservice als de zolder wordt geïsoleerd. In dit project wordt gekeken naar ontzorgende maatregelen op het gebied van energiebesparing, energietransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast heeft het project tot doel ondernemers uit het “groene” domein (zoals isoleerders) en het “gemak” domein (zoals opruimers) samen te brengen.

Meer informatie over dit project


Scholen als Energieambassade in de wijk: living labs en energy challenges

Ook scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie. Het concept is eenvoudig: in een integrale aanpak wordt het onderwijs verrijkt met onderwerpen als duurzaamheid, energiebesparing en het ontwikkelen van ’21st century skills’. De leerlingen worden actief in het verduurzamen van hun school en van de wijk eromheen. Voor het verduurzamen van scholen door leerlingen is sinds 2011 een methode ontwikkeld, ‘Energy Challenges’, waarin zij een gedragscampagne en energiebesparende maatregelen uitvoeren. Met scholen in een rol als ‘energieambassade’ in de wijk zijn inmiddels ervaringen opgedaan maar voor opschaling is systematisch onderzoek nodig naar wat wel en niet werkt. Dit project heeft als doel om de energietransitie te versnellen op lokaal niveau, effectieve manieren te vinden hoe dit te doen en ‘best practices’ te ontwikkelen voor scholen in de energietransitie. Hiervoor wordt gewerkt met twee cycli van energy challenges in de wijk. Een interdisciplinair team van TU Delft, Energie-U en Stichting Technotrend doet actieonderzoek naar sociaal-maatschappelijke complexiteit: hoe kunnen scholen optimaal bijdragen aan de energietransitie in hun wijk? Om een steile leercurve door te maken, worden op scholen living labs opgezet. Relevante actoren (leerlingen, ouders, omwonenden, bedrijven, organisaties) worden betrokken om het ecosysteem m.b.t. energietransitie op en rond de school te versterken en initiatief te nemen. Samen met partnerbedrijven en -organisaties wordt een ‘learning community’ opgezet rond het onderzoek. Zo worden antwoorden gevonden op prangende vragen, zoals welke rol leerlingen kunnen spelen, hoe de schoolorganisatie niet te zwaar te belasten, en hoe commerciële belangen van bedrijven in te brengen. Het project heeft tevens als doel om een consortium van partners te bouwen dat verkregen experimentele kennis verspreidt onder stakeholders en hun leervermogen vergroot.

Meer informatie over dit project


Perceived risk of terrorism and its implications for (counter-terrorism) communication strategies

In recent years, different countries in Europe are witnessing an increase in terroristic attacks, which mostly are associated with IS and returning Jihadists. This situation poses a challenge to policy makers who are in the position to develop counter-terrorism policies to protect its citizens and to manage public fear. Terrorism risk perception by the public is an important element in the design of counter-terrorism measures and communication of terror events and the adopted counter-terrorism policies. Fear of terrorism needs to be managed. Overestimation of terrorism risk might create public demand for over-intrusive and excessively expensive measures. Furthermore, people might overinvest in private precaution measures or unnecessarily change their life routines. Therefore, it is important to understand the process of people’s risk perception and to design effective communication strategies.

To investigate the psychological mechanisms affecting the perception of terrorism risk. We intend to research whether there is a gap between the actual risk of terrorism and the perceived one, and to analyse whether this gap can be minimised through adequate communication strategy. We will employ quantitative methods (experimental surveys with a conjoint analysis) to provide rigorous analysis of terrorism risk perception in the Netherlands and in the UK. Even though there are studies on risk perception related to terrorism, this is the first study to investigate terrorism risk perception in Europe in a rigorous and systematic manner. Results of this study are important for the design of effective communication strategies that can be adopted by public officials responsible for counter-terrorism policies and management of public fear.

Expected deliverables: results of two experiments; two publications in prestigious international journals (one empirical article and one policy article); workshop on the topic of terrorism risk perception and communications strategies.
This project is funded by the LDE Centre for Safety and Security (2017). Collaborators: Dr. Elena Kantorowicz-Reznichenko (Erasmus University Rotterdam) and Dr. Jaroslaw Kantorowicz (Leiden University)

More about the project:

/* */