Aad Correljé op Energiepodium.nl over rechtvaardige en veilige energievoorziening

Nieuws - 08 juni 2018 - Webredactie

De drie-eenheid van doelstellingen van energiebeleid ‘betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar' krijgt weer eens een nieuwe invulling. Met steeds grotere nadruk wordt duurzaamheid, in termen van de  reductie CO2-emissies als dominant beleidsdoel gepositioneerd. Daarnaast is de veiligheid van de Groningse bevolking een dominante waarde geworden. In de energietransitie rijst ook de vraag naar rechtvaardigheid, aldus Aad Correljé, universitair hoofddocent Economie van Infrastructuren aan de TU Delft in zijn column.